02.08.2019

Увага! Повідомлення щодо надання житла або виплати компенсації на придбання житла для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

     З метою сприяння реалізації прав дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 року № 616 для вирішення питання щодо надання житла або виплати компенсації на придбання житла запрошуємо до управління охорони здоров’я, материнства та соціального захисту населення Ширяївської районної державної адміністрації дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  віком від 16 до 23 років, які перебувають на квартирному обліку. При собі мати пакет документів (додається).

     Чекаємо на Вас щоденно, крім суботи та неділі з 8.00 до 17.00 год. каб. 12.

     До заяви про придбання житла або виплату грошової компенсації за рахунок субвенції додаються такі документи:

2.Копія документа, що посвідчує особу дитини;

3.Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

4.Копія рішення про надання документів, що підтверджують статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа, зазначених у пунктах 23 - 25 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 76, ст. 2561);

5.Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у разі наявності), виданої згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 81, ст. 2296; 2015 р., N 70, ст. 2312);

6.Акт обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), що придбавається, складений комісією, утвореною рішенням місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, в якому зазначається інформація про технічний стан, наявність комунікацій, придатність для проживання у ньому дітей, за формою згідно з додатком 1;

7.Акт обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), яке зруйноване, стало непридатним для проживання або потребує капітального ремонту / реконструкції, складений комісією, утвореною рішенням місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, за формою згідно з додатком 2 (у разі наявності житлового приміщення (будинку, квартири), яке зруйноване або стало непридатним для проживання);

8.Звіт про оцінку майна (акт оцінки майна), яке придбавається;

9.Фотографії житлового приміщення (будинку, квартири);

10.Копії правовстановлюючих документів на житлове приміщення (будинок, квартиру);

11.Копії правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташоване житлове приміщення (у разі наявності);

12.Копія технічної документації на житлове приміщення (будинок, квартиру), прийняте в експлуатацію в установленому законодавством порядку;

13.Документи, які підтверджують відсутність заборон, арештів, іпотек щодо житлового приміщення (будинку, квартири) відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень";

14..Довідка про реєстрацію місця проживання осіб у житловому приміщенні (будинку, квартирі), що придбавається.

     Документи, зазначені в абзацах шостому, восьмому - чотирнадцятому цього пункту, у разі придбання житла за рахунок коштів грошової компенсації подаються після вибору житлового приміщення.