10.05.2019

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Ширяївського району на 2019 р..

 ПРОГРАМА

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ШИРЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ

на 2019 рік

 

 

Зміст 

 

Вступ.................................................................................................................................................... 3

і. АНАЛІЗ соціально-економічного розвитку ШИРЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ у 2018 році.................................................................................................................................................................. 4

1.1. Сільське господарство............................................................................................................. 5

1.2. Промисловість.......................................................................................................................... 7

1.3.Транспорт.................................................................................................................................. 8

1.4. Послуги..................................................................................................................................... .8

1.5. Будівництво............................................................................................................................... 9

1.6. Інвестиції................................................................................................................................... 9

1.7. Підприємництво..................................................................................................................... 10

1.8. Демографічна ситуація.......................................................................................................... 11

1.9 Ринок праці та доходи населення.......................................................................................... 11

II. пріоритетні напрями розвитку рАЙОНУ на 2019 рік....................................... 12

1.ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА ДІЯЛЬНІСТЬ...................................................................... 12

       2. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ ………………………………    12

 2.1. Транспортна інфраструктура дорожньо-транспортне господарство........................ 12

2.2. Промисловість........................................................................................................................ 13

2.3. Агропромисловий комплекс.................................................................................................... 13

      3. РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА, РОЗВИТОУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА НАДАНЯ            АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ……………………………………………………… .    14

       4. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬІСТЬ…………………………………………………………… 15

       5. СОЦІАЛЬНА СФЕРА…………………………………………………………………     15

       5.1. Демографічна ситуація та  розвиток  ринку праці………………………………………….  .15

5.2. Грошові доходи населення та заробітна плата................................................................. 16

5.3. Соціальне захист населення та пенсійне забезпечення ..................................................... 17

       6. ГУМАНІТАРНА СФЕРА………………………………………………………………        17

6.1. Охорона здоров’я.................................................................................................................... 17

6.2.Освіта....................................................................................................................................... 18

6.3. Підтримка сім’ї дітей та молоді......................................................................................... 19

6.4. Культура................................................................................................................................. 19

6.5. Фізична культура і спорт...................................................................................................... 20

        7. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНСТІ ЛЮДИНИ…………………………………………    ..20

III. ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ Ширяївського району  на 2019 рік........................ 21

 

 

вступ 

 

      Програма соціально-економічного та культурного розвитку Ширяївського району на 2019 рік (далі – Програма) розроблено управлінням агропромислового та економічного розвитку Ширяївської районної державної адміністрації разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації та територіальними підрозділами органів виконавчої влади, відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови  Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного та соціального розвитку та складання проекту державного бюджету».

      Програма відповідає стратегічним та операційним цілям, напрямкам Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (постанова Кабінету Міністрів України від  06.08.2017 № 385), Стратегії економічного та  соціального розвитку Одеської області  на період  до 2020 року  (рішення сесії обласної ради сьомого скликання від 21 грудня 2015 року № 32-VII) та Стратегічному Плану дій «Розумний регіон».

      Програмою окреслені приоритетні цілі, основні завдання та заходи економічного, соціального та культурного розвитку району на короткостроковий період з урахуванням сучасних реформ децентралізації.

       Головною метою Програми є недопущення зниження  рівня життя  та забезпечення соціальних потреб населення мешканців Ширяївського району  на основі стабільного функціонування економіки району.

У Програмі наведено аналіз та тенденції економічного і соціального розвитку району у 2017, 2018 роках, визначені актуальні питання та основні завдання економічного і соціального розвитку району на 2019 рік. Також представлені ключові прогнозні показники соціально-економічного розвитку та перелік районних  програм, реалізація яких здійснюватиметься у 2019 році.

і. Аналіз соціально-економічного розвитку у 2018 році

 

 

Очікувані надходження доходів загального фонду району за січень-листопад 2018 року становлять 57600,0 тис.грн., або більше планових призначень на 7995,6 тис.грн.

Темп росту доходів зведеного бюджету складе 123,9 % або очікується надходжень більше минулого року на 11112,7 тис.грн.

Зростання надходжень відбулось по основним податковим джерелам: податку на доходи фізичних осіб – 113,7 %, плати за землю – 111,8 %, єдиного податку – 140,7 %.

 

1.1. Сільське господарство

 

 

 

 

За січень-жовтень 2018 р. обсяги виробництва продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств у співставних цінах 2010 р. зменшились на 42 % порівняно з 2017 роком.

Обсяг виробництва продукції рослинництва зменшився на 32 %.

Обсяг виробництва продукції тваринництва зменшився на 74,7 %.

 

 

 

За підсумками січня-жовтня 2018 року сільськогосподарствами підприємствами району зернові та зернобобові культур (включаючи кукурудзу) скошено й обмолочено на площі 27,9 тис. га., намолочено 949,7 тис. ц.  при середній урожайності 34,0 ц/га, в тому числі:

 - оз.пшениці – 630,8 тис. ц., 33,5 ц/га;

 -  ячменю – 152,8  тис. ц., 31,4 ц/га;

 - кукурудзи на зерно –153,8 тис. ц., 50,5 ц/га.

 

    Пшениці зібрано на площі 19,6 тис.га., валовий  збір становить 655,5 тис. ц., що  на 5,3 % менше, в порівнянні з 2017 р. при  середній урожайності урожайність – 33,3 ц/га.

 

       Соняшнику зібрано на площі 12,8 тис.га (на 6,4 % менше, ніж торік).

Його валовий  збір  становить 230,2 тис. ц., при середній урожайності урожайність – 17,9 ц/га.

 

      Ріпаку зібрано на площі
4,5 тис. га

      Валовий збір становить 9,3 тис. тонн при середній урожайності 20,7 ц/га.

 

 

 

 

 

За оперативними даними :

- поголів’я свиней  станом на 01.12.2018 р. по району склало 4828 голів, що більше на  збільшилось на 3,6 % в порівнянні до 2017 р.;

поголів’я овець склало 1211 голів, що на 4,1 % більше ніж у 2017 р.

Птахівництво в Ширяївському районі на даний час відсутнє.

 

 

 

 

За оперативними даними на 1 листопада 2018 р. кількість великої рогатої худоби у с.г. підприємствах району становила 1343 голови, що на 12 голів менше в порівнянні до 2017 р.;

- у тому числі корів492 голови, що на 29 голів більше в порівнянні до 2017 р.

 

 

 

 

 

   У січні-жовтні 2018 р. у сільськогосподарських підприємствах району загальні обсяги виробництва:

     - м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) становила 423 т, що на 314 т. менше в порівнянні до 2017 р.;

    - молока становила 1324 т., що на 49 т. менше в порівнянні до 2017 р.

 

 

       

 

Тваринництвом у районі займається 10 господарств.

        Розведенням ВРХ займається 4 господарства:

ТОВ «Агрофірма Мар’янівська»,ТОВ «Прогрес-плюс,ТОВ «Батьківщина»(м’ясного напрямку продуктивності  «Південно-м’ясна порода»),ФГ «Бондаренко».

         Розведенням свиней займається 6 господарств:

ПСП «Маяк», ПП «ГСП», ТОВ «Агрофірма Новоандріївська», ТОВ «Агрофірма Прогрес-плюс», ТОВ«Батьківщина», ТОВ «Мітагрогруп».    

Розведенням овець  займається  3 господарства:

ТОВ «Агрофірма Мар’янівська», ТОВ «Агрофірма Прогрес-плюс», СТОВ «Злагода»

 

 

1.2. Промисловість

 

 

 

 

 

 

   За підсумками січня-жовтня 2018 обсяг промислового виробництва  підприємств району склав  41,1 млн.грн., що на  27,6 % більше в порівнянні до 2017 р.

 

    Відповідно до збільшення обсягів промислового виробництва, чисельність працівників промислових підприємств району, яка за останніх 2 роки не змінилася.

 

 

 

1.3 Транспорт  

 

 

 

  За січень-листопад 2018 року  перевезено 66,6 тис. пасажирів, що на 40,4 % менше до 2017 року, або на 45 тис.  пасажирів.   із них:

     - міжміські 41,1 тис.чол.;

           (питома вага  61,7 %)

-       - приміські 24,9 тис.чол.;

           (питома вага 37,3%)

     - замовлення 0,6 тис.чол.

           (питома вага 0,9%)

 

 

 

          Пасажирські перевезення в районі на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування здійснює єдиний перевізник - приватне акціонерне товариство «Ширяївське АТП – 15167» .

         Для здійснення приміських пасажирських перевезень задіяно 10 автобусів які належать ПрАТ «Ширяївське АТП-15167» .

 

            

1.4. Послуги

 

 

 

 

 

 За січень-вересень 2018 р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становить  5008,7  тис. грн.,

у тому числі :

 - обсяг послуг, реалізованих населенню 4362,6 тис.грн. (87,1 % загального обсягу реалізованих послуг).

 

 

 

 

Переважну частину у структурі послуг, складають послуги надані населенню, а саме послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, послуги професійної, наукової та технічної діяльності.

 

 

 

1.5. Будівництво

 

 

За січень-вересень 2018 року в районі прийнято в експлуатацію
155 м2
загальної площі житла, що на 3,3 % більше відповідного періоду минулого року ( 0,03 % до обласного показника – 426,2 тис. м2).

 

 

 

1.6. Інвестиції

 

 

 

 

 

     Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій у січні–вересні 2018 р. були власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 80,4% усіх коштів.

     За рахунок коштів місцевого бюджету освоєно 4,1% капітальних інвестицій.

 

 

 

У січні-вересні 2018 року підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 72,1 млн. грн. капітальних інвестицій (за 2017 рік – 140,,9 млн. грн.), що становить 0,5 % від загального обсягу по області.

Капітальні інвестиції на 1 особу  становили 2677,7 грн.

       Найвагомішу частку капітальних інвестицій спрямовано в матеріальні активи, в тому числі:

- в придбання машин і обладнання та транспортних засобів становили 91,2% загального обсягу капітальних інвестицій.

- у житлові будівлі – 0,3%

– у нежитлові будівлі - 3,7%  

 - придбання та створення інших матеріальних активів – 0,1%.

 

 

 

1.7. Підприємництво

 

На 1 грудня 2018 року на обліку в органах державної реєстрації району знаходяться:

- 556  юридичних осіб;

- 794 фізичні особи – підприємці.

 

Кількість малих підприємств становить 323 одиниць. У розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення функціонує 201 мале підприємство.

 

У рамках виконання Закону України «Про адміністративні послуги» в Ширяївському районі функціонує 2 підрозділи:

- відділ надання адміністративних послуг (ЦНАП);

- сектор державної реєстрації   прав.

 

 По вказаним підрозділам за січень-листопад 2018 р. надаються 55 послуг, серед яких  державна реєстрація речових прав на нерухоме  майно з початку року складає 605 послуг, за 2017 рік надано 2089 послуг.

Кількість адміністративних послуг з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з початку року (станом на 01.12.2018 року) складає – 471 послуг (за 2017 рік - 507 послуг).

Відділом надання адміністративних послуг з початку року (станом на 01.12.2018 року) надано – 4313 послуг (за 2017 рік – 4724 послуги).

Загальна кількість адміністративних послуг наданих за 11 місяців 2018 року складає 5389 послуг (за 20167рік – 7320 послуг).

 

 1.8. Демографічна ситуація

 

 

 

У результаті природного  скорочення у січні-вересні 2018 р. кількість населення району зменшилась на 160 осіб, і за статистичною оцінкою, на 1 жовтня 2018 р. становила 26653 особи.

Кількість живо народжених 233 особи, кількість померлих 331 особа.

 

1.9. Ринок праці та доходи населення

 

 

 

Чисельність безробітних, які перебували на обліку  в Ширяївському  районному центру зайнятості на 01.12.2018 року становили 347 осіб (станом на 01.01.2018 року – 361 осіб).

Протягом січня-листопада 2018 року працевлаштовані 187 осіб (за 2017 рік – 188 осіб). Станом на 01.12. 2018 року на обліку перебувають 106 осіб.

 

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника району у ІІІ кварталі 2018 року склала 5560 грн., що на 7,6% менше ІІ кварталу 2018 року.

 

Заборгованість з виплати заробітної плати працівникам по підприємствам Ширяївського району станом на 1 грудня 2018 року  відсутня.

 

 

 

 

іі. пріоритетні напрями розвитку рАЙону на 2019 рік

 

1. ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Пріоритетні напрямки на 2019 рік:

підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів в умовах впровадження бюджетної децентралізації;

підвищення ролі та відповідальності місцевих органів виконавчої влади та  органів місцевого самоврядування у розв’язання  актуальних проблем соціально-економічного розвитку району;

створення умов для зменшення диспропорцій у рівні соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць;

проведення раціональної та ефективної податково-бюджетної політики, дотримання фінансової дисципліни.

Ключові кроки на 2019 рік:

сприяння стійкому економічному та соціальному розвитку району;

підвищення рівня взаємодії місцевих органів виконавчої влади та  органів місцевого самоврядування щодо збільшення надходжень до місцевих бюджетів;

підвищення рівня бюджетної самостійності місцевих бюджетів;

підвищення ефективності використання бюджетних коштів;

мінімізація ризиків ухилення від сплати податків, недопущення зростання недоїмки до місцевих бюджетів, встановлення об’єктивних критеріїв при наданні податкових пільг органами місцевого самоврядування в умовах розширення прав щодо самостійного прийняття ними рішень;

недопущення виникнення кредиторської та дебіторської  заборгованості у бюджетній сфері.

 

2. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ  ЕКОНОМІКИ

 

      2.1.  Транспортна інфраструктура та  дорожньо-транспортне господарство

 

Пріоритетні напрямки на 2019 рік:

забезпечення доступності та підвищення якості транспортних послуг;

розвиток транспортної інфраструктури;

оновлення рухомого складу транспорту;

забезпечення безпеки транспортних процесів;

забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг, підвищення безпеки руху, швидкості та економічності перевезень пасажирів автомобільним транспортом, поліпшення експлуатаційного стану доріг;

нове будівництво, реконструкція та капітальний ремонт автомобільних доріг з доведенням їх  параметрів до нормативних вимог.

Ключові кроки на 2019 рік:

          експлуатаційне утримання та розвиток автомобільної дороги загального користування державного значення  по Петровірівський сільській  раді;

          поточні та  капітальні ремонти доріг на території району.

 

Очікувані результати:

покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування за основними маршрутами;

економія капітальних вкладень в автомобільний транспорт у зв’язку з підвищенням продуктивності роботи автомобільного транспорту через збільшення швидкості руху на відремонтованих ділянках дороги;

 зниження собівартості перевезення вантажів і пасажирів та збільшення прибутку на автомобільному транспорті у зв’язку з поліпшенням умов експлуатації автомобільного транспорту;

зниження втрат від дорожньо-транспортних пригод, що трапляються через незадовільний стан автомобільних доріг.

 

2.2. Промисловість  

 

Пріоритетні напрямки на 2019 рік:

стабілізація та відновлення промислового виробництва усіх видів промислової діяльності з їх подальшим стабільним розвитком;

модернізація та  технологічне оновлення виробництва на основі впровадження сучасних енерго - та ресурсозберігаючих технологій;

підвищення якості та конкурентоспроможності продукції, освоєння нових інноваційних видів високотехнологічної продукції.

Ключові кроки на 2019 рік:

модернізація виробництва на основі впровадження новітніх техніки та технологій за рахунок посилення інноваційної складової розвитку галузей промисловості;

сприянням підприємствам промисловості у вирішенні проблемних питань організації виробництва продукції з новим рівнем якості і властивостей на основі використання новітніх технологій  та забезпечення позитивної динаміки  виробництва продукції;

сприяння популяризації продукції місцевих товаровиробників та підвищення її якості шляхом проведення виставково-ярмаркової діяльності.

 

  Очікувані результати:

приріст промислового виробництва очікується на 102,1 %

обсяг реалізованої промислової продукції зросте на 102,2 %

 

 

2.3. Агропромисловий  комплекс   

 

Пріоритетні напрямки на 2019 рік:

поліпшення ресурсного забезпечення сільськогосподарського виробництва, поповнення парку зернозбиральної техніки;

застосування новітніх технологій вирощування сільськогосподарських культур та впровадження  високопродуктивних сортів рослин ;

сприяння організації та розвитку  крупно товарних  сільськогосподарських підприємств.

Ключові кроки на 2019 рік:

раціональне використання природних ресурсів, особливо земель  сільськогосподарського призначення, удосконалення структури посівних площ  та  впровадження у виробництво елементів науково обгрунтованої системи  землеробства, передової техніки та технологій вирощування сільськогосподарських культур;

створення нових робочих місць, підвищення рівня життя сільського населення;

збільшення поголів’я худоби та нарощування виробництва тваринницької продукції .

Очікувані результати:

забезпечення виробництва валової продукції рослинництва у всіх категоріях господарств (у цінах 2010 року) на  100,1% ;

забезпечення виробництва валової продукції тваринництва у всіх категоріях господарств (у цінах 2010 року) на 100,9% .

 

 

3.  РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА, РОЗВИТОК  ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

 

Пріоритетні напрямки на 2019 рік:                              

          вдосконалення правового врегулювання господарських та адміністративних відносин між  регуляторними органами та суб’єктами господарювання;

недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів;

забезпечення залучення до підприємницької діяльності жителів району та  зростання кількості фізичних осіб підприємців;

автоматизація процесу надання електронних послуг у ЦНАП району;

внесення змін до існуючих переліків адміністративних послуг, а саме забезпечення надання соціальних, будівельних та послуг ДРАЦС через центр надання адміністративних послуг.

 

Ключові кроки на 2019 рік:

здійснення заходів із відстеження результативності регуляторних актів та розроблення регуляторних актів та їх оприлюднення для  отримання зауважень і пропозицій від громадськості;

організація роботи з перегляду діючих регуляторних актів райдержадміністрації;

забезпечення прозорості дій органів влади під час здійснення ними регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

        консультування одержувачів адміністративних послуг щодо прийому вхідних пакетів документів та забезпечення своєчасної передачі документів із ЦНАП до територіальних підрозділів та установ, що беруть участь в наданні відповідних адміністративних послуг.

 

Очікувані результати:

забезпечення залучення до підприємницької діяльності жителів сіл району.           Зростання надходжень до бюджету.

 

 

4. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Пріоритетні напрямки на 2019 рік:

вивчення ініціатив та пропозицій щодо інвестиційних проектів, а також практики взаємодії суб’єктів інвестиційної діяльності з державними органами;

аналіз та узагальнення проблем, які перешкоджають інвестуванню в район, підготовка пропозицій щодо шляхів їх вирішення;

надання допомоги місцевим підприємствам  в пошуку іноземних партнерів;

сприяння організації та проведення ділових зустрічей, семінарів, круглих столів з питань інвестиційної діяльності;

залучення суб’єктів господарювання до участі у заходах з презентації економічного та інвестиційного потенціалу області в рамках міжнародних та національних виставково-ярмаркових заходів.

 

Ключові кроки на 2019 рік:

 

виготовлення та оновлення презентаційних матеріалів про потенціал району;

підготовка інвестиційних пропозицій району;

постійне відстеження та аналіз показників інвестиційної діяльності; мобілізація всіх існуючих ресурсів для залучення як вітчизняних, так і іноземних інвестицій в економіку району.

 

5. СОЦІАЛЬНА СФЕРА

 

 

          5.1. Демографічна ситуація та розвиток ринку праці

 

 

Пріоритетні напрямки на 2019 рік:

забезпечення надання шукачам роботи своєчасних та якісних послуг, спрямованих на прискорення їх працевлаштування;

 

заохочення роботодавців, які зберігають діючі та створюють нові робочі місця насамперед для  громадян, які недостатньо конкурентноспроможні на ринку праці;

створення умов для працевлаштування в обсягах, необхідних для  запобігання довготривалому безробіттю, особливо мешканців сільської місцевості з урахуванням обмежених можливості працевлаштування на вільні та новостворені робочі місця на селі.

 

Ключові кроки на 2019 рік:

розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць;

підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та  удосконалення регулювання трудової міграції;

сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці.

 

Очікувані результати:

зростання кількість населення, зайнятого економічною діяльністю;

зменшення кількості безробітного населення;

утворення  нових робочих місць;

залучення до участі у громадських та  тимчасових роботах 150 осіб.

відсутність заборгованості  із виплати заробітної плати .

 

 

5.2. Грошові доходи населення та заробітна плата

 

Пріоритетні напрямки на 2019 рік:

 

налагодження ефективної співпраці відповідних територіальних підрозділів органів виконавчої влади та місцевої виконавчої влади щодо здійснення контролю своєчасної і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплати праці, виконання роботодавцями умов колективних договорів та галузевих угод у частині оплати праці, недопущення необґрунтованого зменшення заробітної плати;

сприяння скороченню нелегальної зайнятості населення району, легалізації трудових відносин;

посилення роботи щодо забезпечення додержання мінімальних гарантій з оплати праці та у сфері боротьби з тіньовою зайнятістю, проведення правової роз’яснювальної роботи.

Очікувані результати

  зростання середньомісячної заробітної плати до 6634 грн.;

  підвищення середньомісячної заробітної плати в районі до обласного рівня.

 

 

 

 

5.3. Соціальний захист населення та пенсійне забезпечення  

 

Пріоритетні напрямки на 2019 рік:

надання матеріальної допомоги мешканців Ширяївського району, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин, за рахунок коштів районного бюджету;

надання допомоги інвалідам, учасникам АТО, ветеранам, учасникам бойовий дій у Республіці Афганістан та інших країн, чорнобильцям;

надання компенсації на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого і скрапленого газу;

поліпшення якості обслуговування  громадян;

впровадження електронних технологій;

автоматизація управління та контролю.

 

Очікувані результати:

надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення району та сім’ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах;

посилення соціального захисту та медичного забезпечення ветеранів війни та праці, інвалідів та інших малозабезпечених верств населення;

забезпечення прозорості та відкритості діяльності Пенсійного фонду, більш активне залучення громадськості до вирішення питань формування та реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню;

підвищення рівня довіри до органів Пенсійного фонду.

 

6. ГУМАНІТАРНА СФЕРА

 

6.1. Охорона здоров’я

 

Пріоритетні напрямки на 2019 рік:

 

     створення приймально-діагностичного відділення у Ширяївській центральній районній лікарні;

    покращення матеріального устаткування амбулаторій  та ФАПів;

    збереження і зміцнення здоров’я населення шляхом підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги;

профілактика та лікування хронічних захворювань.

 

Очікувані результати:

відшкодування вартості лікарських засобів лікування окремих захворювань;

подальший розвиток та удосконалення надання первинної медико-санітарної допомоги населенню району;

підвищення якості надання медичних послуг;

забезпечення доступності населення до якісних послуг швидкої допомоги;

 

 

розширення та удосконалення спеціалізованої високотехнологічної медичної допомоги ;

покращення медичного обслуговування населення;

зменшення коефіцієнта смертності населення;

підвищення тривалості  життя.

 

6.2. Освіта

 

Пріоритетні напрямки на 2019 рік:

розвиток мережі дошкільних закладів освіти шляхом  відкриття додаткових груп при  НВК «ЗОШ –ДНЗ»; 

оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти району з урахуванням демографічних, економічних, соціальних, реалій критеріїв та необхідності поліпшення якості освіти;

забезпечення належного рівня організації харчування, медичного обслуговування учнів у закладах загальної середньої освіти  ;

забезпечення впровадження освітніх програм та методів навчання з формування в учнівської молоді особистості, активної громадянської позиції;

впровадження і реалізація нових освітніх проектів (електронні підручники, дистанційні форми навчання) та сучасних інформаційних, комунікаційних технологій та засобів навчання;

забезпечення доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами, розширення інклюзивної освіти відповідно запитів батьків;

забезпечення всебічної підтримки обдарованої учнівської молоді через моральне та матеріальне заохочення до участі в інтелектуальних, спортивних, мистецьких, масових заходах.

стовідсоткове забезпечення вчителями-переметниками закладів загальної середньої освіти  ;

забезпечення сталого розвитку та кар’єрного росту молодого вчителя, підтримка та впровадження мотивації праці, стимулювання роботи, особливо у сільській місцевості;

облаштування внутрішніх санітарно-гігієнічних приміщень у школах (Новосвітівська ЗОШ, Ревівська ЗОШ, Армашівська ЗОШ, Бранкованівська ЗОШ, Вікторівська ЗОШ);

забезпечення проведення ремонтних робіт та спортивним інвентарем спортзалів ЗЗСО.

Критерії досягнення:

збільшення кількості місць у дошкільних навчальних закладах району за рахунок створення додаткових груп в Старомаякіському НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» на 1/20, Петровірівському НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» на 1/20;

підвищення якості освіти, рейтингу ЗЗСО району за результатами ДПА та ЗНО;

стовідсоткове забезпечення підвезення учнів та педагогічних працівників до місць навчання і додому.

 

 

6.3. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

 

Пріоритетні напрямки на 2019 рік:

сприяння проведенню заходів щодо формування здорового способу життя молоді, поваги до закону та запобігання негативним явищам у молодіжному середовищі, в тому числі: районного турніру з КВК, районного фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я», Сокіл «Джура»;

забезпечення якісного та повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків;

забезпечення функціонування пришкільних таборів з денним перебуванням, розташованих на території району;

реалізація заходів районної комплексної програми «Сім’я і молодь Ширяївщини» на 2018 – 2020 роки;

надання всебічної підтримки сім’ям, посилення уваги суспільства до проблем багатодітних та малозабезпечених сімей;

 

Критерії досягнення:

забезпечення послугами оздоровлення та відпочинку 60% дітей шкільного віку;

залучення до проведення районних заходів щодо підвищення якості здорового способу життя до 300 осіб з числа учнівської молоді;

залучення 500 молодих людей до проведення районного свята до Дня молоді.

 

6.4. Культура

 

Пріоритетні напрямки на 2019 рік:

реалізація заходів районної цільової програми «Культура Ширяївщини- 2019-2021 роки»;

збереження та популяризація розташованих на території району об’єктів культурної спадщини;

проведення міжрайонних фестивалів, у тому числі щорічних фестивалю патріотичної пісні «Пісні, народжені в АТО», театралізованого різдвяного фестивалю «Свято Маланки»;

впровадження інноваційних форм роботи в музеї та бібліотеках району;

забезпечення збереження музейних експонатів;

виготовлення облікової документації на об’єкти культурної спадщини;

виготовлення та встановлення охоронних дошок на пам’ятки.

 

Критерії досягнення:

 

проведення понад 100 інформаційно-просвітницьких та мистецьких заходів, у тому числі міжрайонного рівня;

придбання обладнання та устаткування для закладів культури; поповнення бібліотечних фондів;

        виготовлення облікової документації на об’єкти культурної спадщини.

 

6.5. Фізична культура і спорт

 

Пріоритетні напрямки на 2019 рік:

забезпечення умов щодо збереження існуючих сільських спортивних колективів;

сприяння фінансування органами місцевого самоврядування для проведення фізкультурно-масової роботи за місцем мешкання громадян;

проведення районних, участь у обласних та міжобласних змаганнях з різних видів спорту, літніх спортивних ігор, спартакіад серед школярів, державних службовців всіх рівнів та інших спортивних змагань.

 

Критерії досягнення:

залучення понад 400 осіб до занять фізичною культурою та спортом;

            збільшення проведення районних, участь у обласних та міжобласних змаганнях з різних видів спорту, а саме: Легкоатлетичний забіг на 1 км,  2 км, 5 км „Вісник весни”, Спортивні змагання серед допризовної молоді, Спортивні змагання, присвячені Дню Конституції України, участь у Шашковому турнірі «Меморіал пам’яті В.М. Максимчука», Особиста першість Одеської області з шахів, участь у обласних змаганнях з міні-футболу серед ветеранів. 

7.  БЕЗПЕКА   ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

 

Пріоритетні напрямки на 2019 рік:

 

реалізація заходів з недопущення дитячої безпритульності та бездоглядності;

інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення профілактичної діяльності, форм і методів профілактики правопорушень, підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері протидії злочинності;

протидія незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин;

запобігання та припинення можливих терористичних проявів на території району, вжиття превентивних заходів, спрямованих на посилення захисту життя і здоров’я людей, громадської безпеки.

 

Критерії досягнення:

зниження рівня злочинності в районі на 10 %.

 

ІІІ. ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ ШИРЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ

на 2019 рік

 

Показник

2018 рік очікуване

2019 рік

прогноз

2019 рік

  у % до

2018 року

Зведений бюджет району, млн.грн.

60,9

65,7

108,0

Обсяг реалізованої промислової продукції у фактичних цінах, млн. грн.

50,5

51,1

102,2

Валова продукція сільського господарства у всіх категоріях господарств у цінах 2010 року, всього млн. грн.

251,4

 

254,6

 

100,1

 

у т.ч. рослинництва

240,8

241,0

100,1

тваринництва

10,6

10,7

105,0

Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування у фактичних цінах, млн. грн.

 

100,0

 

105,0

105,0

Введення в експлуатацію загальної площі житла за рахунок усіх джерел фінансування, кв. м

180,0

189,0

105,0

Обсяг реалізованих послуг, млн. грн.

6,0

6,3

105,0

Середньомісячна заробітна плата працівників, грн..:

 

6200

 

6634

 

107,0

 

 3.1. Районні програми,

реалізація яких здійснюватиметься в Ширяївському районі  у 2019 році

з/п

Назва програми

Затверджено рішенням районної ради

Відповідальний виконавець

1.

Програма з охорони, відтворення  та раціонального  використання лісів Ширяївського району Одеської області 

на 2016-2020 роки

від 22.03.2016 р.

№  52-VII

ДП «Ширяївське  лісове господарство»

2

Районна програма «Підтримка діяльності комунальної  установи «Об’єднаний трудовий  архів Ширяївського району на 2016-2019 роки»

від 13.10.2016 р.

№ 127-VIІ

КУ «Об’єднаний трудовий  архів» Ширяївської районної ради

3

Районна  цільова програма підтримки індивідуального житлового  будівництва на селі «Власний дім»  2017-2020 рр.

від 26.01.2017 р.

№ 138- VІІ

Відділ містобудування, інфраструктури та енергоефективності райдержадміністрації

4

Районна  Програма «Національний  план дій  щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2019 року

від 25.04.2017 р.

№  163-VII

Служба у справах дітей райдержадміністрації

5

Районна програма по локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Ширяївського району на протязі

2017-2020 років

від 03.08.2017 р.

№ 184-VIІ

Відділ карантину рослин управління фітосанітарної безпеки в Одеській області

6

Програма «Призовник на 2017-2020 роки»

 

від 03.09.2017 р.

№ 192-VIІ

Відділ освіти, культури  та молодіжної політики райдержадміністрації

7

Програма цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Ширяївського  району на 2018-2020 роки

від 21.12.2017 р.

№ 235-VIІ

Ширяївський районний сектор  ГУ ДСНС України Одеській області

8

Районна цільова програма соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки «Соціальний захист Ширяївщини»

від 21.12.2017 р.

№ 232-VIІ

Управління охорони здоров’я, материнства та соціального захисту населення  райдержадміністрації

9

 

 

 

Програма зайнятості  населення Ширяївського району на 2018-2020  роки

 

 

від 21.12.2017 р.

№ 233-VIІ

 

 

Управління охорони здоров’я, материнства та соціального захисту населення  райдержадміністрації

10

Програма відпочинку та оздоровлення дітей Ширяївського району на 2018-2020 роки

від 19.04.2018 р.

№ 256- VІ

 

Відділ освіти, культури  та молодіжної політики райдержадміністрації

11

Районна  Програма « Молодь Ширяївщини »

на 2018-2020 роки

від 19.04.2018 р.

№ 254 – VІІ

 

Відділ освіти, культури  та молодіжної політики райдержадміністрації

12

Програма розвитку фізичної культури і спорту в Ширяївському районі на 2018-2020 р.

від 19.04.2018 р.

№ 255 – VІІ

 

Відділ освіти, культури  та молодіжної політики райдержадміністрації

13

Програма  соціально-економічного та культурного розвитку  Ширяївського району

на 2019  рік

 

Управління агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації