03.10.2017

Звіт  районної державної адміністрації про виконання

 Програми соціально-економічного та культурного розвиток

Ширяївського району за 2016 рік

 

Зведений бюджет району на 2016 рік затверджений по доходам із урахуванням трансфертів у сумі 204144,1 тис.грн., із них загальний фонд становить 200939,8 тис.грн., спеціальний фонд 3204,3 тис.грн. Виконання зведеного бюджету становить 109 %, в тому числі: загальний фонд на 107,6%; спеціальний фонд  200,1 %.

Доходи загального фонду по власним надходженням в цілому по району за 2016 рік виконані в сумі 63250,8 тис.грн., що відповідає 135,6 відсотка виконання планових показників 2016 року. Темп росту в порівнянні із 2015 роком становить 176,4 %, або надійшло доходів більше  на 27398,8 тис.грн.

Планові призначення на 2016 рік виконано по всім джерелам надходження.

В доходах загального фонду районна податок з доходів фізичних осіб  займає найбільшу питому вагу , що становить 29,3 %;

Планові призначення по податку з доходів фізичних осіб виконанні в сумі 18535,9 тис.грн., або на 116,5 відсотка. Темп росту (контингенту) до 2015 року складає 147,2 відсотка.

Основними бюджетоутворюючими  підприємствами району є:

- районний відділ освіти його питома вага в надходженнях складає                                          майже  20,8 %;

- Районна лікарня питома вага становить 6,7%;

- ВАТ Одесаобленерго 3,5%;

 - ПСП «Світанок» 2,7%

 - СТОВ „Маяк” – 2,5%.

Плата за землю виконана на 146,7 відсотка, або планові показники перевиконані в сумі 7464,6 тис.грн., темп росту до минулого року (2015р.) становить 209,8 відсотка, або (12266 тис.грн.) більше. Збільшення проведено за рахунок підвищення ставки орендної плати .

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-грудень  2016 року становила 2875  грн. , що на 107,9 % більше бо відповідного періоду минулого року або на 210 грн.

 

        Чисельність населення (постійна) по Ширяївському району на 01.01.2017 року склала 27072 особи, загальний приріст ( скорочення) населення по району склав  «мінус» 126 осіб. Кількість  живонароджених осіб по району склала - 311,  кількість померлих осіб - 377. Міграційний рух населення по району характеризується наступними показниками : кількість прибулих осіб до району 26, кількість вибулих осіб з району 86, міграційне скорочення склало  «мінус» 60 осіб.

 

 

Агропромисловий комплекс

     В сільськогосподарських підприємствах району під урожай 2016 року було посіяно 29678 га. озимих на зерно, в тому числі озимої пшениці – 17466 га., озимого ячменю – 12177 га., озимого жита – 35 га..            

         Посіяно ярих зернових та зернобобових на площі 9190 га., в тому числі яра пшениця – 125 га., ярий ячмінь – 2911 га., овес – 127 га., горох – 1303 га., кукурудза на зерно – 3637 га., просо – 376 га., гречка – 190 га., сорго – 412 га., нут – 57 га., квасоля – 52 га., крім того соняшнику – 22173 га., соя – 20 га., гірчиця – 97 га., коріандр – 63 га., кукурудза на силос – 716 га., льон кудряш – 5 га..

         Валовий збір ранніх зернових та зернобобових культур під урожай 2016 року склав 137244 тонн при урожайності 35,3 ц/га в тому числі :

 

       Культура                          Зібрана                              Вал (т.)          Урожайність      (ц/га)

                                                   площа (га.)           

           

            Озима пшениця                    17466                                     62604              35,8

            Озимий ячмінь                     12177                                     39195              32,2

            Озиме жито                           35                                           91                    26,0

            Крім того :

            Яровий ячмінь                      2911                                       6030                20,7

            Яра пшениця                         125                                         312                  24,9

            Овес                                       127                                         436                  34,3

            Горох                                     1303                                       4384                33,6

            Кукурудза на зерно               3637                                       20982              57,7

            Просо                                     376                                         877                  23,0

            Гречка                                    190                                         98                    5,2

            Сорго                                     412                                         2123                51,5    

            Нут                                         57                                           80                    14,0

            Квасоля                                 52                                           32                    6,1                  

            Крім того :

            Соняшник                             22173                                     50554              22,8

            Гірчиця                                  97                                           97                    10

         Коріандр                                63                                           73                    11,6

         Кукурудза на силос              716                                         6702                93,6

 

         Станом на 01.01.2017 року в господарствах району всіх форм власності було посіяно озимих на зерно 35744,7 га., із них озимої пшениці – 24434,9 га., озимого ячменю – 11239,8 га., озимого жита – 70 га., озимого жита на зелений корм – 30 га., крім того озимого ріпаку – 4907 га.  

Стан тваринництва в районі характеризується слідуючими показниками :

- поголів’я великої рогатої худоби по сільськогосподарським підприємствам складає 2192 голів, що на 192 голови менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року;

- поголів’я корів складає 848 голів, що на 120 голів менше в порівнянні з відповідним минулим роком;

- поголів’я свиней складає 4403 голови, що на 373 голови менше в порівнянні з минулим роком;

- поголів’я овець 1953 голови, що на 56 голів менше з відповідним періодом минулого року;

- поголів’я птиці складає 2201 голів, що на 2757 голів менше з відповідним періодом минулого року.

Реалізовано м’яса 509,1 тонн, що на 32,6 тонн менше в порівнянні з відповідним періодом минулим року, виробництво молока складає 1745,9 тонн, що на 465,3 тони менше з відповідним періодом минулого року, виробництво яєць складає 61503 шт.

 

Промисловість

 

Промисловість району представлена 2 підприємствами , а саме :

ТОВ «Ширяєво хліб» та ПП «Сегрос» які займаються виробництвом харчової продукції.

Станом на 01.01.2017 р.  обсяг  реалізованої продукції склавз оперативними даними 34,8 тис.грн., що на 116,7  %  більше  в порівнянні до відповідного періоду минулого року .     

У структурному складі по видах промислового виробництва вся частина обсягів припала на підприємства  переробної промисловості.   

 

                                                 Підприємництво

Стан підприємництва характеризується  наступники показниками :

 

Назва показника

01.01.2017

01.01.2016

1

Кількість на обліку

1287

1194

 

юридичних осіб

546

490

 

фізичних осіб-підприємців

741

704

2

Зареєстровано у поточному році:

143

102

 

юридичних осіб

22

17

 

фізичних осіб-підприємців

121

85

3

Припинено у поточному році

105

120

 

юридичних осіб

1

6

 

фізичних осіб-підприємців

104

120

4

Абсолютний приріст

+93

-24

 

юридичних осіб

+56

+11

 

фізичних осіб-підприємців

+37

-35

5

Кількість наданих адміністративних послуг ;

10849

4368

 

відділ надання адміністративних послуг

5451

-

 

відділ державної реєстрації прав

5379

-

 

Протягом останніх років структура реалізованої продукції (робіт, послуг) малого підприємницького сектору суттєвих змін не зазнавала. Основним видом діяльності, який обирають фізичні особи-підприємці, є торгівля (оптова та роздрібна).

У рамках виконання Закону України « Про адміністративні послуги» в Ширяївському районі функціонує Управління обслуговування населення «Єдине вікно», дане управління складається з 2 відділів:

- відділ надання адміністративних послуг, кількість звернень до даного відділу за 2016 рік складає 5563, надано 5451 адміністративна послуга та 112 відмов;

- відділ державної реєстрації прав, кількість адміністративних послуг з державної реєстрації прав на нерухоме майно за 2016 рік складає 5379 послуг, кількість адміністративних послуг з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців складає 214 послуг.

 

Ринок праці

 

    Станом на 01.01.2016 р. на обліку в Ширяївському районному центрі зайнятості перебувало 163 безробітних, звернулося протягом 2016 року за послугами до центру зайнятості 264 чол.

Протягом  звітного періоду працевлаштовано 250 безробітних, що становить 58,5 % від кількості всіх перебуваючих на обліку.

    Залучено до участі в оплачуваних громадських роботах та роботах тимчасового характеру 172 чол.

  З початку року  проходили професійне навчання 101 безробітних, закінчили навчання 90 осіб, 100% з них працевлаштовано. Із 90 чол., що пройшли навчання,  13 чол навчалися вперше, 77 чол. - підвищили свою кваліфікацію.

Профорієнтаційними та профінформаційними послугами було охоплено 2536 чол., у тому числі 99,0 % безробітних, що перебувають на обліку у центрі зайнятості. У семінарах приймали участь 410 чол., результатом відвідування яких були працевлаштовані 240 осіб, 92– направлені на професійне навчання.

Протягом 2016 року у базі даних Ширяїського районного центру зайнятості налічувалось 302 вакансії. Із загальної кількості вакансій  85,4% укомплектовано.

Станом на 1 січня 2017 року кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості, становило 26 одиниць.

Станом на 01.01.2017 року на обліку перебувало 106 безробітних, з них 42– жінки, 33чол. – молодь до 35 років.

 

Соціальне забезпечення

Основним елементом соціального захисту населення працюючих є забезпечення достатнього рівня оплати праці.    

До Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, внесено – 6833 справ.

На обліку Єдиного державного реєстру станом на 01.01.2017 року перебувають:

-         ветерани  війни та особи на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» - 731 чол.,

-          ветерани праці-1049 чол.;

 

 

-         ветерани військової служби, служби  органів внутрішніх справ та міліціонерів на пенсії – 30 чол.;

-         учасники ЧАЕС- 77 чол; 

-         реабілітовані -1 чол.,

-         багатодітні сім`ї – 516;

-          діти з багатодітних сімей-1506 чол.,

-         діти війни –2052 чол.,

-         профознака – 386 чол.,

-         жертви нацистських переслідувань-1 чол,

-         учасники бойових дій – 203 чол. 

Виплачено компенсацію взамін санаторно-курортного лікування інвалідам Великої Вітчизняної війни -25 чол. на суму-8100грн.;.

Забезпечено інвалідними колясками  та іншими засобами реабілітації- 102 чоловік.

Виплачено компенсацію на бензин, ремонт, транспортне обслуговування  46 інвалідам на суму 10150,00 грн.

Особові справи 44 інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства відповідно діючого порядку щодо забезпечення інвалідів автомобілями оформлені   на 100 відсодків, особові справи інвалідів ВВв –2 чол. оформлені 100 %.

В управлінні щомісячно проводиться електронний обмін з усіма організаціями надавачами послуг: Ширяївський РЕМ, Ширяївський УЕГГ, Ширяївським Цехом електрозв’язку, Ширяївським ККП, ТОВ «Інтертелеком», С.П. «Енергозбут».

На соціальний захист та соціальне забезпечення було передбачено                       97007,0 тис.грн., фактично профінансовано 86782,0 тис. грн. (по загальному фонду) або виконання становить – 99,7 %, у т.ч.:

- надання пільг

- 3661,2 тис.грн.;

- допомоги сім’ям з дітьми

- 60431,6 тис.грн.;

- субсидії населенню

- 18293,6 тис.грн.

 

Станом на 01.01.2017 року в районі  заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.

 

     На первинному обліку служби у справах дітей Ширяївської районної державної адміністрації станом на 01.01.2017 року перебуває  147 –  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із них:

      108 – влаштовані під опіку (піклування) в сім’ї громадян;

      14 – до прийомної сім'ї;

      16 – до дитячого будинку сімейного типу;

      9- перебувають в інтернатних установах:

 

 

     Із 147 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку служби у справах дітей:

          - дітей  сиріт – 49;

          -   дітей, позбавлених батьківського піклування -98.

 

       На території району створено та функціонує 7 прийомних сімей: в яких виховуються 14 дітей, позбавлених батьківського піклування,  5 будинків сімейного типу, в яких виховується 36 дітей.

Забезпечено надання пільг прийомним сім’ям відповідно до чинного законодавства, своєчасно здійснюються виплати державної соціальної допомоги на утримання прийомних дітей та грошового забезпечення одому із прийомних батьків.

     Службою у справах дітей ведеться та постійно поновлюється банк даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, дітей, які підлягають усиновленню, кандидатів в опікуни (піклувальники), усиновлювачі, прийомні батьки та батьки-вихователі.

     Згідно до вимог чинного законодавства у 2016 році виплачена одноразова грошова допомога 22 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними 18-річчя.

       Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, забезпечені безкоштовними обідами в шкільних їдальнях, опікуни звільнені від оплати за харчування підопічних в дошкільних  навчальних закладах.

     Протягом травня-вересня  2016 року 25 дітей (учнів загальноосвітніх закладів міста) із  вище вказаної категорії,  були оздоровлені  в оздоровчому лагері  «Сергіївка»

      Протягом 2016 року знято з первинного обліку служби у справах дітей 22 дітей.У 2016 році на обік служби у справах дітей  поставлено 5 громадян – кандидатів в опікуни (піклувальники), 2 сім’ї – кандидатів в прийомні батьки,  2 сім’ї - кандидатів в усиновлювачі. З них 5 громадян стали опікунами, піклувальниками  16  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

     У 2016 році на місцевий облік з усиновлення поставлено 7 дитина, позбавлена батьківського піклування. Знято з місцевого обліку з усиновлення 2 дитини.

       Впродовж року відбулося 9 засідань комісії з питань захисту прав дитини, на яких були розглянуті питання щодо захисту законних прав та інтересів малолітніх та неповнолітніх

         Так у 2016році на обліку перебувало 36 сім’ї, в яких виховувалось 73 дитини, справи про взяття дітей під соціальний супровід передано до сектору центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Окрім того, дані про дітей надаються до навчальних закладів, з метою проведення з ними та батьками відповідних виховних заходів.

      Працівники відділу прийняли участь у 59  судових засіданнях, з них: 33- в якості третьої сторони, 3 – в якості позивача, 9 – інші питання захисту прав та інтересів дітей.

    У 2016 році подано 3 позови органу опіки  піклування щодо  позбавлення 2 батьків  батьківських прав щодо 7 дітей, 2 з них задоволено, 2 – відхилено. Розглянуто 31 справу щодо надання висновку органу опіки та піклування про доцільність позбавлення батьківських прав. Підготовлено 17 висновків про доцільність позбавлення батьківських прав.

 

 

Освіта

 

Для забезпечення конституційних прав громадян на отримання повної загальної середньої освіти в районі у 2016-2017 н.р. функціонує  різноступенева мережа загальноосвітніх навчальних закладів, в яких навчається 2950 учнів:

       НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» -9

       НВК «Олімп» «ЗОШ І-ІІІ ст. –гімназія» смт. Ширяєве - 1

       ЗОШ І-ІІІ ст. – 8

       ЗОШ І, ІІ ст. – 6

       ЗОШ І ст. – 2      

   Всього на території Ширяївського району станом на 01.01.2017 року зареєстровано і діє 11 дошкільних навчальних закладів, із них 9 навчально-виховних комплексів «ЗОШ – ДНЗ», розрахованих згідно паспортних даних на 537 місць (фактично – 611 дітей). Черга на влаштування до дошкільних навчальних закладів району складає – 237 дітей. 

Охоплено дошкільною освітою дітей віком від 3 до 5 років  - 41%.  Віком від 5 до 6(7) років – 100%.

 Всього охоплено різними формами дошкільної освіти 89 %   дітей дошкільного  віку.

З метою підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді, стимулювання розвитку їх творчого потенціалу, в районі функціонують два позашкільні навчальні заклади: дитячо-юнацька спортивна школа (директор Білокамінський О.П.), Будинок дитячої та юнацької творчості (в.о. директора Лозова Г.Ю.). Станом на 01.01.2017 року позашкільною освітою охоплено -    23,4 %  дітей.

На харчування передбачалось бюджетом 3440,342 тис.грн., фактично профінансовано – 2585,3 тис.грн., не використано 855,0 тис.грн.

Планом передбачалось харчування 1 учня у загальноосвітніх закладах 6 грн., фактично середня вартість харчування склала 6,14 грн., але харчуванням охоплено в середньому за рік – 1395 учня при плані 1520.

В дитячих садках при школах передбачалось харчування 1 дитини – 20 грн., середня вартість харчування склала 17,55 грн. (із запланованих 270 дітей в середньому харчувалось 179).

В комунальних дитячих садках планом передбачалось харчування 1 дитини в розмірі 20 грн., середня вартість харчування склала 20,96 грн., але при плановій кількості дітей 290 фактично харчувалось – 187 дітей.

Придбано для шкіл три шкільних автобуси на суму 4800,0 тис.грн., котел опалювальний для Преображенківської ЗОШ – 14,8 тис.грн., глибинний насос – для Ново-Єлизаветівської ЗОШ – 3,350 тис.грн., для Старомаяківської ЗОШ придбано електроплиту та холодильник – 9,4 тис.грн., котел для Саханської ЗОШ – 11,6 тис.грн., холодильник для Катерино-Платонівської ЗОШ 9,4 тис.грн., Ново-Андріївської ЗОШ     - холодильник 5,150 тис.грн.

Для НВК «Олімп» придбано кабінети фізики та хімії – 154,240 тис.грн. та радіатори – 42,6 тис.грн.

Ширяївського БК – придбано музичну апаратуру – 94,2 тис.грн.

 

 

ЦБС

Мережа бібліотек   Ширяївської  ЦБС у 2016 -му році залишилася без змін: всього до складу ЦБС входить 24 бібліотеки. З них -  2 районні,  2  - клуби-бібліотеки.  Всі вони знаходяться на бюджетному утриманні. 

Бібліографом надано  користувачам бібліотеки більше  1538 бібліографічних довідок.

В районі працює Ширяївський історико-краєзнавчий музей та його філія в с. Петровірівка.

За 9 місяців 2016 року районний історико-краєзнавчий музей відвідало          2 157 осіб. Проведено 33 екскурсії (тематичні, оглядові, пізнавальні, екологічні).

 

Ширяївська ДМШ

При відділі освіти, культури та молодіжної політики  функціонує Ширяївська дитяча музична школа (директор Шпильова О.В.).  В ДМШ навчається 80 вихованців, діють навчальні класи:

- клас фортепіано;

- клас скрипки;

- клас синтезатора;

- клас баяна, акордеона;

- клас загальної підготовки.

 

Охорона здоров’я

 

Ширяївська ЦРЛ представлена 140 стаціонарними ліжками (6 стаціонарних відділень, з них 2 віддалених стаціонари в селах Петровірівка та Миколаївка), приймальним та поліклінічним відділеннями, денним стаціонаром (19 ліжок). Показник забезпеченості стаціонарними ліжками становить 51.2 на 10 тис.населення, при нормативі 35.0 на 10 тис. населення.

Всього в ЦРЛ налічується 252.5 штатних посад, з них лікарів 47.5, середніх медпрацівників 94.5, молодших медпрацівників 56.25, інших посад 54.25. З них вакантних станом на 01.01.2017 р - 28.5 посад, з них лікарів 10.5 посад (рентгенологи, терапевти  – по 1.5 посади; хірург, офтальмолог, психіатр, кардіолог, стоматологпо 1 посаді; підлітковий лікар, лікар віддаленого стаціонару, лікар-ЛОР, лікар кабінету «Довіра» – по 0.5 посади; лікар УЗД, інфекціоніст – по 0.25 посади). Серед лікарів пенсіонери становлять 22%, серед середніх медичних працівників – 23%.

Витрати бюджетних коштів з розрахунку на 1 жителя району становлять 640 грн.32 коп. (середньо обласний показник 767 грн.). Вартість 1 ліжко-дня по харчуванню становить 6.21 грн., по медикаментам 7.05 грн.

Структура поширеності захворювань населення району по основним нозологіям майже не відрізняється від показників по області та Україні. Переважають хвороби системи кровообігу, на другому місці – хвороби органів дихання і третє місце займають хвороби органів травлення.

     Серед захворілих осіб інвалідами визнано в 2016 році – 76 осіб дорослого населення та 19 дітей. Серед причин інвалідності у дорослих на І місці знаходяться захворювання системи кровообігу, на ІІ місці – новоутворення, на ІІІ  - травми та отруєння.  Серед причин  дитячої первинної інвалідності   І та ІІ місце розділяють вроджені вади та захворювання нервової системи, на ІІІ місці – психічні хвороби.

 

 

 

 Начальник відділу

 інвестиційної та регуляторної політики

управління агропромислового та

 економічного розвитку

Ширяївської райдержадміністрації                                              Н.В. Апалькова