10.11.2017

Звіт про підсумки та виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Ширяївського району за І півріччя 2017 року.

ШИРЯЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

ЗВІТ

ПРО ПІДСУМКИ ТА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ  ШИРЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ

ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2017 РОКУ

 

Довідка

 

Про підсумки та виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Ширяївського району за І півріччя 2017 року

 

 Протягом І півріччя 2017 року районною державною адміністрацією разом з органами місцевого самоврядування вживалися необхідні заходи щодо недопущення спаду економіки і соціальних стандартів, належного життєвого рівня населення.

 

Податково-бюджетна діяльність

 

  Доходи зведеного бюджету району за І півріччя 2017 року (без трансфертів) виконані в сумі 23819,2 тис. грн.:із них загальний фонд 20214,7 тис. грн.,  спеціальний фонд 3604,5 тис. грн. або на 153,3 % більше від запланованих в тому числі  загальний   фонд  145,4 % (+6310,1 тис. грн ); спеціальний фонд на 220,9 %  (+1972,4 тис.грн.)

Темп росту доходів зведеного бюджету до аналогічного період 2016 року становить 161,5 %, або надійшло доходів більше на 9074,2 тис.грн.: із них по загальному фонду 7923,7 тис.грн., що відповідає темпу 164,5 % та спеціальному фонду – на 1150,5 тис.грн. , темп росту становить 146,9 %.

Субвенції та дотація із Державного бюджету надійшли в сумі 108537,6 тис.грн.

Забезпеченість району власним ресурсом складає 15,7 %.

Із 15-ти місцевих бюджетів забезпечено виконання 14-ти. Не виконала бюджет за І півріччя 2017 року Малігонівська сільська рада (план – 612,6 тис.грн.,   факт – 549,1 тис.грн., або 89,6 %).

 Аналізуючи структуру наповнення бюджету району від галузей економіки за І півріччя 2017 року встановлено, що основною бюджетоутворюючою галуззю є сільське господарство, її питома вага складає 58,7 %, або надійшло 11873,6 тис.грн.

По іншим галузям слідуюча картина:

- бюджетна сфера 

-16,1 %, або 3247,4тис.грн.;

- інші

-2,5 %, або 501,8 тис.грн.;

- суб’єкти підприємництва

-21,6 %, або 4356,3 тис.грн.;

    Основними бюджетоутворюючими платниками місцевого бюджету за                січень-червень 2017 року є  ТОВ «Світанок СМ», яким сплачено 1443,7 тис.грн., або 7,1 % питомої ваги  надходжень до місцевого бюджету.

    Основними бюджетоутворюючими податками місцевого бюджету є ПДФО, та плата за землю. Питома вага яких в загальних надходженнях  становить 28,2 та 46,8 відсотка.

   Планові призначення за січень-червень 2017 року по податку з доходів фізичних осіб виконані на 165,4 % (+2253,7 тис.грн.) Темп росту до аналогічного періоду 2016 року становить 172,1 % (+2388 тис.грн.). На темп росту по податкам з доходів фізичних осіб вплинуло надходження від збільшення мінімальної заробітної плати до 3200 грн..

Плата за землю надійшла в сумі – 9397,3 тис.грн. при плані – 7014,1 тис.грн., або надійшло більше на 2383,2 тис.грн.,  виконання становить 134 %. Темп росту до січня-червня 2016 року складає 193,6 % (+4543,8 тис.грн.).На збільшення темпу росту вплинуло:

- збільшення ставки до 6% від нормативно-грошової оцінки землі за 1га орендованої землі , що змінює ціну орендної плати із 1000 до 1553 гривні в середньому за  1га орендованої землі.

Районний бюджет по загальному фонду за січень-червень 2017 року виконано на 165,1 %  (при плані – 3583,4 тис.грн., фактично надійшло 5914,6 тис.грн., або на 2331,2 тис.грн. більше). Темп росту до аналогічного періоду 2016 року становить –  175,4  %, або надійшло доходів більше на 2542,1 тис.грн.

Основний вид надходження до районного бюджету становить податок з доходів фізичних осіб.

Зведений бюджет сільських рад: виконання планових призначень становить 138,2 % (при плані 10321,2 тис.грн. факт – 14300,1 тис.грн.) , перевиконання складає 3978,9 тис.грн. Темп росту за І-півріччя 2017 року до аналогічного періоду  минулого року становить 348,7 % (+10198,6 тис.грн. більше).

Не виконала планові показники за січень-червень одна сільська рада, а саме:

- Малігонівська - 89,6 % (-63,5тис.грн.), темп росту 115,1% (+72 тис.грн.);

Причиною невиконання планових показників за січень-червень поточного року та зниження темпу росту до минулого року є зниження сплати орендної плати за землю .

Видаткова частина бюджету району за січень-червень 2017 року по загальному фонду виконана в сумі 118791,5 тис.грн., або на  90,0 %.

Із загальної суми видатків захищені статті складають 53330,6 тис.грн.,                  або 44,9 %, з них:

- оплата праці з нарахуваннями

- 49092,2 тис.грн.;

- продукти харчування

- 1380,2 тис.грн.;

- комунальні послуги та енергоносії

- 2858,2 тис.грн.

Бюджет обслуговує 90 установу із зайнятою штатною чисельністю станом на 1 липня  2017 року 1403,78 шт.од.

Найбільший відсоток у загальній сумі видатків склали витрати на соціальний захист та соціальне забезпечення населення 51230,6 тис.грн., або 43,1 %; на утримання закладів освіти та культури 50855,5 тис.грн., або 42,8 %; охорони здоров’я – 13046,7 тис.грн., або 11,0 %.

На утримання органів місцевого самоврядування виділено 5125,5  тис.грн. при плані 5899,3 тис.грн., в тому числі заробітна плата з нарахуваннями склала  – 4293,6 тис.грн., або 83,8 % всіх видатків на галузь.

На утримання закладів освіти передбачено видатки в сумі 47926,0 тис.грн., касові видатки склали 43601,7 тис.грн., в тому числі заробітна плата з нарахуваннями склала – 39526,1 тис.грн., або 82,5 % всіх видатків на галузь.

Видатки на придбання продуктів харчування використані в сумі 1270,6 тис.грн.

Заклади охорони здоров’я профінансовані в сумі 13046,7 тис.грн., при плані 14177,9 тис.грн., або на  92,0 %.

На утримання установ соціального захисту населення та соціальне забезпечення мешканців району використано 49933,0 тис.грн., з них за рахунок субвенцій з державного бюджету – 45736,1 тис.грн., в тому числі:

На виплату допомоги сім’ям із дітьми використано 33465,0 тис.грн.

На надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати виділено 10973,4 тис.грн.

На надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату твердого палива та скрапленого газу – 2270,0 тис.грн.

На утримання закладів культури використали коштів в сумі 2929,5 тис.грн., при плані – 3657,7 тис.грн., або на 80,1 %, в тому числі заробітна плата з нарахуваннями склала – 2631,6 тис.грн., або 89,8 % всіх видатків на галузь.

В той же час, видатки по спеціальному фонду склали 2522,2 тис.грн.

 

       Відповідно до рішень районної ради «Про районний бюджет Ширяївського району на 2017 рік» затверджено коштів на фінансування районних програм в сумі 1862,4 тис.грн. Профінансовано станом на 14 вересня поточного року – 844,4 тис.грн., що становить  45,3 %.

На виконання заходів по Програмі розвитку та забезпечення функціонування                  КУ «Об’єднаний Трудовий архів Ширяївського району» на 2016-2020 роки виділено 80,5 тис.грн. при плані 124,6 тис.грн.

На районну програму підтримки діяльності та розвитку комунального підприємства «Редакція Ширяївської районної газети «Промінь» виділено субвенцію із сільського бюджету в сумі 10,0 тис.грн., які використані 100 %.

На Програму цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Ширяївського району за рахунок іншої субвенції передбачено 10,0 тис.грн.

На Програму розробки (оновлення) містобудівної документації населених пунктів на території Ширяївського району на 2013-2017 рр. передбачено кошти в сумі 70,0 тис.грн.

На Програму «Власний дім» -  передбачено 60,0 тис.грн.

На Програму модернізації системи управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів Ширяївського району –  передбачено 25,0 тис.грн.

Всі три програми не профінансовані через відсутність до 11.09.2017 головного розпорядника.

На районну програму «Сім’я і молодь Ширяївщини” передбачалось 17,0 тис.грн., фактично використано 10,0 тис.грн.

На району программу «Призовник» передбачено 110,0 тис.грн., використано 100 %

Видатки на районну програму відпочинку та оздоровлення дітей та підлітків передбачено 306,4 тис.грн., використання складає 95,5 тис.грн

На районну цільову програму «Культура Ширяївщини» передбачено на рік 70,0 тис.грн., використано 60,0 тис.грн.,

          Районна програма розвитку фізичної культури і спорту передбачала фінансування в сумі – 37,3 тис.грн. використано 32,9

Так, районна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції (СНІДу) профінансована в сумі – 10,1 тис.грн. при плані 33 тис.грн.

 Районна цільова програма «Здоров’я» передбачає фінансування 708,8 тис.грн., фактично використано 202,0 тис.грн. або 28,5%

Районна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» передбачала фінансування в сумі 22,0 тис.грн., фактично використано  – 15,0 тис.грн.:

На районну цільову програму підтримки населення «Захист і турбота передбачено  258,3  тис  .грн.,  фактично профінансовано – 134,5 тис.грн. або на 52,1 %.

Районна «Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа на 2017-2018 роки» передбачала фінансування із сільських бюджетів в сумі 215,0 тис.грн., фактично кошти не використані

 Податковий борг до Зведеного бюджету України станом на 01.07.2017 року у   порівнянні з початком року.

 

Найменування платежу 

01.01.2017

року 

01.07.2017

року 

Відхилення 

Податок на доходи фізичних осіб (юридичні особи)

0

0

0

Податок на доходи фізичних осіб (фізичні особи)

36612

36164

-448

Податок на прибуток приватних підприємств

1020

1049

29

Військовий збір

3786

3319

-467

Плата за землю

207611

362578

154967

Податок на додану вартість

15847

496342

480495

Єдиний податок з с/г товаровиробників

472529

735026

262497

Єдиний податок з юридичних осіб

0

174

174

Єдиний податок з фізичних осіб

51958

83203

31245

Штрафні санкції за порушення податкового законодавства про  патентування, за порушення норм  регулювання  обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у   сфері торгівлі, громадського харчування та послуг та адміністративні штрафи

 

 

 

 

 

 

105383

29908

-75475

Частина чистого прибутку

13356

0

-13356

Податок на нерухоме майно

33374

24516

-8858

ЄСВ

570215

630004

59789

ВСЬОГО :

 

 

1511691

2402283

+ 890592

  Агропромисловий комплекс

         В господарствах району всіх форм власності під урожай 2017 року було посіяно озимих зернових культур на площі – 29935 гектара, в тому числі :

-              озимої пшениці – 20929 гектар ,

-              озимого ячменю – 8986 гектар ,

-              озимого жита – 20 гектар ,

-              крім того озимого ріпаку – 3542 гектара.

      Ярі зернові , зернобобові та технічні культури в районі були посіяні на площі – 28887 гектара , в тому числі :

-  ярої пшениці – 306 гектар,

-  ярого ячменю – 1797 гектар ,

-        гороху – 2001 гектар ,

-        вівса – 18 гектара ,

-        гречки – 260 гектар ,

-        проса – 220 гектар ,

-        сорго – 1075 гектар ,

-        гірчиці – 70 гектар,

-        кукурудзи на зерно – 2758 гектар ,

-        сої – 380 гектар,

-        нут – 208 гектар,

-        чечевиці – 77 гектар

-        соняшнику – 19717 гектар,

-        крім того кукурудзи на силос та зелений корм – 510 гектар.

    Згідно оперативних даних валовий збір ранніх зернових та зернобобових культур під урожай 2017 року склав 106480 тонн при урожайності 31,3 ц/га в тому числі :

         Культура                  Зібрана площа (га.)            Вал (т.)          Урожайність (ц/га)

 

            Озима пшениця                    20929                         69066                       33,0

            Озимий ячмінь                     8986                           26835                       29,9

            Озиме жито                          20                               45                             22,5

            Ярий ячмінь                          1797                           5032                         28,0

            Яра пшениця                        306                             933                           30,5

            Овес                                       18                               52                             28,9

            Горох                                     2001                           5417                         22,6

            Крім того :

            Ріпак озимий                        3542                            8660                         24,4

            Гречка                                   260                             45                             1,7

            Гірчиця                                  70                               95                             13,6

            Просо                                    220                              440                           20,0

            Нут                                        208                              356                           17,1

            Чечевиця                              77                                163                            21,2

            Соя                                        380                              688                           18,1

            Сорго                                    300                              980                            32,7

            Кукурудза на зерно             260                              670                            25,8

            Соняшник                            18350                           33397                       18,2

            Кукурудза на силос             510                              5712                         112,0

 

 

        Станом на 01.09.2017 року стан тваринництва по с/г підприємствам  району характеризується слідуючими показниками :

 поголів’я великої рогатої худоби складає 1749 голів;

 поголів’я корів складає 573 голів;

 поголів’я свиней складає 4665 голів;

 поголів’я овець 1356 голів;

 поголів’я птиці складає 1086 голів.

Виробництво м’яса складає 2606 центнерів, виробництво молока складає 108 тонн, виробництво яєць складає 18360 шт.

         З метою наповнення місцевого бюджету надано у 2017 році в оренду  1328,0391 гектар із земель державної власності за межами населеного пункту, сума орендної плати складає 5098235 грн.

 

       Підприємництво

Станом на 01.07.2017 року Ширяївським відділенням Лиманської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області здійснюється облік 1299 платників податків, з них 550 юридичних осіб та 749 суб'єктів підприємницької діяльності фізичних осіб.

Аналіз тенденцій розвитку малого підприємництва суб'єкти малого підприємництва обирають для себе оптимальну систему оподаткування. Згідно Податкового кодексу України на даний час суб'єкти господарювання як альтернативу загальній системі оподаткування можуть сплачувати єдиний податок.

Фізичні особи Протягом 2016 - 2017 рр. простежується чітка тенденція до зміни структури вибору методу оподаткування. А саме надання переваги  загальній системі фізичними особами-підприємцями, та єдиного податку - фізичними особами.

Станом на 01.07.2017 року зареєстровано 749 суб'єктів підприємницької діяльності, з них 174 платники загальної системи та 575 платників спрощеної системи оподаткування: 1 група - 237 плат., 2 група - 282 плат., З група - 56 плат.

Протягом останніх років структура реалізованої продукції (робіт, послуг) малого підприємницького сектору суттєвих змін не зазнавала. Основним видом діяльності, який обирають фізичні особи-підприємці, є торгівля (оптова та роздрібна).

       У рамках виконання Закону України «Про адміністративні послуги» в Ширяївському районі функціонує управління обслуговування населення «Єдине вікно», дане управління складається з 2 відділів:

- відділ надання адміністративних послуг, кількість звернень до даного відділу за І півріччя 2017 року складає 2658, надано 2658 адміністративних послуг;

          - відділ державної реєстрації прав, кількість адміністративних послуг з державної реєстрації прав на нерухоме майно за І півріччя 2017 року складає 1283 послуги, кількість адміністративних послуг з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців складає 195 послуг.

 

   Промисловість 

Промисловість району представлена 2 підприємствами , а саме :

ТОВ «Ширяєво хліб», ПП «Сегрос» .

Обсяг реалізованої промислової продукції становить 19101,9 тис.грн.(оперативно). Темп росту 116,4 % до відповідного періоду 2016 року.

 

     Транспорт

      Пасажирські перевезення в районі на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування здійснює єдиний перевізник - приватне акціонерне товариство «Ширяївське АТП – 15167» .

         Для здійснення приміських пасажирських перевезень всього задіяно 10 автобусів які належать ПрАТ «Ширяївське АТП-15167» .

         Відповідно до ст.7 Закону Україн «Про автомобільний транспорт» організація пасажирських перевезень на міжміських  автобусних маршрутах загального користування покладається на обласну державну адміністрацію, а  приміських з грудня 2013 року на районні державні адміністрації.

         Всі транспортні засоби, які здійснюють пасажирські перевезення в районі, комфортабельні та відповідають сучасним вимогам.

         З вини, та за участю водіїв пасажирського транспорту на території  Ширяївського району дорожньо-транспортних пригод не зареєстровано.

         Послугами пасажирського автомобільного транспорту (перевезено пасажирів ) скористались 54,6 тис.пасажирів, що на 34,4 % більше ніж за відповідний період минулого року

 

        Капітальні інвестиції

       За статистичними даними, за І півріччя 2017 року сільськогосподарськими підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 78713,0 тис. грн. капітальних інвестицій. Зростання по відношенню до відповідного періоду 2016 року у 2,5 разів.

     Майже, весь їх обсяг становили інвестиції в матеріальні активи. Основними джерелами інвестування залишатимуться власні кошти підприємств та організацій, що обумовлено гострою потребою в оновленні частини основних фондів, та кредити банка.

 

        Ринок праці

        Протягом звітного періоду 2017 року послугами районого центру зайнятості скористались  218 осіб, працевлаштовано на вільні та новостворені робочі місця 142  особи.

     Залучено до участі у громадських та роботах тимчасового характеру – 78 осіб. Охоплено  професійною підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації – 81 особа.

З початку року проходили професійне навчання 71 безробітних, закінчили навчання 69 особи, 99% з них працевлаштовано. Із 69 чол., що пройшли навчання,  6 чол. навчалися вперше, 63 чол. - підвищили свою кваліфікацію.

Профорієнтаційними та профінформаційними послугами було охоплено 1485 чол., у тому числі 99,0 % безробітних, що перебувають на обліку у центрі зайнятості. У семінарах приймали участь 209 чол., результатом відвідування яких були працевлаштовані 138 осіб, 62– направлена на професійне навчання.

 

      Грошові  доходи населення та заробітна плата 

      Заробітна плата як соціально-економічна категорія, з одного боку, є основним джерелом грошо­вих доходів працівників, тому її величина значною мірою характеризує рівень добробуту всіх членів суспільства.

     Середньомісячна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника по району за ІІ квартал 2017 року  становила 4404 грн. У порівнянні з І кварталом 2017 року  заробітна плата по району збільшилась на  118,8%, та складає 68,1 % до обласного показника ( 6463 грн.).

       Заборгованість із виплати заробітної плати в Ширяївському районі  за статистичними даними станом на 01.07.2017 року  відсутня.

 

Соціальне забезпечення населення

  Діяльність управління охорони здоров'я, материнства та соціального захисту населення Ширяївської районної державної адміністрації в цілому  спрямована на виконання пріоритетних завдань Президента України, Уряду, щодо підвищення рівня життя населення, забезпечення його соціального захисту.

 

До Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, внесено – 6719 справ.

 

На обліку Єдиного державного реєстру перебувають:

-ветерани війни та особи на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» - 684 чол.

   - учасники бойових дій – 210 чол.;

-   ветерани праці-1013 чол.;

-   ветерани військової служби, служби  органів внутрішніх справ – 30 чол.;

-    учасники ЧАЕС- 76 чол; 

-   реабілітовані -0 чол.,

-   багатодітні сім`ї – 515;

-   діти з багатодітних сімей-1534 чол.,

-   діти війни –1949 чол.,

-   профознака – 385, чол.,

-   жертви нацистських переслідувань-1 чол,. 

 

    В управлінні щомісячно проводиться електронний обмін з усіма організаціями надавачами послуг: Ширяївський РЕМ, Ширяївський УЕГГ, Ширяївським Цехом електрозв’язку, Ширяївським ККП, ТОВ «Інтертелеком», С.П. «Енергозбут».

 

Звернулись за призначенням  соціальних допомог

станом на 01.07. 2017 року

 

  з/п

 

 

 

 

         Вид допомоги

 

 

Кількість сімей зверну-лись за допо-могою на 01.07.2017р

Кількість сімей ,які одержують допомогу на 01.07.2017р.

 

1

 

 

2

 

3

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

допомога   у зв’язку з вагітністю та пологами 

 

 

допомога при народженні дитини

 

по догляду за дитиною до досягнення з-х років

 

на дітей, над якими встановлено опіку чи піклу-

вання

 

на дітей одиноким матерям

 

 

тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

 

Державна соціальна допомога

 

Інваліди з дитинства та діти –інваліди

 

Допомога при усиновлення дитини

 

одноразова винагорода « Мати-героїня»

 

на поховання

 

дитячий будинок сімейного типу

 

прийомна сім'я

 

догляд за психічно-хворими

 

догляд за хворими

 

внутрішньо переміщені особи

 

110

 

 

149

 

0

 

53

 

 

801

 

 

44

 

 

312

 

49

 

0

 

0

 

5

 

5

 

7

 

47

 

31

 

9

 

26

 

 

1252

 

9

 

55

 

 

731

 

 

33

 

 

526

 

260

 

1

 

0

 

0

 

5

 

7

 

31

 

103

 

14

 

          Протягом І півріччя 2017 року звернулися по субсидії 1803 осіб, нараховано– 1293 особам, відмовлено- 44 особам,подовження виплату- 495 особам, які звернулися у 2016 році. ЖКП нараховано на суму 13119344,33 тис.грн. , тверде та скраплений газ- 3303149,72тис.грн заборгованість на 01.07.2017р по ЖКП – 8097008,51 тис. грн.., по твердому та скрапленому газу – 1749214,68 тис.грн..

 

 

 

Профінансовано усіх видів соціальних допомог,компенсацій, субсидій та пільг у сумі -  64861396,53 грн.в тому числі за рахунок коштів :

          -державного бюджету – 831566,45 грн.

         - обласного бюджету – 123775,99 грн.

         - місцевого бюджету–63906054,09 грн.

 

        Використання коштів бюджету розвитку сільськими бюджетами

       Бюджет розвитку в цілому по району на 2017 рік складає 19785,9 тис.грн., які використані станом на 15 вересня в сумі 4868,7 тис.грн. або на 24,6 %.

Сільськими бюджетами направлено коштів на розвиток -16342,84 тис.грн., а касові видатки склали – 4672,71 тис.грн. або 28,6 %.

Жовтнева сільська рада всього заплановано капіталізованих видатків 4829,74 тис.грн., на даний час які використані в сумі 2942,62 тис.грн. або на 60,9 %. На капітальні ремонти доріг та пішохідних доріжок заплановано 3675,3 тис.грн., по яким  вже використано  2413,2 тис.грн. Профінансовані видатки на виготовлення генеральних планів населених пунктів Жовтневої сільської ради в сумі 295,2 тис.грн. із 319,6 тис.грн. запланованих.

Серед інших сільських рад найвищий відсоток виконання бюджету розвитку у Новоєлизаветівській  с/р – 51,1 % (або із запланованих 356,4 тис.грн. освоєно – 182,0 тис.грн.) по капітальному ремонту сільського будинку культури в с. Новоелизаветівка.

Новосвітівською сільською радою направлено бюджетних коштів на розвиток 1528,95 тис.грн., із яких профінансовано 558,3 тис.грн., які використані:

- на капітальний ремонт дороги по вул..Центральній,

 с. Новосвітівка

-508,63 тис.грн.

- придбання дитячого майданчика с. Новосвітівка - 49,7 тис.грн

.

      Бюджет розвитку Старомаяківської сільської ради складає 2912,0 тис.грн., освоєно 456,8 тис.грн. Придбано насоси до веж Рожновського с. Старі Маяки на 120,0 тис.грн., частково профінансовані капітальні ремонти водогону в с. Старі Маяки по вул.. Миру – 74,1 тис.грн., по вул.. Озерянській – 51,6 тис.грн., придбано та встановлено дитячий майданчик в с. Старі Маяки – 69,0 тис.грн.

      Взагалі за звітний період не використовували свої кошти: Вікторівська, Нововоандріївська та Миколаївська сільські ради. По іншим сільським радам:

 

План

(тис.грн.)

Касові видатки

(тис.грн.)

- Бранкованівська

68,7

7,0

- Катерино-Платонівська

1775,25

277,53

- Малігонівська

539,7

107,02

- Миколаївська

491,1

-

- Вікторівська

255,0

-

- Новоандріївська

573,5

-

- Орджонікідзевська

305,0

9,8

- Саханська

590,0

45,3

- Чогодарівська

2163,4

12,0

- Червонокутська

199,1

74,3

 

По обласної комплексної програмі «Культура Одещини 2017-2018 роки» виділено кошти на:

- капітальний ремонт Палацу культури с. Петровірівка Ширяївського району (Департамент ЖКХ та енергоефективності облдержадміністрації КП «Облтрансбуд»

-1500,0 тис.грн.

- реконструкція Ширяївського селищного будинку культури на території Ширяївської ОТГ

-1346,0 тис.грн.

     Обласна програма «Розвитку фізичної культури і спорту в Одеській області на 2014-2017 роки»:

- закупівля та встановлення дитячого ігрового майданчику в с. Миколаївка Ширяївського району

-76,0 тис.грн.

 

По програмі енергоефективності Одеської області  на 2016-2018 роки:

- капітальний ремонт освітлення смт. Ширяєве

- 500,0 тис.грн.;

- капітальний ремонт вуличного освітлення с. Саханка

- 497,1 тис.грн.;

- капітальний ремонт вуличного освітлення с. Новосвітівка

-501,8 тис.грн.

 

Субвенція із Державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій, а саме: придбання та встановлення дитячих ігрових

 

майданчиків перераховано із районного бюджету сільським радам в сумі 750,0 тис.грн. із   800,0 тис.грн. передбачених.

Кошти були перераховані фінансовим управлінням 18.09.2017 року, станом на 21 вересня перераховано лише Старомаяківською, Вікторівською та Саханською сільськими радами.

 

    Охорона здоров’я

     Мережа  лікувально-профілактичних закладів району складається з 1 – ЦРЛ на 140 ліжок  (з них 10 ліжок віддаленого стаціонару терапевтичного Ширяївської ЦРЛ в с.Жовтень, 10 ліжок віддаленого стаціонару терапевтичного профілю с.Миколаївка) та19 ліжок денного стаціонару, КЗ «Ширяївський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» до складу якого ввійшли Петровірівська,

 

Ширяївська, Чорнокутська, Новоєлизаветівська, Миколаївська  АЗПСМ,  24 ФАПи та ФП та 42 ліжка денного стаціонару. 

Потужність ЛПЗ району – 455 відвідувань в зміну, ліжковий фонд 140 стаціонарних ліжок та 61 ліжко денного стаціонару.

 

 На потреби охорони здоров’я  району в І півріччі 2017 р було виділено 13274318.0 грн., що склало  на 1 мешканця 488.1 грн.

На медикаментозне забезпечення хворих виділено 490215,00 грн., які використані 100% (ЦРЛ – 199900 грн.,  центр - 290315 грн.).

 

Для безкоштовного і пільгового лікування ветеранів війни, інвалідів по захворюванню та іншого пільгового контингенту з місцевого бюджету виділено 250300  грн.

За поточний період 2017 року медобладнання за рахунок місцевого бюджету не закуповувалось.

 

В  І півріччі 2017 р. в районі народилось  - 131 (в 2016 р. - 144)  немовлят, померло – 210 (198) осіб, із них 22 (25) - працездатного віку. Вдома померло 163 (155) чоловік.  В структурі загальної смертності  на І місці – захворювання системи кровообігу, на ІІ – онко , на ІІІ - травми.

 

В віці до 1 року життя  в І півріччі 2017 року  померла 1 дитина,   в 2016 р – діти не помирали.  

Протягом І півріччя 2017 р показник загальної смертності залишився на рівні 2016 року, а  показник народжуваності до зменшення.

 

В І півріччя 2017 р. лікувальними закладами району надана допомога  69404 (65420)  пацієнтам при зверненнях в поліклініку та 3379 (3587) – вдома. Стоматологами надана допомога при 11833 (13497) зверненнях хворих.

Фельдшерами ФАПів обслужено на ФАПах – 30837 (32156)  і вдома 12053 (12152)  звернень.

 

  За 6 місяців 2017 р по району зареєстровано 14326 (16806) випадків захворювань,  в т.ч. в сільських жителів – 9355 (10346), в дітей 4056 (3689) в т.ч. сільських 2737 (2230), в підлітків 796 (989), в т.ч. сільських – 679 (807).

Травм та нещасних випадків зареєстровано 523 (559),  в т.ч у дітей від 0 – 17 –  106 (135). Кількість виробничих травм – 1 (3).    

 

Протягом І півріччя 2017 р в районі визнано інвалідами всього 32  хворих  в 2016 р – 52 . На І місці серед причин інвалідності в І півріччі 2017 р знаходяться хвороби системи кровообігу, на ІІ місці новоутворення  на ІІІ – туберкульоз та психічні  розлади.                    

В І півріччі 2017 р було зареєстровано 12 (18) випадків вперше виявленого туберкульозу, в т.ч. деструктивного 6 (12).  Померло  від туберкульозу 0  (0) особи.

 

  Освіта, культура та молодіжна політика

   Для забезпечення конституційних прав громадян на отримання повної загальної середньої освіти в районі у 2016-2017 н.р. функціонує  різноступенева мережа загальноосвітніх навчальних закладів, в яких навчається 2950 учнів:

       НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» -9

       НВК «Олімп» «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія» смт. Ширяєве - 1

       ЗОШ І-ІІІ ст. – 8

       ЗОШ І, ІІ ст. – 6

       ЗОШ І ст. – 2      

  В групах короткотривалого перебування  навчаються та виховуються 110 дітей – п’ятирічок.

Охоплено дошкільною освітою дітей віком від 3 до 6 років  - 44%.  Віком від 5 до 6(7) років – 100%.

 Всього охоплено різними формами дошкільної освіти 80 % дітей дошкільного  віку.

З метою підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді, стимулювання розвитку їх творчого потенціалу, в районі функціонують два позашкільні навчальні заклади: дитячо-юнацька спортивна школа (директор Білокамінський О.П.), Будинок дитячої та юнацької творчості (в.о. директора Лозова Г.Ю.).

Станом на 1 березня  2017 року показник охоплення  учнівської молоді позашкільною освітою становить 46 %.

На базі Ширяївського районного Будинку дитячої та юнацької творчості діють 19 гуртків (303 вихованці) за напрямками: науково-технічний – 30 вихованців, туристсько-краєзнавчий – 15 вихованців; еколого-натуралістичний – 15 вихованців, фізкультурно – спортивний – 90 вихованців, художньо-естетичний – 153 вихованця та 19 навчально-тренувальних груп ДЮСШ (421 вихованців) за 7 видами спорту: футбол, волейбол, шашки,  шахи, настільний теніс, легка атлетики, рукопашний бій.

Гуртки працюють відповідно до навчального плану та програм, затверджених Міністерством освіти і науки України.

 З 01.06.2017 по 21.06.2017 року на базі навчальних закладів району працювало 13 пришкільних таборів з денним перебуванням, в яких відпочило  1139 дітей, з них:

-        52 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

-        9 дітей інвалідів;

-         557 дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей;

-          

-         4 дитини, постраждалих від аварії на ЧАЕС;

-        75 талановитих та обдарованих дітей, переможці олімпіад, конкурсів тощо;

-        195 дітей працівників АПК та сільської соціальної сфери;

-        18 дітей учасників АТО;

-        229 дітей не пільгових категорій.

З метою якісної організації харчування дітей в пришкільних таборах відпочинку з денним перебуванням в бюджеті відділу освіти, культури та молодіжної політики виділено 97,95 тис. грн. в розрахунку 12 грн. в день на дитину.

 

Колективом працівниками культури протягом І півріччя 2017 року було організовано та проведено:

-  «Різдвяні віншування жителів селища»;

- виїзні програми до свята «Маланки» у села Старі Маяки та Жовтень;

- концертна програма до Дня Соборності України;

- виїзна програма для учнів Миколаївської школи  «Герою земляку  многая літа!», присвячена 100-річчю М.П. Жугана;

- виїзна програма «Масляна» у с. Жовтень;

- районне фольклорне свято «В гостях у Маланки»;

- «На крилах любові» - конкурсно-розважальна програма до Дня закоханих;

- мітинг, приурочений до 28-ї річниці виведення військ з Афганістану ;

- «Крилата сотня» - тематична програма пам’яті героїв Небесної сотні;

- «З любов’ю до жінок» - святкова  програма до Міжнародного жіночого Дня 8 Березня;

- мітинг до Дня визволення селища Ширяєве;

-  мітинг до 3-ї річниці початку АТО  «Героїв безсмертні імена» ;

- мітинг , приурочений до 31-ї річниці Чорнобильської катастрофи;

- урочистий  мітинг та цикл святкових програм до Дня Перемоги над нацизмом у Європі;

- районна концертна програма до Дня матері;

- районна програма ,присвячена Всеукраїнському  Дню  Вишиванки;

- районна дитяча розважально - ігрова програма до Дня захисту дітей;

- концертна програма, присвячена Дню медпрацівника;

-  «Вам радість, вдячність та щирі побажання»  - концертна програма до Дня Конституції;

- районний фестиваль молодіжного мистецтва, приурочений до Дня молоді;

- «Тебе захищаєм святою любов’ю» - цикл заходів до Дня Конституції;

- виїзні програми до Дня сіл Чогодарівка та  Валентинівка;

- фольклорне свято Івана Купала.

 

Мережа бібліотек   Ширяївської  ЦБС у 2017 році залишилася без змін: всього до складу ЦБС входить 24 бібліотеки.   З них -  2 районні,  2  - клуби-бібліотеки.  Всі вони знаходяться на бюджетному утриманні.

Забезпечено доступ користувачів до електронних баз даних безпосередньо в  Центральній районній бібліотеці, Ширяївській районній бібліотеці для дітей.

Організовано доступ до ресурсів бібліотеки для віддалених користувачів через соціальні мережі  та МБА.

Протягом трьох місяців можливістю доступу до Інтернету скористалися 256 користувачів.

Кількість користувачів  бібліотеки -  10071

- в тому числі дітей до 14 років      -   3680;

- в тому числі юнацтво (з 14 до 27 років) - 358;

- кількість користувачів віддаленого  доступу     - 10279.

Середнє відвідування     -  233105


Музей

В районі працює Ширяївський історико-краєзнавчий музей та його філія в с. Жовтень.

За І півріччя 2017 року районний історико-краєзнавчий музей відвідало          1171 осіб. Проведено 21 екскурсій (тематичні, оглядові, пізнавальні, екологічні).

 

Ширяївська ДМШ

При відділі освіти, культури та молодіжної політики  функціонує Ширяївська дитяча музична школа (директор Шпильова О.В.).  В ДМШ навчається 80 вихованців, діють навчальні класи:

- клас фортепіано;

- клас скрипки;

- клас синтезатора;

- клас баяна, акордеона;

- клас загальної підготовки.

 

 

  Начальник відділу інвестиційної та 

 регуляторної  політики управління

 агропромислового та економічного розвитку

 Ширяївської районної державної адміністрації                      Н.В. Апалькова