Відповіді на найбільш поширені земельні питання.

     Платність/безоплатність надання відомостей Державного земельного кадастру у формі витягу

    Відповідно до статті 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр» за витяг з Державного земельного кадастру справляється адміністративний збір у розмірі 0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (96,5 грн.).

    Відповідно до статті 41 Закону України «Про Державний земельний кадастр» надання відомостей з Державного земельного кадастру за зверненням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування здійснюється безоплатно.

    Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку видається заявнику в день надходження заяви.

    При цьому, у разі подання заяви органом державної влади, органом місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв’язку з якою виникла потреба в отриманні інформації. Такі заяви розглядаються у позачерговому порядку.

    Подання документів для отримання відомостей Державного земельного кадастру у формі витягу, якщо земельна ділянка не зареєстрована в Державному земельному кадастрі. Випадки необхідності отримання такої адміністративної послуги та особливості заповнення заяви.

     Наприклад, для отримання містобудівних умов та обмежень проектування будівництва, як адміністративної послуги, що надається Департаментом містобудування та архітектури, серед відповідного пакету документів також подається витяг з Державного земельного кадастру.

     У випадку, коли земельна ділянка ще не зареєстрована, а заявнику необхідно отримати офіційну інформацію з Державного земельного кадастру, то через центри надання адміністративних послуг подається заява затверджена у додатку 42 до Порядку ведення Державного земельного кадастру (про надання відомостей) разом із документом про сплату адміністративного збіру за витяг з Державного земельного кадастру. На другій сторінці заяви кадастровий номер не зазначається.

     Результатом адміністративної послуги є лист Держгеокадастру.

      Видача витягу з Державного земельного кадастру

      Підсумовуючи можна зазначити, що отримати витяг з Державного земельного кадастру мають право будь які юридичні та фізичні особи. При цьому органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування отримують такі витяги безкоштовно, якщо зазначаються підстави надання відповідної інформації.

      Перелік органів виконавчої влади можна знайти на офіційному сайті Кабінету Міністрів України в розділі «Уряд і органи влади»

      Щодо використання запитів нотаріусів

      Відповідно до статті 3 Закону України «Про нотаріат» нотаріус  –  це  уповноважена  державою  фізична  особа,  яка
здійснює  нотаріальну діяльність у державній нотаріальній конторі,  державному   нотаріальному   архіві   або   незалежну   професійну нотаріальну діяльність, зокрема посвідчує права, а також факти, що мають   юридичне   значення,   та  вчиняє  інші  нотаріальні  дії, передбачені законом, з метою надання їм юридичної вірогідності.

     Статтею 46-1 цього ж Закону передбачено, що  нотаріус  під  час  вчинення  нотаріальних  дій  з  нерухомим майном,    об’єктом    незавершеного    будівництва    обов’язково використовує  також  відомості  Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру.

     Також статтею 9 Закону України «Про Державний земельний кадастр» встановлено, що право на отримання відомостей з Державного земельного кадастру мають нотаріуси при вчиненні нотаріальних дій, пов’язаних з об’єктами нерухомості, та/або під час здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та особи, які відповідно до закону здійснюють державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень під час проведення такої реєстрації.

     Слід зазначити, що нотаріуси інколи вказують на необхідність нумерації аркушів витягу та його прошиття.

     Статтею 47 Закону України «Про нотаріат» встановлено, що документи, викладені на двох і більше аркушах,  що подаються для вчинення нотаріальної дії,  повинні бути прошиті у спосіб,  що унеможливлює  їх  роз’єднання  без порушення цілісності,  а аркуші пронумеровані   (крім   випадків,   коли   такі  документи  видані (отримані)  за  допомогою  єдиних та державних реєстрів, відомості яких  обов’язково  використовуються  нотаріусом  під  час вчинення нотаріальної дії).

     Державний земельний кадастр, відповідно до статті 1 Закону України «Про Державний земельний кадастр» – це єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами.

     Таким чином, при наданні відомостей Державного земельного кадастру у формі витягу прошивати та нумерувати сторінки не потрібно.