12.03.2018

Звіт про виконання зведеного бюджету Ширяївського району за 2017 рік.

Звіт

про виконання зведеного бюджету Ширяївського району

за 2017 рік.

І. Зведений бюджет району на 2017 рік затверджений по доходам із урахуванням трансфертів у сумі 260560,2 тис.грн., із них загальний фонд становить 255021,8 тис.грн., спеціальний фонд 5538,4 тис.грн. Виконання зведеного бюджету становить 104,1 %,в тому числі: загальний фонд на 102,5%; спеціальний фонд  179,3 %.

Доходи загального фонду по власним надходженням в цілому по району за 2017 рік виконані в сумі 55221,3 тис.грн., що відповідає 124,5 відсотків  виконання планових показників 2017 року. Темп росту в порівнянні із 2016 роком становить 143,9 %, або надійшло доходів більше   на 16851,6 тис.грн.

Планові призначення на 2017 рік виконані по всім джерелам надходження.

Найвищий показник виконання доходної частини по сільським радам: Бранкованівській – 187,5 % (план – 931,8 тис.грн., факт – 1747,4 тис.грн.), Саханській – 136,1 % (план 1421,3 тис.грн., факт – 1934,0 тис.грн.),  Орджонікідзевській – 138,2 % (план – 1301,0 тис.грн., факт – 1798,4 тис.грн.).

В доходах загального фонду районна податок з доходів фізичних осіб  займає значну питому вагу , що становить 29,6 %;

Планові призначення  по податку з доходів фізичних осіб виконанні   в сумі 16359 тис.грн., або  на 132 відсотка. Темп росту  (контингенту) до 2016 року складає 171,3 відсотка.

Збільшення проведено від надходжень  по заробітній платі в сумі 1113,8 тис.грн та  від оренди земельних паїв в сумі 2697,3 тис.грн., а саме:

- підвищення заробітної плати за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати до 3200 грн.,

- за рахунок збільшення сплати орендної плати за використання земельних часток (паїв)) та сплата ПДФО з цієї суми.

Питома вага бюджетної сфери у сплаті податку з доходів фізичних осіб  становить 36,9 відсотка (надійшло податку від бюджетної сфери                      6030,3 тис.грн.); сільське господарство – 53,3 % (надійшло до бюджету  8712,8 тис.грн.).

Основними бюджетоутворюючими  підприємствами району є:

- ТОВ «Світанок СМ », його питома вага в надходженнях складає 4,7%;

- ПСП «Маяк”» -1,3 %;

- ПП « Сегрос »– 0,58%.

Плата за землю виконана на 121,8 відсотка, або планові показники перевиконані в сумі 4327,2 тис.грн., темп росту до минулого року (2016р.) становить 147,3 відсотка, або на 8012,6 тис.грн. більше. Збільшення проведено за рахунок підвищення ставки орендної плати та проведення торгів на право оренди земельних ділянок.

Плата за землю по всім сільським радам виконана, але планові показники по орендній платі з юридичних осіб виконані не по всіх. Найнижчий показник невиконання по таким сільським радам:                    

Катерино-Платонівській – 87,9 % (план – 1000,0 тис.грн., фактично надійшло 878,7 тис.грн., невиконання складає – 121,3 тис.грн.), Старомаяківській                   - 98,8 % (план недовиконано на 18,0 тис.грн.), а по Миколаївській сільській раді недонадійшло 2,3 тис.грн.

Вважаю, що тут недопрацювання голів та бухгалтерів (не ведеться моніторинг надходжень).

До зведеного бюджету району надходив акцизний податок з реалізації підакцизних товарів, що дало можливість бюджету отримати 3811,9 тис.грн., відсоток виконання якого склав 101,5%  Держава виплатила з державного бюджету частину акцизного податку з виробленого та ввезеного на територію України  пального  в сумі  3307,8 тис.грн.  Також надійшли кошти з реалізації підакцизних товарів в сумі – 504,0 тис.грн.

У 2017 році були проведені зміни до Податкового та Бюджетного кодексів України., відповідно до проведених змін для платників єдиного податку четвертої групи збільшено ставки податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду: - із 0,81 до 0,95% від бази оподаткування   для ріллі, сіножатей і пасовищ  що дало можливість збільшити  надходження у 2017 році порівняні із 2016 роком на 895,3 тис.грн.

До спеціального фонду надійшло власних доходів  6072,3 тис.грн., надійшло поверх планових призначень 4986,6 тис.грн.

На збільшення  вплинуло:

-  надходження плати за надані послуги 1234,2 тис.грн.

- надходження благодійних внесків, грантів та дарунків, отримані бюджетними установам в сумі  3513,95 тис.грн.

Районний бюджет на 2017 рік, затверджений в сумі 226407,8 тис.грн.  із них:   

- загальний фонд – 223344,1 тис.грн.;

- спеціальний фонд – 3063,7 тис.грн.

Надійшло доходів в сумі  230434,6 тис.грн., із них:

- загального фонду – 222882,9 тис.грн.;

- спеціального фонду – 7551,7 тис.грн.

При встановленому обсязі загального фонду районного бюджету на 2017 рік по власним доходам 12693,5 тис.грн., відсоток виконання становить 132,2 %; спеціальний фонд виконано в сумі 5513,3 тис.грн., що  більше від запланованих на 5032,3 тис.грн.

Темп росту власних надходжень в порівнянні до 2016 року складає  170,6 відсотків.

Трансферти із Державного бюджету надійшли в сумі 206100,9 тис.грн. при плані – 210650,6 тис.грн. або на 97,8 %.

Базова дотація надійшла в сумі – 5988,4 тис.грн., додаткова дотація - 16741,3 тис.грн. (повернуто Ширяївській ОТГ невикористаних – 245,3 тис.грн.).

Медична субвенція – 20090,5 тис.грн., освітня субвенція  - 45068,9 тис.грн. (повернуто ОТГ невикористаних 2027,8 тис.грн.).

Субвенція на виплату допомоги сім'ям з дітьми – 64839,5 тис.грн. (менше планових показників на 1548,4 тис.грн.).

Субвенція на пільги та субсидії – 29964,5 тис.грн.

Субвенції на соціально-економічний розвиток – 800,0 тис.грн., та інші – 22607,8 тис.грн.

 

ІІ. Видаткова частина бюджету району за 2017 рік склала (по загальному фонду) – 242096,0 тис.грн. при плані – 252743,9 тис.грн. або 95,8 %.

Районний бюджет виконано на 96,2 % (при плані 224598,9 тис.грн. видатки освоєні в сумі – 216125,9 тис.грн.).

В загальній сумі видатків захищені статті складають – 185747,1 тис.грн., або 76,7 %  у т.ч.:

- заробітна плата з нарахуваннями – 78305,7 тис.грн.;

- соціальні виплати – 97792,2 тис.грн.;

- комунальні послуги – 6494,7 тис.грн.;

- харчування – 3137,8 тис.грн.;

- медикаменти – 14,0 тис.грн.

Тобто, це майже 86 % від усіх видатків і лише 14 % йдуть на поточне утримання закладів.

Найбільшою вагомою галуззю на яку направлено найбільшу частину бюджету, залишається соціальний захист та соціальне забезпечення     – 101285,3 тис.грн.

А надалі:

- Освіта – 78379,0 тис.грн.;

- ЦРЛ – 18005,3 тис.грн.;

- Центр первинної медицини - 7424,5 тис.грн.;

- Культура – 6766,3 тис.грн.;

- Районна рада – 2051,1 тис.грн.

Видатки на Дошкільну Освіту використані в сумі – 4776,4 тис.грн. або на 97,1 %.

На заробітну плату – 3634,3 тис.грн., при цьому залишились асигнування – 97,3 тис.грн.

Видатки на придбання предметів, матеріалів та обладнання склали  111,5 тис.грн. і використані в повному обсязі.

На продукти харчування використано 476,6 тис.грн. при плані  480,8 тис.грн. Середня кількість дітей склала за 2017 рік 185 при плановій кількості – 237 дітей. Середня вартість харчування однієї дитини становить  11,55 грн. (планова – 12 грн. в день за рахунок коштів бюджету). На оплату комунальних послуг та енергоносіїв направлено – 537,8 тис.грн., у т.ч.: на водопостачання – 12,8 тис.грн., оплату електроенергії – 142,3 тис.грн., природного газу – 382,7 тис.грн.

На утримання загальноосвітніх закладів використано – 68578,9 тис.грн. при плані – 74050,8 тис.грн. або на 92,6 %.

Так, на заробітну плату видатки склали – 59302,5 тис.грн., крім того залишились асигнування в сумі 5123,8 тис.грн.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання використано    – 1629,9 тис.грн., при цьому залишились невикористаними 60,9 тис.грн.

На продукти харчування направлено 2157,0 тис.грн. при плані   – 2204,0 тис.грн., недофінансування склало – 47,1 тис.грн.

Відповідно до планових показників, вартість харчування повинна була становити 7 грн. на одного учня в день, фактично середня вартість склала   - 7,70 грн. (на 1 вихованця в НВК-ДНЗ – 8,77 грн. при плані 12,0 грн. по загальному фонду, та 13,48 грн. по спеціальному).

На оплату послуг передбачалось 1012,4 тис.грн. профінансовано 806,6 тис.грн., не  використано 205,8 тис.грн. Основною із причин є те, що підключення послуг супутникового зв’язку планувалось у вересні, а фактично роботи виконані в грудні, залишились не використаними оплата послуг зв’язку   - 134,6 тис.грн. Разом із тим, не освоєні кошти на поточний ремонт даху Орджонікідзевської ЗОШ – 50,0 тис.грн., дератизацію закладів ОТГ  - 16,0 тис.грн., технічне обслуговування автомобілів – 5,2 тис.грн.

Надано 20-ти дітям (із 28 запланованим) допомогу як сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18-ть років в сумі  - 36,2 тис.грн.

Заклади культури профінансовані в сумі 6766,3 тис.грн. при плані – 7161,1 тис.грн. або на 94 %, залишились асигнування в сумі 394,8 тис.грн.

 Заробітна плата із нарахуваннями склала – 5821,8 тис.грн. та залишилось неосвоєними – 249,0 тис.грн. за рахунок вакантних посад, лікарняних та інше. Не використані кошти в повному обсязі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 138,7 тис.грн. за рахунок економного витрачання енергоресурсів та тарифів.

На соціальний захист та соціальне забезпечення передбачено по субвенціях із Державного бюджету, спрямованих на виплату державних соціальних допомог, на надання пільг та субсидій окремим категоріям громадян, кошти в сумі 97398,107 тис. грн., що на 15 відсотків або 12753,6 тис.грн. більше ніж за минулий рік.

Відшкодування видатків з пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг проводяться як шляхом централізованих розрахунків з підприємствами-надавачами послуг, так і грошовими коштами. Протягом  2017 року по енергосубвенції проведено видатків на суму 24387,1 тис.грн., що складає 100% до плану із урахуванням змін звітного періоду. З них відповідно до Порядку, затвердженого Постановою  Кабінету Міністрів України від 11.01.2005 року №20 на суму 23367,145 тис.грн. (95,8%)  та грошовими коштами (в т. ч. монетизація розрахунків за субсидіями) –  1019,989 тис.грн. (4,2%).  Станом на 01.01.2018 року кредиторська заборгованість обліковується в сумі  6866,3 тис. грн.( пільги - 523,0  тис. грн., субсидія – 6343,3 тис. грн.)

На виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу за січень-грудень 2017 року надійшло 67433,6 тис.грн. що складає 97,7 % до плану з урахуванням змін на звітний період.  Кредиторська заборгованість відсутня.

 Видатки з надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу протягом              2017 року проведені на суму 5577,4 тис. грн., або на 100% до плану із урахуванням змін.  Кредиторська заборгованість  928,6 тис.грн.

На утримання «Територіального центру» передбачались видатки в сумі             – 3959,9 тис.грн., які виконані в повному обсязі, із яких направлено на заробітну плату – 3753,7 тис.грн., оплату енергоносіїв 159,4 тис.грн.

Видатки по спеціальному фонду склали – 274,2 тис.грн., із яких направлено на придбання матеріалів – 62,8 тис.грн., медикаментів – 7,3 тис.грн., харчування – 198,0 тис.грн., середня кількість людино-днів склала – 7020 при плановій 9125, вартість харчування планувалась 21,70 грн., а фактично склала               – 26,67 грн.

На утримання Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей планувались видатки в сумі – 1629,2 тис.грн., які використані в повному обсязі, із яких на заробітну плату направлено – 1104,6 тис.грн., на придбання матеріалів та інвентаря – 41,0 тис.грн., на придбання медикаментів – 8,0 тис.грн., продуктів харчування – 330,0 тис.грн. Планова кількість діто-днів складала 7300, фактична – 684,2, вартість харчування 1 дитини в день по загальному фонду склала 38,00 грн. при плані – 45,20 грн., а із урахуванням спеціального фонду – 49,13 грн.    

На заклади охорони здоров'я направлялись кошти в сумі – 26807,6 тис.грн., фактично освоєно – 26140,9 тис.грн. або це 97,5 %, залишки невикористаних асигнувань склали 666,8 тис.грн.

На центральну районну лікарню передбачались асигнування в сумі 18334,1 тис.грн., касові видатки склали – 18005,3 тис.грн. або виконання 98,2%, залишились невикористаними 328,8 тис.грн.

Не в повному обсязі (45,1 тис.грн.)  використано видатки на  нарахування на заробітну плату в зв'язку із тим, що перерахування в фонди по працюючим інвалідам складає 8,41 % замість 22 % обов’язкових для всіх працюючих.

На придбання медикаментів передбачалось 468,4 тис.грн., які використані в повному обсязі, загальна кількість ліжко-днів перебування хворих складає 33725, тобто загруженість одно ліжко в день складає - 0,7.

Вартість медикаментів на 1 ліжко/день склала -7,78 грн. При плані                10,01 грн., витрачено медикаментів на стаціонарне лікування – 262,4 тис.грн.

Видатки на харчування передбачені кошторисом в сумі 255,5 тис.грн. використані в повному обсязі, фактичні видатки склали – 247,7 тис.грн., фактично витрати на 1 ліжко/день склали -7,34 грн. При плані – 7,18 грн. Але фактично харчувалось 19449 ліжко-днів (при фактичній кількості – 33725), тому вартість харчування складає – 12,74 грн. 

На оплату енергоносіїв передбачалось 1643,9 тис.грн., фактично використано – 1360,6 тис.грн., не використані кошти в сумі 283,8 тис.грн. Причиною є те, що зменшено обсяги споживання по природному газу, електроенергії, та за рахунок меншої вартості тарифів, порівняно із планом.

Пільгові пенсії профінансовані в сумі 15,4 тис.грн.

На безоплатне зубопротезування витрачено 30,0 тис.грн., пройшли зубопротезування 22 чол.: інвалід дитинства – 1 чол., ветеран праці – 11 чол., учасники бойових дій – 6 чол., учасники АТО – 3 чол., ветеран органів внутрішніх справ – 1 чол.

 За рахунок коштів районного бюджету закуплено медичне обладнання в сумі 498,0 тис.грн., а саме:

- аналізатор гематологічний

- 178,140 тис.грн.;

- операційний стіл «Біомед»

- 69,480 тис.грн.;

- стерилізатор паровий

- 82,0 тис.грн.;

- ліжко функціональне (2 шт.)

- 24,1 тис.грн.;

- ліжко лікарняне (2 шт.)

- 38,82 тис.грн.;

- установка для проявлення плівки

- 18,92 тис.грн.;

- монітор пульсоксиметр (3 шт.)

- 19,5 тис.грн.;

- кардіограф «Біомед»

- 26,2 тис.грн.;

- центрифуга лабораторна

- 4,77 тис.грн.;

- кисневий концентратор

- 17,92 тис.грн.;

- системний блок (3 шт.)

- 18,15 тис.грн.

КЗ «Ширяївський районний ЦПМСД» профінансовано в сумі                                  – 7424,5 тис.грн. при плані – 7578,9 тис.грн. або на 98 %, не використано бюджетних асигнувань в сумі – 154,4 тис.грн. Заробітна плата з нарахуваннями склала – 5752,6 тис.грн. і використана в повному обсязі.

На придбання медикаментів передбачено 443,6 тис.грн.

По Програмі і на централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції (СНІДу) було заплановано закупку молочних сумішей «Малютка» та «Малиш» на суму 33,0 тис.грн., використані в повному обсязі.

На оплату енергоносіїв передбачалось – 584,8 тис.грн., використано              – 448,3 тис.грн. або на 76,7%. Основною причиною неосвоєння коштів є зменшення обсягів споживання та коливання тарифів, що в середньому менше запланованих.

На безкоштовні і пільгові медикаменти витрачено 435,3 тис.грн.

На відшкодування за безкоштовні медикаменти хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання використано 409,1 тис.грн., у т.ч. районний                   – 180,0 тис.грн., ОТГ – 229,1 тис.грн.

За рахунок коштів районного бюджету придбано оргтехніки на суму                  38,2 тис.грн.  

 

ІІІ. Бюджет розвитку за 2017 рік складав 24644,272 тис.грн., які профінансовані в сумі 21965,3 тис.грн. або на 89,1%.

Районний бюджет передбачав вказані видатки в сумі 6177,8 тис.грн., у т.ч. за рахунок:

- районного бюджету – 4864,9 тис.грн.;

- передачі коштів із сільських бюджетів – 1312,9 тис.грн.

Виконані видатки в сумі – 5613,5 тис.грн. або на 91 %.

Так, закладами «Освіти» із 3718,7 тис.грн. виконано видатки в сумі     3224,8 тис.грн. або на 86,7%.

Не виконані слідуючі витрати:

- капітальний ремонт Катерино-Платонівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»

- 92,0 тис.грн.;

- реконструкція вузла обліку газу на об'єкті Катерино-Платонівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»

- 82,0 тис.грн.;

- капітальний ремонт тротуару, стоянки для маршрутного транспорту та подвір'я Старомаяківського          НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»

- 300,0 тис.грн.

Закладами «Охорони здоров'я» кошти використані в повному обсязі                    - 536,2 тис.грн., а саме:

- придбанння медичної апаратури та обладнання

- 498,0 тис.грн.;

- придбання комп'ютерної техніки

- 38,2 тис.грн.

Заклади «Культури» освоїли 113,9 тис.грн. при плані – 131,9 тис.грн., а саме направлені видатки на:

- придбання костюмів для СБК с. Саханське 

- 10,0 тис.грн.;

- придбання більярдного столу для СБК с.Армашівка

- 8,0 тис.грн.;

- придбання комп'ютерної техніки для СБК та бібліотек

- 78,0 тис.грн.;

- придбання сценічних костюмів для РБК смт. Ширяєве

- 11,2 тис.грн.;

- придбання газового лічильника

- 12,8 тис.грн.;

- музичної апаратури для СБК с.Новоєлізаветівка

- 11,925 тис.грн.

Не використані кошти виділені районній раді в сумі – 38,0 тис.грн.: придбання насосу  - 11,0 тис.грн. та придбання вогнетривкої шафи для забезпечення зберігання документів – 27,0 тис.грн. Придбано комп’ютерної техніки на  33,0 тис.грн.

На забезпечення дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, благоустроєним жилим приміщенням для постійного проживання використано 1650,0 тис.грн.

В цілому по сільським радам бюджетні зобов’язання по бюджету розвитку виконані, але є такі, що мають значно малий відсоток виконання.

Це: Старомаяківська сільська рада, якою із 3388,2 тис.грн. освоєно              1827,5 тис.грн. або лише на 54 %. Не забезпечено дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування благоустроєним житлом в сумі 208,9 тис.грн.

Не придбано: - вежі Рожновського в загальній сумі – 380,0 тис.грн.,  насосів до вежі Рожновського – 190,0 тис.грн.

Не проведено капітальний ремонт огорожі кладовища – 126,1 тис.грн., та капітальний ремонт доріг - 500,0 тис.грн., а також виготовлення ген.плану                    – 150,0 тис.грн.

Саханською сільською радою: із 590,0 тис.грн. освоєно – 416,9 тис.грн. або видатки виконані  на 70,7 %.

На виконання програм в цілому по району передбачено 6493,3 тис.грн., касові видатки склали – 5599,8 тис.грн. або це становить 86,2 %.

Так, на районну цільову соціальну Програму протидії ВІЛ-інфекції Сніду використано 33,0 тис.грн. у т.ч. на придбання адаптованих молочних сумішей дітей першого року життя, народжених ВІЛ інфікованими матерями.

На районну цільову програму «Здоров’я» виділено 861,8 тис.грн., виконано 678,0 тис.грн., у т.ч. на пільгові медикаменти – 409,1 тис.грн., відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань           – 268,9 тис.грн.

На районну програму відпочинку та оздоровлення дітей та підлітків передбачено бюджетом 306,4 тис.грн., касові видатки склали 289,2 тис.грн., не використані кошти в сумі 17,2 тис.грн. на забезпечення харчування учнів у пришкільних таборах (планова кількість дітей – 1139 осіб, фактична наявність – 955 осіб, планова вартість харчування в день становила 12 грн., фактична середня вартість – 13,94 грн.).  

На програму «Сім’я і молодь Ширяївщини» використано 17,0 тис.грн.

На виконання заходів по районній цільовій програмі «Культура Ширяївщини» направлено 70,0 тис.грн. для проведення урочисто святкових дат.

На підтримку КП «Редакція» використано 20,0 тис.грн.

На програму розвитку фізичної культури і спорту передбачалось 47,3 тис.грн., фактично використано 35,7 тис.грн. Не використано Відділом освіти 1,6 тис.грн. на відрядження, та Катерино-Платонівською сільською радою – 10,0 тис.грн. (придбання матеріалів та обладнання).

На районну програму цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки використано 10,0 тис.грн. для придбання пального для ДСНС.

Використані в повному обсязі кошти в сумі 25,0 тис.грн по програмі взаємодії органів виконавчої влади і місцевого самоврядування на проведення поточного ремонту системи водовідведення на проведення стічних вод УДКСУ в Ширяївському районі.

На підтримку КУ «Об’єднаний Трудовий Архів” виділено                        125,1 тис.грн., із яких використано 124,3 тис.грн.

На програму фінансового забезпечення відзначення свят та проведення заходів на території сільських рад передбачено (в сільських бюджетах)  120,0 тис.грн., використано 119,8 тис.грн.

На районну комплексну програму «Безпечна Ширяївщина» передбачалось 10,0 тис.грн., які залишились не використаними.

Програма «Призовник» виконана в повному обсязі в сумі 110,0 тис.грн.

На районну програму «Захист і турбота» виділено 292,8 тис.грн., касові видатки склали 237,9 тис.грн. або на 81,2%.

Видатки розподілені  наступним чином:

1. надання адресної допомоги – 95,5 тис.грн. (100 %);

2. одноразова виплата сім’ям загиблих в АТО – 10,0 тис.грн. (100 %);

3. одноразова виплата сім’ям пораненим учасникам в АТО – 22,5 тис.грн. (100 %);

4. фінансова підтримка Ширяївської організації ветеранів Афганістану             - 14,2 тис.грн. (100 %);

5. фінансова підтримка раді ветеранів – 46,5 тис.грн. (99,6%);

6. послуги зв'язку – 39,7 тис.грн. (78 %);

7. пільговий проїзд – 9,5 тис.грн. (17,9%) у т.ч.: 

- Саханська сільрада при плані  70,0 тис.грн, фактично – 8,5 тис.грн.;

- Малігонівській сільраді при плані 5,0 тис.грн., фактично – 1,0 тис.грн.;

- Бранкованівська сільрада при плані 8,0 тис.грн., виконання  відсутнє.

Сільськими радами передбачались кошти у своїх бюджетах на місцеві цільові програми «Милосердя» в сумі – 989,6 тис.грн., фактично виконано        888,6 тис.грн.

Не виконали заходи по прийнятій програмі:

- Миколаївська сільська рада

- 24,5 тис.грн.;

- Жовтнева сільська рада

- 20,6 тис.грн.;

- Старомаяківська сільська рада

- 20,1 тис.грн.;

- Саханська сільська рада

- 8,0 тис.грн.;

- Орджонікідзевська сільська рада

- 5,5 тис.грн.;

- Червонокутська сільська рада

- 7,5 тис.грн.;

- Ново-Єлізаветівська сільська рада

- 3,9 тис.грн.;

- Новосвітівська сільська рада

- 3,2 тис.грн.;

- Новоандріївська сільська рада

- 3,0 тис.грн.;

- Бранкованівська сільська рада

- 2,5 тис.грн.;

- Чогодарівська сільська рада 

- 1,2 тис.грн.

Програма «Власний дім» профінансована в повному обсязі.

Програма «Розробки (оновлення містобудівної документації населених пунктів на території Ширяївського району» - 61,6 тис.грн. із 70,0 тис.грн. запланованих.

На програму «Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» передбачалось 1918,9 тис.грн., освоєно                      1650,0 тис.грн.

На програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» передбачено по району 678,0 тис.грн., виконано 643,7 тис.грн. Не виконали заходи такі сільські ради, як: Вікторівська  – 3,1 тис.грн., Миколаївська – 3,0 тис.грн.,  Новосвітівська – 9,0 тис.грн., Саханська – 6,0 тис.грн., Чогодарівська – 6,4 тис.грн. та інші.

На програму розроблення генерального плану населених пунктів сільських рад Ширяївського району передбачались видатки по 4-х сільських радах в сумі 727,6 тис.грн., фактично виконано 525,1 тис.грн. або 72,2 %. Не виконали роботи по Старомаяківській сільській раді 150,0 тис.грн.  

 

Начальник фінансового

управління  Ширяївської РДА                                                  Н.І. Мартиненко