17.09.2019

Проведення конкурсу на на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - спеціаліста відділу бухгалтерського обліку, звітності та виплати управління охорони здоров’я, материнства та соціального захисту населення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом в.о керівника апарату
Ширяївської районної державної адміністрації
17.09.2019 № 44-од

 

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - спеціаліста відділу бухгалтерського обліку, звітності та виплати управління охорони здоров’я, материнства та соціального захисту населення Ширяївської районної державної адміністрації Одеської області.

(66800, смт Ширяєве, вул. Грушевського,104.)

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) веде облік по установам, які відносяться до мережі УОЗМСЗН Ширяївської РДА;

2) на протязі року розробляє кошторис та готує зміни кошторисних призначень, подає їх на затвердження начальнику управління, голові райдержадміністрації та надає їх до фінансового управління та  казначейства;

3) перевіряє достовірність пред’явлених документів установами та організаціями, повноту заповнення реквізитів, наявність відповідних записів, а також правильність арифметичних розрахунків, після чого приймає їх до обліку;

4) на підставі поданих заявок на фінансування від установ та організацій готує заявки до фінансового управління та розподіл виділених асигнувань для перерахунку коштів на рахунки установ та організацій до казначейства та подає на підпис начальнику відділу бухгалтерського обліку, звітності та виплат та начальнику управління;

5) готує звітність по затвердженим формам кожного місяця та кварталу до фінансового управління та Департаменту охорони здоров’я та соціального захисту населення облдержадміністрації;

6) контролює стан розрахунків по банківським установам  за виплачені допомоги та компенсаційні виплати, веде підшивку виплатних документів та готує меморіальний ордер.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад – 3524 грн.,

2) надбавка за вислугу років на державній службі на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;

3) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів”;

4) інші доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”;

5) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  18 січня 2017 року № 15.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Кандидати можуть подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Документи приймаються за адресою: смт Ширяєве вул.. Грушевського,104, каб. 16 до 17:00 16 жовтня 2019року..

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Тестування буде проведено  за адресою: Одеська обл. смт Ширяєве вул. Грушевського, 104, зала засідань (2 поверх) о 10:00 22 жовтня 2019 року.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Харламова Марина Віталіївна

тел. (04858) 2-12-43.

vidilkadriv_rda@ukr.net

 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.

2.

Досвід роботи

Не потребує

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

4

Володіння іноземною мовою

Не потребує.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача;

Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel);

Навички роботи в автоматизованих системах управління документами та з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

2.

Необхідні ділові якості

 

Аналітичні здібності; навички здійснення контролю;

вміння визначати пріоритети; вміння працювати з інформацією; вміння вирішувати комплексні завдання; вміння працювати в команді;

вміння ефективної координації з іншими; уміння дотримуватись субординації;  виваженість; оперативність.

 

3.

 Необхідні особистісні якості

Дисциплінованість; чесність; ініціативність; відповідальність; уважність до деталей; вміння працювати в стресових ситуаціях;

системність і самостійність в роботі емоційна стабільність; неупередженість.

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання: Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції». 

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

Закон України «Про інформацію»;

Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»;

Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, законодавчими актами та нормативно-правовими документами, що стосуються напрямку роботи відділу.