20.09.2019

Проведення конкурсу на заміщення вакантної (на час відпустки по догляду за дитиною основного працівника) посади державної служби категорії «Б» - заступник начальника управління охорони здоров’я, материнства та соціального захисту населення – начальник від

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом в.о. керівника апарату
Ширяївської районної державної адміністрації
20 вересня 2019 р.№ 47-од

 

 

УМОВИ
проведення конкурсу на заміщення вакантної (на час відпустки по догляду за дитиною основного працівника) посади державної служби категорії «Б» - заступник начальника управління охорони здоров’я, материнства та соціального захисту населення – начальник відділу соціальних допомог та компенсацій Ширяївської районної державної адміністрації Одеської області.

(66800, смт. Ширяєве, вул. Грушевського,104.)

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) здійснює керівництво відділом у складі управління, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

2) забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації державної політики у сфері, дорученій відділу.

3) перевіряє наявність та послідовність дій при передачі справ від сектору до сектору.

4) організовує виконання покладених на відділ завдань щодо надання усіх видів соціальної допомоги, приймає рішення про призначення допомоги.

5) готує положення про відділ, вносить зміни та доповнення до нього, розробляє посадові інструкції працівників відділу. Аналізує виконання  планових показників  і за результатами роботи відділу подає начальнику управління звіт за квартал, а також за півріччя до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом (2-й екземпляр).

6) координує роботу з підготовки місячних, квартальних , річних звітів щодо призначення та виплати всіх видів державних допомог.

7) забезпечує контроль за правильністю і своєчасністю призначення та виплати соціальних допомог, передбачених діючим законодавством.

8) забезпечує проведення інвентаризації у встановлений термін. Аналізує і узагальнює результати інвентаризації.

9) готує у межах своєї компетенції проекти  наказів та контролює їх виконання.

10) співпрацює з різними органами виконавчої влади при виконанні   покладених  на   відділ  завдань, керуючись чинним законодавством.

11) регулює роботу відділу щодо його ефективної взаємодії з підрозділами департаменту управління праці та соціального захисту населення, відділами та управліннями райдержадміністрації з питань, що стосуються діяльності відділу.

12) організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень від органів виконавчої влади, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напрямків діяльності відділу, а також готує за ними проекти відповідних рішень.

13) виконує інші обов'язки, пов'язані з завданнями відділу, за дорученням керівників управління праці та соціального захисту населення, райдержадміністрації.

14) організовує через засоби масової інформації роз'яснення нормативно-правових актів щодо  соціального захисту населення.

15) вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу.

16) забезпечує проведення щотижневих технічних нарад для спеціалістів відділу з метою оволодіння спеціалістами відділу передовими методами та засобами роботи, сприяє постійному поєднанню їх теоретичних знань з практичними навичками .   

17) подає пропозиції начальнику управління про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу , своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників.  

18) забезпечує контроль за виконанням виконкомами сільських та селищної рад делегованих повноважень у сфері соціального захисту населення у межах компетенції відділу.

19) забезпечує дотримання працівниками  відділу правил внутрішнього  розпорядку.

20) організовує роботу з документами, веде облік вхідної документації, готує та структуризує кореспонденцію. Здійснює контроль за веденням діловодства, зберіганням документів відповідно до встановленого порядку.

21) контролює стан трудової та виконавчої дисципліни.

22) забезпечує дотримання  працівниками відділу законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.

23) допомагає спеціалістам з відділу бухгалтерського обліку проводити розрахунок потреби в коштах на видатки з надання державних допомог до проекту бюджету на наступний рік.

24) щомісячно, в установлений термін контролює передачу сформованих відомостей для виплати всіх видів допомог на наступний місяць, сектором виплати у відділ бухгалтерського обліку.

25) організовує розгляд питань, що належать до компетенції відділу на засіданні координаційної ради із соціального захисту вразливих верств населення.

26) здійснює контроль за зберіганням та видачею посвідчень дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад – 6100 грн.;

2) надбавка за вислугу років на державній службі на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;

3) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів”;

4) інші доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”;

5) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  18 січня 2017 року № 15.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Строкове призначення.

Призначення на посаду на час відпустки по догляду за дитиною основного працівника.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

8. Заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 6 місяців з дня пред’явлення виконавчого документу до примусового виконання. 

 

Кандидати можуть подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Документи приймаються за адресою: смт. Ширяєве вул. Грушевського,104, каб.16 до 15:45 18 жовтня 2019 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Тестування буде проведено за адресою: Одеська обл., смт. Ширяєве, вул. Грушевського, 104, зала засідань (2 поверх) о 10:00 24 жовтня 2019 року.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Харламова Марина Віталіївна

тел. (04858) 2-12-43.

vidilkadriv_rda@ukr.net

 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за ступенем магістра (у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії "Б", здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту", така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра).

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

4

Володіння іноземною мовою

Не потребує.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

Володіння комп’ютером на рівні впевненого користувача персональним комп’ютером з програмним забезпеченням Microsoft Word, Excel, Power Point,

Навички роботи в автоматизованих системах управління документами та з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

Тверді навички користування офісною технікою (ксерокс, факс)..

2.

Необхідні ділові якості

 

Аналітичні здібності; навички здійснення контролю;

вміння визначати пріоритети; вміння працювати з інформацією; вміння вирішувати комплексні завдання; вміння працювати в команді;

вміння ефективної координації з іншими; уміння дотримуватись субординації;  виваженість; оперативність.

 

3.

 Необхідні особистісні якості

Дисциплінованість; чесність; ініціативність; відповідальність; уважність до деталей; вміння працювати в стресових ситуаціях;

системність і самостійність в роботі емоційна стабільність; неупередженість.

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання: Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції». 

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

Закон України «Про інформацію»;

Закон України «Про звернення громадян»;

Закон України «Про інформацію»;

Закон України «Про місцеве самоврядування»

Закон України «Про захист персональних даних»;

Нормативно-правових актів, що регулюють порядок надання субсидій, пільг та компенсацій окремим категоріям громадян

Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, законодавчими актами та нормативно-правовими документами, що стосуються напрямку роботи відділу.