11.11.2019

Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу субсидій та соціальних допомог управління охорони здоров’я, материнства та соціального захисту населення Ширяївської РДА.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом керівника апарату
Ширяївської районної державної адміністрації
11 листопада 2019 р. №54 -од

 

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу субсидій та соціальних допомог управління охорони здоров’я, материнства та соціального захисту населення Ширяївської районної державної адміністрації Одеської області.

(66800, смт. Ширяєве, вул. Грушевського,104.)

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

-складає щоквартальні, щомісячні та щотижневі плани роботи відділу та подає на затвердження начальнику управління  в установлені терміни. Аналізує виконання планових показників за результатами роботи відділу подає начальнику управління звіт за квартал, а також за півріччя до 10 числа місяця наступного за звітним періодом (2-й екземпляр);

- координує роботу з підготовки місячних, квартальних, річних звітів щодо призначення та виплат всіх видів державних допомог, допомагає головному спеціалісту з бухгалтерського обліку їх узагальнити;

- здійснює перевірку правильності застосування нормативно-правових актів при визначенні права на допомогу, повноти проведених розрахунків, встановлених строків щодо правильності оформлення поданих документів, перевіряє якість і своєчасність виконання роботи по прийняттю рішень щодо надання усіх видів соціальної допомоги;

- повертає матеріали справи на доопрацювання або додаткову перевірку у випадках виявлення сумнівів щодо правильності оформлення поданих документів;

- забезпечує контроль за правильністю і своєчасністю призначення та виплати соціальних допомог передбачених діючим законодавством;

- співпрацює з різними органами виконавчої влади при виконанні покладених на відділ завдань, керуючись чинним законодавством;

- розглядає звернення від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напрямків діяльності відділу, а також готує за ними проекти відповідних рішень

- не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків;

- бере участь у проведені семінарів, нарад з відповідних питань;

- бере участь у виконанні завдань, передбачених планом роботи Управління;

- здійснює інші передбачені законом повноваження;

- працює над удосконаленням професійної майстерності,  вивчає нові нормативно - правові документи і зміни до діючих, матеріали періодичних видань із питань, що стосуються питань ведення архівної справи;

- дотримується правил внутрішнього службового розпорядку та загальних правил етичної поведінки;

- вживає заходи щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та невідкладного повідомлення у письмовій формі безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів;

- виконує інші  доручення з питань своєї компетенції  за дорученням  керівництва Управління та окремі службові доручення керівництва відділу.

Умови оплати праці

- посадовий оклад – 4900 грн.,

- надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України “Про державну службу”;

- надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 “Деякі питання оплати праці працівників державних органів” (зі змінами).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

- Заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою;

- Резюме, в якому обов'язково зазначається така інформація:

прізвище, ім'я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

- Заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

 

Інформація приймається до 16:45 25 листопада 2019 року

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Тестування буде проведено  за адресою: Одеська обл., смт. Ширяєве, вул. Грушевського, 104, зала засідань (2 поверх) о 10:00 29 листопада 2019 року.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Харламова Марина Віталіївна

тел. (04858) 2-12-43.

vidilkadriv_rda@ukr.net

 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.

2.

Досвід роботи

Не потребує

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

4

Володіння іноземною мовою

Не потребує.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача;

Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel);

Навички роботи в автоматизованих системах управління документами та з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

2.

Необхідні ділові якості

 

Аналітичні здібності; навички здійснення контролю;

вміння визначати пріоритети; вміння працювати з інформацією; вміння вирішувати комплексні завдання; вміння працювати в команді;

уміння дотримуватись субординації;  виваженість; оперативність.

3.

 Необхідні особистісні якості

Дисциплінованість; чесність; ініціативність; відповідальність; уважність до деталей; вміння працювати в стресових ситуаціях;

системність і самостійність в роботі емоційна стабільність; неупередженість.

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання: Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції». 

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

Закон України «Про інформацію»;

Закон України «Про звернення громадян»;

Закон України «Про інформацію»;

Закон України «Про місцеве самоврядування»

Закон України «Про захист персональних даних»;

Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, законодавчими актами та нормативно-правовими документами, що стосуються напрямку роботи відділу.