31.10.2019

Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу надання адміністративних послуг Ширяївської РДА.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом керівника апарату
Ширяївської районної державної адміністрації
30 жовтня 2019 р.№_53-од

 

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної

посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу надання адміністративних послуг Ширяївської районної державної адміністрації Одеської області.

(66800, смт. Ширяєве, вул. Грушевського,104.)

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Здійснювати керівництво діяльністю адміністраторів відділу, нести відповідальність за виконання покладених на адміністраторів завдань, розподіляти обов’язки між адміністраторами, очолювати та контролювати їх роботу.

2. Координувати роботу адміністраторів відділу щодо ефективної взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг, виконавчими органами місцевого самоврядування, місцевими та регіональними дозвільними органами, громадськими організаціями, іншими організаціями, установами, підприємствами незалежно від форм власності.

3. Брати участь у підготовці проектів нормативних актів, програм, розпоряджень  голови райдержадміністрації, що належать до  компетенції  відділу.

4. Забезпечувати контроль за дотриманням процесів та процедур надання адміністративних послуг, термінів прийняття рішень по кожній конкретній адміністративній послузі.

5. Координувати роботу щодо надання якісних послуг суб’єктам звернень адміністраторами та суб’єктами надання адміністративних послуг, узагальнювати й аналізувати стан цієї роботи.

6. Здійснювати контроль за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг терміну розгляду справ та прийняття рішень.

7. Забезпечувати єдиний документообіг та чітку організацію роботи зі зверненнями суб’єктів до адміністраторів.

8. Контролювати дотримання правил трудового розпорядку.

9. Вживати заходів щодо належного матеріально-технічного забезпечення діяльності адміністраторів відділу.

10. Звітуватися про роботу відділу в порядку, визначеному законодавством України.

11. Забезпечувати координацію робіт, пов’язану із обробкою та захистом персональних даних адміністраторами Центру.

12. Може здійснювати функції адміністратора.

13. Забезпечує належне виконання вимог Закону України “Про захист персональних даних”, з питань, віднесених до його компетенції.

Умови оплати праці

1. Посадовий оклад – 6800 грн.;

2. Надбавка за вислугу років на державній службі на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;

3. Надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів”;

4. Інші доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”;

5. Додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою;

2. Резюме, в якому обов'язково зазначається така інформація:

прізвище, ім'я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3. Заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4.. Заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 6 місяців з дня пред’явлення виконавчого документу до примусового виконання. 

 

Інформація приймається до 14 листопада 2019 року

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

 

Інша додаткова інформація, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

 

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Тестування буде проведено за адресою: Одеська обл., смт. Ширяєве, вул. Грушевського, 104, зала засідань (2 поверх) о 10:00 20 листопада 2019 року.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Харламова Марина Віталіївна

тел. (04858) 2-12-43.

vidilkadriv_rda@ukr.net

 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за ступенем магістра (у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії "Б", здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту", така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра).

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

4

Володіння іноземною мовою

Не потребує.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

Володіння комп’ютером на рівні впевненого користувача персональним комп’ютером з програмним забезпеченням Microsoft Word, Excel, Power Point,

Навички роботи в автоматизованих системах управління документами та з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

Тверді навички користування офісною технікою (ксерокс, факс).

2.

Необхідні ділові якості

 

Аналітичні здібності; навички здійснення контролю;

вміння визначати пріоритети; вміння працювати з інформацією; вміння вирішувати комплексні завдання; вміння працювати в команді;

вміння ефективної координації з іншими; уміння дотримуватись субординації;  виваженість; оперативність.

 

3.

 Необхідні особистісні якості

Дисциплінованість; чесність; ініціативність; відповідальність; уважність до деталей; вміння працювати в стресових ситуаціях;

системність і самостійність в роботі емоційна стабільність; неупередженість.

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання: Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції». 

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України:

«Про адміністративні послуги»;

«Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності»;

«Про звернення громадян»;

«Про доступ до публічної інформації»

«Про захист персональних даних»;