18.09.2019

Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку, звітності та виплати управління охорони здоров’я, материнства та соціального захисту населення.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом в.о. керівника апарату
Ширяївської районної державної адміністрації
18 вересня 2019 р. №46-од

 

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку, звітності та виплати управління охорони здоров’я, материнства та соціального захисту населення Ширяївської районної державної адміністрації Одеської області.

(66800, смт. Ширяєве, вул. Грушевського,104.)

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) здійснює перевірки особових справ отримувачів державних допомог, субсидій пільг, пенсій, матеріальних допомог з бюджетів різного рівня у порядку надання користувачам спеціалізованого програмного забезпечення методичних рекомендацій;

2) є відповідальною особою з організації роботи із захисту персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних»;

3) бере участь в організації та проведенні тематичних нарад, конференцій з питань впровадження програмних продуктів, комп’ютерних та інтернет – технологій, направлених на автоматизацію робочих процесів;

4) бере участь у розробці та проведенні заходів з підвищення кваліфікації працівників підрозділу згідно із затвердженим планом;

5) розглядає листи та запити підприємств, юридичних осіб, виконавчих комітетів та держадміністрацій підпорядкованого регіонального рівня з питань, що належать до його посадових функцій;

6) надає пропозиції щодо розроблення нормативних та організаційно – методичних документів;

7) застосовує оперативний зв'язок з іншими структурними підрозділами соціального захисту області під час розв’язання питань, які відносяться до його компетенції;

8) співпрацює з іншими органами виконавчої влади при виконанні покладених на нього завдань, керуючись чинним законодавством;

9)організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством.

10) здійснює роботу щодо реалізації державної політики по автоматизації процесів нарахувань та виплат всіх видів державних допомог, субсидій пільг, пенсій, матеріальних допомог з бюджетів різного рівня, автоматизації процесів обліку одержувачів, обліку та розподілення медичних препаратів та технічних засобів реабілітації, автоматизації процесу надання аналітичних даних, своєчасного наповнення Центрального сховища Міністерства соціальної політики України;

11) здійснює роботу щодо впровадження та супроводження спеціалізованих програмних продуктів та технологій, направлених на автоматизацію робочих процесів: «АСОПД/КОМТЕКС», «ЄДАРП», «Житлові субсидії», ЄІБДВПО», «ЦБІ», іншого програмного забезпечення, що запроваджується органами виконавчої влади для здіснення автоматизованого обліку та обміну даними.

12)проводить ознайомлення з інструкцією користувача та надає співробітникам управління соціального захисту охорони здоров’я , материнства та соціального захисту населення Ширяївської районної державної адміністрації права доступу згідно їх повноважень для роботи з спеціалізованим програмним забезпеченням: «АСОПД/КОМТЕКС», «ЄДАРП», «Житлові субсидії», ЄІБДВПО», «ЦБІ», іншим програмним забезпеченням, що запроваджується органами виконавчої влади для здіснення автоматизованого обліку та обміну даними.

13)  виконує інші обов’язки . пов’язані з завданнями в межах своєї компетенції, за дорученням керівників Міністерства праці та соціальної політики України. Міністерства охорони здоров’я України, Департаменту охорони здоров’я та соціального захисту населення Одеської обласної державної адміністрації, управління охорони здоров’я , материнства та соціального захисту населення Ширяївської районної державної

Умови оплати праці

1) посадовий оклад – 4900 грн.,

2) надбавка за вислугу років на державній службі на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;

3) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів”;

4) інші доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”;

5) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  18 січня 2017 року № 15.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Кандидати можуть подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Документи приймаються за адресою: смт Ширяєве вул.. Грушевського,104, каб. 16 до 17:00 17 жовтня 2019року..

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Тестування буде проведено  за адресою: Одеська обл. смт Ширяєве вул. Грушевського, 104, зала засідань (2 поверх) о 10:00 23 жовтня 2019 року.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Харламова Марина Віталіївна

тел. (04858) 2-12-43.

vidilkadriv_rda@ukr.net

 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.

2.

Досвід роботи

Не потребує

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

4

Володіння іноземною мовою

Не потребує.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача;

Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel);

Навички роботи в автоматизованих системах управління документами та з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

2.

Необхідні ділові якості

 

Аналітичні здібності; навички здійснення контролю;

вміння визначати пріоритети; вміння працювати з інформацією; вміння вирішувати комплексні завдання; вміння працювати в команді;

вміння ефективної координації з іншими; уміння дотримуватись субординації;  виваженість; оперативність.

 

3.

 Необхідні особистісні якості

Дисциплінованість; чесність; ініціативність; відповідальність; уважність до деталей; вміння працювати в стресових ситуаціях;

системність і самостійність в роботі емоційна стабільність; неупередженість.

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання: Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».  

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

Закон України «Про інформацію»;

Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»;

Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, законодавчими актами та нормативно-правовими документами, що стосуються напрямку роботи відділу.