Підстави для відключення від водопостачання.

 

            Останнім часом на багатьох жителів України наводять жах місцеві «лякалки» про застосування екстремальних заходів впливу до споживачів водопостачання - припинення подачі до будинків холодної води .У зв'язку з цим виникає питання: наскільки законні подібні дії водокомунальників? Відповідь однозначна: їхні дії незаконні!  Ми розповімо далі про те, чому вони не законні.

            Сфера водопостачання в Україні регулюється декількома законами, багатьма постановами уряду і наказами по Міністерству житлово-комунального господарства.

            Стаття 6 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» вказує на головні принципи державної політики у сфері питної води та питного водопостачання. Серед них - гарантоване першочергове забезпечення питною водою населення для забезпечення питних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб. Тобто держава гарантує населенню забезпечення водою для вказаних потреб і аж ні як не дозволяє комусь позбавляти будь кого цих гарантій. Права та обов’язки підприємств питного водопостачання конкретно визначає ст. 23 цього Закону.

            Сфера водопостачання і водовідведення регулюється не лише законами. Є  спеціальна Постанова Кабінету Міністрів України — від 21 липня 2005 р. N 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення». Пунктом 3 цих Правил встановлено, що послуги надаються споживачам безперебійно, за винятком часу перерв на: проведення в установленому порядку ремонтних і профілактичних робіт виконавцем; ліквідацію наслідків, пов’язаних з дією непереборної сили або аварією. І ні яких інших перерв. Пунктом 23 Правил передбачено, що за несвоєчасну оплату послуг споживач сплачує пеню в установлених законом та договором розмірах. І ні яких відключень.

            Споживач може бути відключеним від мереж водопостачання та водовідведення в наступних випадках:

            1. За власним бажанням Споживача.

            Для цього абонент подає заяву до комунального підприємства, в якій вказує причини відключення від мереж водопостачання чи/та водовідведення, дату проведення робіт по відключенню від мереж, та вказує альтернативні джерела водопостачання та місця скиду стоків. Від`єднання від мереж виконується в присутності представника КП , який оформляє акт про відключення, за заявою споживача та за його кошти. Від`єднання водопровідного вводу та каналізаційного випуску здійснюється безпосередньо на місці врізки їх в центральній мережі водопостачання та водовідведення чи транзитні лінії, якщо через них отримуються послуги. На час відключення Споживач зобов`язаний розрахуватися з боргами. При виконанні всього вище наведеного, споживач знімається КП  з абонентського обліку.

            2. В разі виявлення незаконних підключень до централізованих мереж водопостачання та водовідведення без реєстрації в абонентному відділі КП.

            При виявлені таких підключень проводиться розслідування з виявленням осіб порушників, складається акт про порушення, водопровідні вводи і каналізаційні випуски порушника від`єднаються безпосередньо від центральних мереж. Порушнику нараховуються штрафні санкції згідно п.3.3. та 3.4. Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України - за вартість води  і вартість скиду стоків.  Якщо після виявлення порушення Споживач повністю сплатив в триденний термін штрафні санкції(від дня виявлення порушення) і зареєструвався в установленому порядку в абонентному відділі КП, то відключення від мереж не проводиться.

            3. При виявленні аварійного витоку на мережі Споживача.

            Відключення проводиться в разі встановлення зношеності трубопроводу, якщо він не підлягає ремонту і потребує заміни. При визначенні аварійного стану водопровідного вводу або каналізаційного випуску складається акт, де вказуються причини відключення. Акт складається в двох примірниках, один з яких вручається Споживачу (чи групи Споживачів), у власності яких перебуває водопровідний ввід або каналізаційний випуск. Якщо Споживач відмовляється підписати такий акт, то про це робиться в акті запис. Такий акт є дійсним для застосування на відключення Споживача від мереж водопостачання та водовідведення. Для відновлення подачі води або водовідведення Споживач отримує у КП технічні умови на заміну водопровідного вводу або каналізаційного випуску, в установленому порядку, оформляє ордер на виконання земляних робіт для заміни аварійного трубопроводу. Роботи по заміні мереж виконує КП  за заявою споживача та за його кошти.

            4. При наявності боргів.

            Боргом, при якому Споживач (Абонент) може бути відключений від мереж водопостачання та/чи водовідведення, вважається сума за несплачені Споживачем рахунки за три і більше місяці користування послугами водопостачання та/чи водовідведення; припинення щомісячної сплати реструктуризованої заборгованості. Якщо абонент, після отримання попередження про заборгованість, на протязі 10-ти днів не погасив вказану суму заборгованості, то йому буде припинено надавання послуг шляхом відключення від централізованих мереж водопостачання та/чи водовідведення в місці врізки в мережу, роз`єднання труб в водопровідному колодязі та/чи тампонування каналізаційного випуску та опломбування вентиля на врізці водопроводу. Після повної сплати боргу та затрат на від`єднання та під`єднання до центральних мереж, на опломбування, Споживачу відновлюється надання послуг. Всі дії зі сторони КП оформляються актами:
1) акт на відключення від послуг;

2) акт про умови водокористування в період відключення;

3) акт на відновлення послуг.

            Спори між сторонами розв’язуються шляхом переговорів або у судовому порядку.
            5.При відмові абонента заключити договір на послуги водопостачання та водовідведення.
            Відключення проводиться шляхом від`єднання мереж Споживача від центральних мереж водопостачання та/чи водовідведення при наявності акту про відмову від заключення договору, підписаний двома представниками КП  Якщо Споживач відмовляється підписати такий акт, то про це робиться в акті запис. Такий акт є дійсним для застосування при виконанні розрахунків за використану питну воду, та на відключення Споживача від мереж водопостачання та водовідведення.

 

            По будь яких порушеннях Ваших прав і по фактах завдання шкоди діями комунальників споживач має право викликати представника підприємства–виконавця для складення та підписання акта-претензії споживача, в якому зазначаються строки, види, показники порушень тощо.

            Представник виконавця повинен з’явитися на виклик споживача не пізніше строку, визначеного договором. Акт - претензія складається споживачем та представником виконавця і скріплюється їхніми підписами. 

            У разі неприбуття представника виконавця в погоджений умовами договору строк або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії він вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі.

            Спори щодо задоволення претензій споживачів вирішуютьсяв суді (ст. 18 Закону України «Про житлово-комунальне господарство). Приблизно аналогічні норми містить і закон «Про питну воду і питне водопостачання» (ст. 47, 48). При чому цей закон прямо передбачає можливість стягнення з виконавця і виробника послуг моральної (немайнової) шкоди за порушення законних прав споживача (як і Закон «Про захист прав споживачів» в цілому – по всіх видах послуг).