20.09.2019

Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу персоніфікованого обліку та контролю якості охорони здоров’я управління охорони здоров’я, материнства та соціального захисту населення.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом в.о. керівника апарату
Ширяївської районної державної адміністрації
20 вересня 2019 р.№48-од

 

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної

посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу

 персоніфікованого обліку та контролю якості охорони здоров’я

управління охорони здоров’я, материнства та соціального захисту населення

Ширяївської районної державної адміністрації Одеської області.

(66800, смт. Ширяєве, вул. Грушевського,104.)

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) здійснює керівництво відділом персоніфікованого обліку, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

2) забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації державної політики у сфері, діяльності  відділу.

3) готує положення про відділ, вносить зміни та доповнення до нього, розробляє посадові інструкції працівників відділу.

4) координує роботу з підготовки місячних, квартальних і річних звітів щодо надання пільг. Несе відповідальність за достовірність даних.

5) забезпечує контроль за правильністю і своєчасністю надання пільг, передбачених законодавством.

6) формує ЦБІ, сприяє забезпеченню інвалідів транспортними засобами, засобами пересування та реабілітації.

7) готує в межах своєї компетенції проекти наказів, організує та контролює їх виконання.

8) співпрацює з різними органами виконавчої влади при виконанні покладених на відділ завдань, керуючись чинним законодавством.

9) організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень громадян з напрямків діяльності відділу, а також готує відповідні рішенння.

10) організовує через засоби мосової інформації роз’яснення нормативно-правових актів щодо охорони здоров'я та соціального захисту населення.

11) вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу.

12) забезпечує проведення щотижневих технічних нарад для спеціалістів відділу з метою володіння спеціалістами передовими методами, сприяє постійному поєднанню їх теоретичних знань з практичними навичками.

13) подає пропозиції начальнику управління про призначення на посади, звільнення з посад, заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників.

14) забезпечує контроль за виконанням виконкомами сільських рад делегованих повноважень у сфері охорони здоров'я та соціального захисту у межах компетенції відділу.

15) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього розпорядку.

16) організує роботу з документами, веде облік вхідної документації, готує та структуризує кореспонденцію.

17) здійснює контроль за веденням діловодства, зберігання документів відповідно до встановленного порядку.

18) контролює стан трудової та виконавчої дисципліни.

19) забезпечує дотримання працівниками відділу законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.

20) сприяє у наданні до відділу бухгалтерського обліку кількісний розрахунок потреби на видатки з надання пільг до проекту бюджету на наступний рік.

21) щомісячно в установлений термін контролює передачу сформованих відомостей на виплату пільг на тверде паливо та скраплений газ.  Перевіряє спеціаліста, який формує звіти від організацій та передає їх до бухгалтерії для проведення розрахунків з організаціями.

22) перевіряє формування бази даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги та ведення їх персоніфікованого  обліку.

23) контролює роботу по впровадженню програмного забезпечення в відділ.

24) підписує реєстри нарахувань на виплату твердого палива та скрапленого газу.

25) перевіряє повноту та достовірність документів, які надаються громадянами до відділу.

26) готує та погоджує проекти та накази начальника управління соціального захисту населення.

27) організує проведення щорічної інвентаризації  особових справ пільговиків.

28) здійснює контроль за правильністю нарахувань та виплат.

29) бере участь у координації проведення систематичного медичного обстеження осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад – 5600 грн.;

2) надбавка за вислугу років на державній службі на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;

3) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів”;

4) інші доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”;

5) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  18 січня 2017 року № 15.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

8. Заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 6 місяців з дня пред’явлення виконавчого документу до примусового виконання. 

 

Кандидати можуть подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Документи приймаються за адресою: смт. Ширяєве вул. Грушевського,104, каб.16 до 15:45 18 жовтня 2019року.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Тестування буде проведено за адресою: Одеська обл., смт. Ширяєве, вул. Грушевського, 104, зала засідань (2 поверх) о 10:00 24 жовтня 2019 року.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Харламова Марина Віталіївна

тел. (04858) 2-12-43.

vidilkadriv_rda@ukr.net

 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за ступенем магістра (у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії "Б", здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту", така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра).

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

4

Володіння іноземною мовою

Не потребує.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

Володіння комп’ютером на рівні впевненого користувача персональним комп’ютером з програмним забезпеченням Microsoft Word, Excel, Power Point,

Навички роботи в автоматизованих системах управління документами та з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

Тверді навички користування офісною технікою (ксерокс, факс).

2.

Необхідні ділові якості

 

Аналітичні здібності; навички здійснення контролю;

вміння визначати пріоритети; вміння працювати з інформацією; вміння вирішувати комплексні завдання; вміння працювати в команді;

вміння ефективної координації з іншими; уміння дотримуватись субординації;  виваженість; оперативність.

 

3.

 Необхідні особистісні якості

Дисциплінованість; чесність; ініціативність; відповідальність; уважність до деталей; вміння працювати в стресових ситуаціях;

системність і самостійність в роботі емоційна стабільність; неупередженість.

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання: Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції». 

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України:

- «Про місцеві державні адміністрації»;

- «Про звернення громадян»;

- «Про інформацію»;

- «Про місцеве самоврядування»

- «Про захист персональних даних»;

- «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»;

- «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають

право на пільги , затверджене постановою КМУ від 29.01.2002р. № 117;

- інші нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання пільг та компенсацій окремим категоріям громадян;

Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, законодавчими актами та нормативно-правовими документами, що стосуються напрямку роботи відділу.