Про затвердження плану заходів щодо реалізації у 2019 році в Одеській області Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки.

 ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

21.01.2019                                                                                                                                               № 63/А-2019

 

     Про затвердження плану заходів щодо реалізації 

у 2019 році в Одеській області Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки

 

     На виконання частини третьої пункту 6 Указу Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні», Регіональної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Одеській області на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 14 березня 2018 року

 

№    659-VII, з метою створення сприятливих умов для розвитку в Одеській області громадянського суспільства, різноманітних форм демократії, налагодження ефективної взаємодії громадськості з органами державної влади та органами місцевого самоврядування:

 1.   Затвердити план заходів щодо реалізації у 2019 році в Одеській області Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки (далі – План заходів) (додається).

 2.   Доручити структурним підрозділам Одеської обласної державної адміністрації, районним державним адміністраціям та рекомендувати територіальним органам центральних органів виконавчої влади, виконавчим комітетам міських (міст обласного значення) рад, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад забезпечити виконання Плану заходів та до 01 лютого 2020 року про результати поінформувати управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації.

 3.   Управлінню комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації узагальнити надану інформацію та про проведену роботу до 05 лютого 2020 року поінформувати обласну державну адміністрацію.

 

 4.   Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації (питання соціальної сфери та суспільної комунікації).

 

 

Голова обласної

державної адміністрації                             М.В.Степанов

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

21.01.2019 № 63/А-2019

 

План заходів

 

щодо реалізації у 2019 році в Одеській області Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки

 

1.  Створення сприятливих умов для формування та розвитку інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС).

 

1.1. Забезпечення взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з ІГС у відповідній сфері діяльності.

 

Протягом року

Структурні

 

підрозділи

 

обласної

 

державної адміністрації, територіальні

 

органи

центральних

 

органів

 

виконавчої

влади,  районні

державні

 

адміністрації,

виконавчі

 

комітети

 

міських (міст обласного значення) рад,

 

сільських,

селищних,   міських   рад

 

об’єднаних

 

територіальних

громад

 

(далі  –  ОТГ),  громадська  рада  при

 

Одеській

 

обласній

державній

 

адміністрації,

координаційна

рада  з

 

питань

 

сприяння

 

розвитку

 

громадянського суспільства при голові

 

Одеської

 

обласної

державної

 

адміністрації

 

 

 

 

1.2. Проведення навчально-методичних семінарів та тренінгів для представників ІГС щодо механізмів та кращих практик участі громадськості

 

у      формуванні та реалізації державної, регіональної політики, вирішенні питань місцевого значення.

 

 

Протягом року


 

Управління комунікацій інформаційної політики державної адміністрації


 

та

обласної

 

1.3. Проведення обласного конкурсу «Краща громадська рада – надійний партнер».

 

 

До 01 грудня


 

Управління комунікацій інформаційної політики державної адміністрації


 

та

обласної

 

 

1.4. Визначення та оприлюднення рейтингу районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад, сільських, селищних, міських рад ОТГ за результатами співпраці з громадськістю.

 

До 05 лютого

Управління

комунікацій

та

 

інформаційної

політики

 

обласної

 

державної

адміністрації,

 

районні

 

державні

адміністрації,

виконавчі

 

комітети

міських   (міст

обласного

 

значення)

рад,

сільських,

селищних,

 

міських рад ОТГ, громадська рада при

 

Одеській

обласній

державній

 

адміністрації

 

 

 

 

1.5. Забезпечення розгляду на апаратних (селекторних) нарадах обласної та районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад, сільських, селищних, міських рад ОТГ питання про стан розвитку громадянського суспільства.

 

Протягом року

Управління

комунікацій

та

 

інформаційної

політики

 

обласної

 

державної

адміністрації,

 

районні

 

державні

адміністрації,

виконавчі

 

комітети

міських   (міст

обласного

 

значення)

рад,

сільських,

селищних,

 

міських рад ОТГ

 

 

 

 

1.6. Забезпечення проведення зустрічей голів громадських рад, утворених при районних державних адміністраціях, з головою обласної державної адміністрації відповідно до абзацу два пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

 

 

Щопівроку


 

Управління комунікацій інформаційної політики державної адміністрації


 

та

обласної

 

2.  Сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики, вирішенні питань місцевого значення.

 

2.1. Проведення консультацій з громадськістю з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996.

 

Протягом року

Структурні

підрозділи

обласної

 

державної адміністрації, територіальні

 

органи

центральних

органів

 

виконавчої

влади,  районні

державні

 

адміністрації,виконавчі

комітети

 

міських (міст обласного значення) рад,

 

сільських, селищних, міських рад ОТГ

 

2.2. Сприяння ІГС та громадським радам при обласній та районних державних адміністраціях у проведенні громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади відповідно до Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 976, та громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів і проектів нормативно-правових актів цих органів.

 

Протягом року

Управління

 

комунікацій

та

 

інформаційної

політики

обласної

 

державної

адміністрації,

структурні

 

підрозділи

 

обласної

державної

 

адміністрації,

територіальні

органи

 

центральних органів виконавчої влади,

 

районні

державні

адміністрації,

 

виконавчі

комітети

міських

(міст

 

обласного

значення)

рад,

сільських,

 

селищних, міських рад ОТГ

 

 

             

 

2.3. Забезпечення функціонування на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідних рубрик щодо висвітлення діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, заходів зі взаємодії та консультування з громадськістю, а також звітів щодо їх виконання.

 

Протягом року

Управління

 

комунікацій

та

 

інформаційної

політики

обласної

 

державної

адміністрації,

структурні

 

підрозділи

 

обласної

державної

 

адміністрації,

територіальні

органи

 

центральних органів виконавчої влади,

 

районні

державні

адміністрації,

 

виконавчі   комітети   міських   (міст

 

обласного  значення)  рад,  сільських,

 

селищних, міських рад ОТГ

 

2.4. Забезпечення моніторингу та аналізу проведення консультацій з

громадськістю.

 

 

 

 

 

 

Протягом року

Управління

 

комунікацій

та

 

інформаційної

політики

обласної

 

державної

адміністрації,

громадська

 

рада при Одеській обласній державній

 

адміністрації

 

 

 

 

2.5.   Забезпечення   розроблення   орієнтовних   планів   проведення

консультацій з громадськістю на 2020 рік.

 

 

 

 

 

До 20 грудня

Управління

 

комунікацій

та

 

інформаційної

політики

обласної

 

державної

адміністрації,

структурні

 

підрозділи

 

обласної

державної

 

адміністрації,

територіальні

органи

 

центральних органів виконавчої влади,

 

районні

державні

адміністрації,

 

виконавчі   комітети   міських   (міст

 

обласного  значення)  рад,  сільських,

 

селищних,

 

міських

 

рад

ОТГ,

 

громадська

 

рада

при

Одеській

 

обласній

державній

адміністрації,

 

громадські ради при місцевих органах

 

виконавчої влади

 

 

 

 

2.6. Забезпечення розроблення за участю ІГС плану заходів щодо реалізації у 2020 році в Одеській області Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки.

 

До 20 грудня


 

Управління комунікацій та інформаційної політики обласної

 

 

державної   адміністрації,   громадська

рада при Одеській обласній державній

адміністрації

 

  1. Активізація співпраці на засадах партнерства органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області з ІГС щодо актуалізації та вирішення суспільно важливих проблем.

 

3.1. Проведення конкурсів з визначення програм (проектів, заходів), розроблених ІГС, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету, та проведення моніторингу стану виконання (реалізації) програм (проектів, заходів), визнаних переможцями конкурсу, відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049.

 

Протягом року

Управління

комунікацій

та

 

інформаційної

політики

 

обласної

 

державної   адміністрації,

структурні

 

підрозділи

обласної

державної

 

адміністрації

 

 

 

 

3.2. Сприяння ІГС у розробленні проектів (програм), спрямованих на вирішення актуальних проблем розвитку громадянського суспільства в області, для участі у різних конкурсах проектів, інформування їх щодо проведення таких конкурсів.

 

Протягом року

Управління

комунікацій

та

 

інформаційної

політики

 

обласної

 

державної   адміністрації,

структурні

 

підрозділи

обласної

державної

 

адміністрації

 

 

 

 

3.3. Сприяння участі делегацій представників ІГС області у форумах/ конференціях/ семінарах, присвячених розвитку громадянського суспільства

 

в       Україні, а також масових заходах з відзначення державних свят та пам’ятних історичних подій; сприяння міжрегіональному співробітництву в галузі розвитку громадянського суспільства.

 

Протягом року

Управління

комунікацій

та

 

інформаційної

політики

 

обласної

 

державної   адміністрації,

структурні

 

підрозділи

обласної

державної

 

адміністрації,

районні

державні

 

адміністрації,

виконавчі

 

комітети

міських (міст обласного значення) рад,

 

сільських,   селищних,    міських    рад

ОТГ, громадська  рада  при    Одеській

обласній державній адміністрації

 

3.4. Забезпечення секретаріату громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань.

 

 

Протягом року


 

Управління комунікацій інформаційної політики державної адміністрації


 

та

обласної

 

 

3.5. Проведення в районах області та містах обласного значення конкурсів з визначення програм (проектів, заходів), розроблених ІГС, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів місцевих бюджетів.

 

Протягом року

Районні

державні

адміністрації,

 

виконавчі

комітети

міських   (міст

 

обласного  значення)  рад,  сільських,

 

селищних, міських рад ОТГ

 

3.6. Надання організаційної, методичної та інформаційної підтримки заходам, що проводяться ІГС області.

 

Протягом року

Управління

 

комунікацій

та

 

інформаційної

політики

обласної

 

державної

адміністрації,

структурні

 

підрозділи

 

обласної

державної

 

адміністрації,

районні

державні

 

адміністрації,

виконавчі

комітети

 

міських (міст обласного значення) рад,

 

сільських,

селищних,   міських

рад

           

 

ОТГ, громадська  рада  при    Одеській

обласній державній адміністрації

 

4.  Створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці.

 

4.1. Запровадження обов'язкового моніторингу та оцінки розпорядниками бюджетних коштів програм і проектів, які виконуються ІГС за рахунок бюджетних коштів.

 

Протягом року

Управління

комунікацій

та

 

інформаційної

політики

 

обласної

 

державної   адміністрації,

структурні

 

підрозділи

обласної

державної

 

адміністрації

 

 

 

 

4.2. Запровадження обов'язкової звітності ІГС, які отримують фінансову підтримку за рахунок коштів обласного бюджету, публічного доступу до такої звітності, а також до результатів моніторингу та оцінки виконання (реалізації) програм (проектів, заходів), які виконуються ІГС за рахунок бюджетних коштів.

 

Протягом року

Управління

комунікацій

та

 

інформаційної

політики

 

обласної

 

державної   адміністрації,

структурні

 

підрозділи

обласної

державної

 

адміністрації

 

 

 

 

4.3. Сприяння благодійним організаціям у разі їх звернення у проведенні інформаційної та роз’яснювальної роботи серед населення із запобігання шахрайству під час публічного збору благодійних пожертв.

 

Протягом року

Управління

комунікацій

та

 

інформаційної   політики

обласної

 

державної  адміністрації,

структурні

 

підрозділи

обласної

державної

 

адміністрації,

територіальні

органи

 

центральних

органів

виконавчої

 

влади,

районні

державні

 

адміністрації,

виконавчі

комітети

 

міських  (міст  обласного  значення)

 

рад,  сільських,  селищних,  міських

 

рад ОТГ

 

 

 

 

4.4. Забезпечення надання методичної, консультативної та організаційної допомоги місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування з питань взаємодії з ІГС, розвитку громадянського суспільства.

 

 

Протягом року


 

Управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації

 

 

4.5. Сприяння науковим дослідженням, публікаціям та просвітницьким заходам у сфері розвитку громадянського суспільства.

 

 

Протягом року


 

Управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації

 

 

4.6. Активізація роботи координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського суспільства при голові Одеської обласної державної адміністрації.

 

 

Протягом року

 

 

Управління                комунікацій                 та

інформаційної       політики        обласної

державної адміністрації.

________________________