25.05.2017

Ширяївський р-н

Аналіз фінансування установ на 28.04.2017Спеціальний фонд (разом)


грн.Код Показник Затверджений план на рік План на рік з урахуванням змін План на вказаний період з урахуванням змін Всього профінансовано за вказаний період Залишки на особових рахунках які ще не розподілені Касові видатки за вказаний період Залишки коштів на реєстраційних рахунках Зареєстровані фінансові зобов'язання Залишки асигнувань на вказаний період Залишки асигнувань до кінця року % виконання на вказаний період Залишки плану на рік відносно касових Залишки плану на період відносно касових % виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
0110170 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 0,00 33000,00 33000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33000,00 33000,00 0,00 33000,00 33000,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 33000,00 33000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33000,00 33000,00 0,00 33000,00 33000,00 0,00
1111010 Дошкільна освіта 71400,00 71400,00 23800,00 0,00 0,00 137158,65 0,00 0,00 23800,00 71400,00 0,00 -65758,65 -113358,65 576,30
2230 Продукти харчування 71400,00 71400,00 23800,00 0,00 0,00 137158,65 0,00 0,00 23800,00 71400,00 0,00 -65758,65 -113358,65 576,30
1111020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 47700,00 64500,00 22700,00 0,00 0,00 136748,01 0,00 0,00 22700,00 64500,00 0,00 -72248,01 -114048,01 602,41
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33324,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33324,50 -33324,50 0,00
2230 Продукти харчування 17700,00 17700,00 5900,00 0,00 0,00 47230,62 0,00 0,00 5900,00 17700,00 0,00 -29530,62 -41330,62 800,52
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23611,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23611,21 -23611,21 0,00
2800 Інші поточні видатки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32581,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32581,68 -32581,68 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 30000,00 46800,00 16800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16800,00 46800,00 0,00 46800,00 16800,00 0,00
1114060 Бібліотеки 1400,00 1400,00 466,67 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 466,67 1400,00 0,00 600,00 -333,33 171,43
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1400,00 1400,00 466,67 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 466,67 1400,00 0,00 600,00 -333,33 171,43
1114090 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 22400,00 43400,00 22466,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22466,67 43400,00 0,00 43400,00 22466,67 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 4400,00 4400,00 1466,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1466,67 4400,00 0,00 4400,00 1466,67 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 18000,00 39000,00 21000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21000,00 39000,00 0,00 39000,00 21000,00 0,00
1114100 Школи естетичного виховання дітей 58600,00 58600,00 19533,33 0,00 0,00 20461,24 0,00 0,00 19533,33 58600,00 0,00 38138,76 -927,91 104,75
2111 Заробітна плата 48000,00 48000,00 16000,00 0,00 0,00 16771,52 0,00 0,00 16000,00 48000,00 0,00 31228,48 -771,52 104,82
2120 Нарахування на оплату праці 10600,00 10600,00 3533,33 0,00 0,00 3689,72 0,00 0,00 3533,33 10600,00 0,00 6910,28 -156,39 104,43
1116310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 0,00 724000,00 632000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632000,00 724000,00 0,00 724000,00 632000,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 0,00 724000,00 632000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632000,00 724000,00 0,00 724000,00 632000,00 0,00
1612010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 270000,00 270000,00 90000,00 0,00 0,00 990180,58 0,00 0,00 90000,00 270000,00 0,00 -720180,58 -900180,58 1100,20
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 270000,00 270000,00 90000,00 0,00 0,00 990180,58 0,00 0,00 90000,00 270000,00 0,00 -720180,58 -900180,58 1100,20
1612180 Первинна медична допомога населенню 29000,00 29000,00 9666,67 0,00 0,00 8494,75 0,00 0,00 9666,67 29000,00 0,00 20505,25 1171,92 87,88
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 29000,00 29000,00 9666,67 0,00 0,00 8494,75 0,00 0,00 9666,67 29000,00 0,00 20505,25 1171,92 87,88
1613104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 17000,00 17000,00 5666,67 0,00 0,00 54026,57 0,00 0,00 5666,67 17000,00 0,00 -37026,57 -48359,90 953,41
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 17000,00 17000,00 5666,67 0,00 0,00 2883,00 0,00 0,00 5666,67 17000,00 0,00 14117,00 2783,67 50,88
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1960,00 -1960,00 0,00
2230 Продукти харчування 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45128,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45128,21 -45128,21 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2473,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2473,42 -2473,42 0,00
2273 Оплата електроенергії 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1581,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1581,94 -1581,94 0,00
1613111 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах 11400,00 11400,00 3800,00 0,00 0,00 18900,00 0,00 0,00 3800,00 11400,00 0,00 -7500,00 -15100,00 497,37
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 11400,00 11400,00 3800,00 0,00 0,00 2400,00 0,00 0,00 3800,00 11400,00 0,00 9000,00 1400,00 63,16
2230 Продукти харчування 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15500,00 -15500,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1000,00 -1000,00 0,00
7618300 Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів  0,00 304000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304000,00 0,00 304000,00 0,00 0,00
3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 0,00 304000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304000,00 0,00 304000,00 0,00 0,00
  Усього  528900,00 1627700,00 863100,00 0,00 0,00 1366769,80 0,00 0,00 863100,00 1627700,00 0,00 260930,20 -503669,80 158,36