05.11.2018

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

           Відповідно до ст. 27 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» забудова присадибних, дачних і садових земельних ділянок може здійснюватися на підставі будівельного паспорта забудови земельної ділянки (далі - будівельний паспорт).

          Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  від 05.07.2011р. №103 (із змінами, внесеними наказом Міністерства  регіонального розвитку,  будівництва та житлово-комунального господарства України 25.02.2013 № 66) затверджено Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки, відповідно до якого будівельний паспорт  визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового будинку,  садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного  поверху) з площею до 300 квадратних метрів, господарських будівель  і  споруд, гаражів, елементів благоустрою та озеленення   земельної  ділянки.

          Видача  будівельного  паспорта  здійснюється   уповноваженим органом   містобудування  та  архітектури  безпосередньо  через Центри надання  адміністративних послуг та/або  через  Єдиний державний портал адміністративних послуг.  Будівельний паспорт надається уповноваженим органом  містобудування та  архітектури на  безоплатній  основі  протягом  десяти робочих днів  з  дня  надходження пакета документів,  до  якого входять:

-  заява на  видачу  будівельного паспорта  зі  згодою  замовника  на обробку  персональних даних за  встановленою  формою;

-  засвідчена в установленому порядку копія документа, що засвідчує  право власності  чи  користування земельною ділянкою,  або договір суперфіцію  (під терміном «засвідчена в установленому порядку» мається на увазі  або нотаріальне посвідчення документа або посвідчення документа керівником  підприємства, установи, організації,  що надає такий документ);

-  ескізні наміри забудови  (виконується у довільній графічній та текстовій формі і містить  інформацію щодо місця розташування будівель та споруд на земельній ділянці,  відстані  до меж сусідніх земельних ділянок та розташованих на них об’єктів, інженерних мереж і споруд,  фасади  та плани   поверхів об’єктів із зазначенням  габаритних розмірів, перелік систем інженерного забезпечення, у тому числі  автономного, що     планується до застосування, тощо);

- проект будівництва (за  наявності);

-  засвідчена  в установленому порядку згода співвласників земельної  ділянки (житлового будинку)  на  забудову (у разі необхідності)  (зазначені вимоги застосовуються у випадках, коли наміри забудови мають не всі співвласники земельної ділянки або домоволодіння. Крім того, зазначена норма, у вигляді договору суперфіцію,  має бути задіяна у разі  передачі права на забудову іншій особі, що не є власником земельної ділянки).

          У разі необхідності з метою конкретизації намірів забудови  або уточнення  містобудівної ситуації  крім  зазначених  документів за згодою замовника  можуть  надаватися  додаткові матеріали:   топографо-геодезична зйомка,  технічна інформація  про існуючі на ділянці об’єкти будівництва, характеристики запланованих систем  автономного інженерного забезпечення, тощо. 

         На підставі отриманого пакета документів структурний підрозділ уповноваженого органу містобудування та архітектури визначає відповідність намірів забудови земельної ділянки вимогам чинної містобудівної документації на місцевому рівні, планувальним рішенням проектів садівницьких та дачних товариств, державним будівельним нормам, стандартам і правилам та за його результатами протягом десяти робочих днів  надає замовнику примірник будівельного паспорта або надає відмову у  видачі будівельного паспорту з відповідним обгрунтуванням.

          Після  направлення замовником згідно  із  статтею  34  Закону України  «Про регулювання містобудівної  діяльності»  відповідного повідомлення  до  органів Держархбудінспекції України,  зареєстрований  будівельний паспорт  є  підставою для  виконання будівельних робіт.