Запитання та відповіді щодо звернення громадян.

1. Як правильно оформити звернення?

Відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян» зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

 

2. В якій термін розглядається звернення?

Відповідно до статті 20 Закону України «Про звернення громадян» звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

На обгрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

 

3. Як оскаржити бездіяльність органів державної влади та їх посадових осіб?

Статтею 16 Закону України «Про звернення громадян» передбачено, що скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням –безпосередньо до суду.

До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду скарги, але тільки ті, які відповідно стосуються питання.

 

4. Якою мовою громадяни мають право звертатися до державних органів та посадовців? 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про звернення громадян» громадяни мають право звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, посадових осіб українською чи іншою мовою, прийнятною для сторін.

Рішення щодо звернень громадян та відповіді на них оформляються відповідно до вимог законодавства про мови. Такі рішення та відповіді можуть бути викладені в перекладі мовою спілкування заявника.

5. Які звернення не підлягають розгляду?

Відповідно до статті 8 Закону Украни «Про звернення громадян» у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по-батькові громадянина, місце проживання, викладено суть порушеного питання. Звернення повинно бути підписано заявником із зазначенням дати. Якщо звернення оформлено без дотримання цих вимог, воно не розглядається, а повертається заявнику в 10-денний термін.

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором і з якого неможливо встановити авторство, вважається анонімним також не підлягає розгляду, а також звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

6. На яку адресу звертатися з письмовим зверненням до Кабінету Міністрів України?

Адреса Кабінету Міністрів України: 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2.

 

7. На яку адресу звертатися з письмовим зверненням до Адміністрації Президента України?

Адреса Адміністрації Президента України: 01220, м.Київ, вул. Банкова, 11.

Додаткову інформацію щодо звернень можете також отримати на сайті «Урядовий контактний центр» або телефонуйте до Контактного центру Одеської області за телефоном (0482) 64 99 62.