20.03.2018

Повідомити про корупційне правопорушення.

     Ширяївська районна державна адміністрація співпрацює з особами, які добровільно повідомляють про можливі факти корупційних, або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Відповідно до статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави.

     Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом. Повідомлення про порушення вимог цього Закону може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно). Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає перевірці у термін не більше п'ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник відповідного органу або його заступник продовжують термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

     У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог цього Закону керівник відповідного органу вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

     Ви можете залишити відповідне повідомлення, інформація в якому стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені, а також підкріплене доказами, щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також щодо прирівняних до них осіб згідно із Законом України «Про запобігання корупції».

 Повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством. 

     Контакти, за якими можливо звернутись з повідомленням про корупційне правопорушення:

 1) електронною поштою на адресу: rda@shyriaievo.odessa.gov.ua;

 2) телефоном (04828) 2-14-80 до головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Ширяївської районної державної адміністрації;

 3) листом за адесою для листування: вул. Грушевського, 104, смт Ширяєве, Ширяївський район, Одеська область, 66800, зразок повідомлення можна завантажити нижче.

     Питання, які найчастіше є предметом повідомлень :

порушення вимог щодо подання декларації  та додаткових заходів здійснення фінансового контролю;

порушення антикорупційного законодавства в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів ;

порушення обмежень, передбачених антикорупційним законодавством (щодо одержання подарунків; щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності; щодо спільної роботи близьких осіб; щодо використання службових повноважень чи свого становища; обмеження після припинення діяльності);

порушення додержання вимог Закону та етичних норм поведінки;

порушення вимог Закону: щодо проведення спеціальної перевірки; щодо прозорості та доступу до інформації; щодо діяльності юридичної особи; щодо заборони на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади.

Скачати шаблон повідомлення про корупцію