22.05.2020

22 травня 2020 року – Міжнародний день біологічного різноманіття.

     Щороку 22 травня світ відзначає Міжнародний день біорізноманіття, проголошений Генеральною Асамблею Організацій Об’єднаних Націй у 2000 році на честь прийняття 22 травня 1992 року Конвенції про біорізноманіття. Цей день покликаний покращити розуміння значення біорізноманіття та важливості його збереження.

     Кожного року День біорізноманіття має свою тему, що обирається секретаріатом Конвенції.

     Цьогорічною темою є гасло «Наші рішення – в природі».

     В реаліях коли глобальне співтовариство вимушене переглянути своє відношення до навколишнього природного середовища, одне є зрозумілим: незважаючи на всі наші технологічні досягнення, ми повністю залежні від здорових і різноманітних екосистем для забезпечення себе водою, продуктами харчування, медикаментами, одягом, паливом, енергією та зрештою, притулком. Гасло «Наші рішення – в природі» підкреслює надію, солідарність та важливість спільної роботи на всіх рівнях для побудови майбутнього життя у гармонії з природою.

     2020 рік – це рік випробовування, роздумів, можливостей та рішень. Від кожного з нас очікується, що ми будемо «будуватись краще», використовуючи цей час для підвищення стійкості націй та громад, коли ми одужаємо від пандемії. 2020 рік – це рік, коли, як ніколи, світ може сигналізувати про сильну волю до глобальних дій, які «згорнуть крику» втрати біорізноманіття на користь людям та всьому життю на Землі.

     У цьому році Міжнародний день біорізноманіття  зосереджується  на біорізноманітті як фундаменті нашого харчування  та здоров'я, на ключовому каталізаторі для трансформації харчових систем та відповідно покращення  здоров'я  людей.

     Також має на меті використання знань та поширення інформації про залежність наших продовольчих систем, харчування та здоров'я від біорізноманіття  та здоров'я  екосистем.

     Втрата біорізноманіття  належить до тих  глобальних  проблем  сучасності, розв’язання яких не можна  відкладати  на  потім. Збереження біорізноманіття має стати повсякденною справою, бо від того, якою мірою кожен із нас усвідомлює, що таке біологічне  різноманіття, як зберігати багатющий світ рослин, тварин, мікроорганізмів в усіх складних їхніх взаємозв’язках у професійній роботі та повсякденному житті, залежить і залежатиме добробут  кожного з нас.

     Не дивлячись на те, що Україна займає 5,7% площі Європи, на її території представлено не менше 35% європейського біорізноманіття (понад 70 тис. видів тварин і рослин). На жаль, значна частина природних та напівприродних ландшафтів України стрімко деградує під вливом діяльності людини. За останні 100 років більше ніж 90% сортів рослин зникли з полів фермерів. Різноманіття місцевих систем  виробництва продуктів харчування знаходиться  під загрозою, у тому числі системи пов’язані з корінними, традиційними та місцевими знаннями. Втрата  різноманіття  раціону виступає одним із факторів ризику для  здоров’я або безпосередньо призводить до захворювань. 

     Міністерство екології та природних ресурсів України інформує, що зв'язки між біорізноманіттям, екосистемами та наданням вигод для здоров'я людини глибоко закріплені в Стратегічному плані щодо біорізноманіття на 2011 - 2020 роки. Вони займають центральне місце в спільному порядку денному для сталого розвитку. Зосередження на взаємозв'язку біорізноманіття, продовольчих систем та охорони здоров'я  дає  можливість обговорювати шляхи  підтримки  процесу для створення  рамок  глобального біорізноманіття  після 2020 року та допомагати "схилити криву втрати біорізноманіття до 2030 року".

     Більше інформації щодо Міжнародного дня біорізноманіття можно знайти за посиланнями https://menr.gov.ua/timeline/Bioriznomanittya.html, https://www.cbd.int/idb/2020