18.02.2019

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ВИБОРЦІВ Є НАЙТОЧНІШИМ РЕСУРСОМ ЩОДО ОБЛІКУ ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ.

     Автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система "Державний реєстр виборців" введена у промислову експлуатацію у вересні 2009 року. Розпорядником Державного реєстру виборців є Центральна виборча комісія.

     Відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців" утворено 27 регіональних органів адміністрування та 761 орган ведення Державного реєстру виборців.

     Відповідно до частини шостої статті 8 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" призупинено ведення Державного реєстру виборців 2 органів адміністрування (Автономна Республіка Крим та місто Севастополь) та 31 орган ведення Державного реєстру виборців, утворених на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, на період дії правового режиму.

     Також у зв’язку з неможливістю виконання своїх повноважень через ситуацію, що склалася в Донецькій та Луганській областях, тимчасово не здійснюють ведення Реєстру 51 відділ ведення Реєстру в цих регіонах.

     Станом на сьогодні функціонує 25 органів адміністрування і 680 органів ведення Реєстру, в яких працює 2 350 працівників.

     Відповідно до статті 8 Закону України "Про Державний реєстр виборців" виборчою адресою виборця в Реєстрі є адреса, за якою зареєстроване його місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

     Виборчою адресою військовослужбовця строкової служби є адреса дислокації військової частини (формування). Виборчою адресою виборця, який відбуває покарання, є адреса установи виконання покарань. Виборчою адресою виборця, який проживає чи перебуває за межами України, є його поштова адреса в країні проживання (перебування).

     Саме за цими адресами ведеться облік в базі даних Державного реєстру виборців. Відповідно до цих адрес виборці відносяться до виборчої дільниці.

     Виборці, які мають в Реєстрі службову відмітку про вибуття із зареєстрованого місця проживання, не включаються до списків виборців.

     Нещодавно було модернізовано сайт Державного реєстру виборців. Зокрема, здійснено його оптимізацію для мобільних пристроїв, створено наступні електронні сервіси: перевірки наявності запису про виборця в Реєстрі, пошуку виборчої дільниці, "Мої вибори", "Зворотній зв’язок".

     На сайті ДРВ щодня в розділі "Статистичні дані" оновлюються відомості щодо тимчасової зміни виборцями місця голосування без зміни виборчої адреси.

     За словами керівника Служби розпорядника Державного реєстру виборців Олександра Стельмаха, актуалізація даних Реєстру здійснюється щомісяця у порядку періодичного поновлення, визначеного статтею 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців".

     За період з листопада 2015 року до лютого 2019 року до відділів ведення Реєстру було подано більше 746 тисяч відомостей від близько 20 тисяч суб’єктів надання таких відомостей. Кількість записів у відомостях, що стосуються актуалізації даних виборців, сягає понад 10 мільйонів 450 тисяч записів. Всі ці дані були опрацьовані органами ведення Реєстру.

     Такі відомості подають органи реєстрації місця проживання, Державна міграційна служба України, Міністерство юстиції України, Державна пенітенціарна служба України, командири військових частин, суди, центри обліку бездомних громадян, Міністерство охорони здоров’я України, консульські установи.

     Тільки в останнє періодичне поновлення органами ведення Реєстру було опрацьовано 19 690 відомостей періодичного поновлення, отриманих від зазначених суб’єктів з 1 по 5 лютого щодо подій, які відбулись з виборцями у січні 2019 року.      В цих відомостях зафіксовано 265 821 запис, що стосуються змін в даних виборців.

     Відтак, інформація, яка з’явилася в деяких засобах масової інформації, щодо того, що оновлення даних Реєстру не відбувається з 2015 року, не відповідає дійсності.

     Так само, як і повідомлення про збільшення кількості виборців в Державному реєстрі виборців в порівнянні з кількістю виборців у списках виборців під час проведення виборів Президента України у 2014 році на 1млн 400 тисяч. 

     Навпаки кількість виборців щороку зменшується. Вся інформація висвітлена на сайті ДРВ в розділі "Статистичні дані".

     Також слід наголосити, що порівняння кількості виборців за даними Реєстру з даними протоколу про результати виборів може бути коректним, лише якщо в порівняння беруться ті території (виборчі дільниці), на яких вибори організовувались та проводились з урахуванням того, що до списку виборців не включалися виборці, які вибули з реєстрації (мають у паспорті штамп "вибув").

     Станом на 14 лютого 2019 року, відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців" в базі даних Реєстру містяться наступні дані (записи): дивіться Додаток №1.

     Також Комісія наголошує, що вона не здійснює облік внутрішньо переміщених осіб.

     Слід також зазначити, що Комісією постійно здійснюються заходи, спрямовані на посилення безпеки функціонування інформаційних систем.

     Так, з метою забезпечення захисту інформації в Автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі "Державний реєстр виборців" побудовано комплексну систему захисту інформації.

     Проведено державну експертизу в сфері технічного захисту інформації щодо оцінки відповідності комплексної системи захисту інформації в АІТС Реєстру вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації, за результатами якої отримано позитивний експертний висновок. Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України видала Атестат відповідності комплексної системи захисту інформації АІТС Реєстру, який діє до 25 вересня 2020 року. Напередодні виборів Держспецзв'язку провела дві контрольні перевірки на вразливість системи.

     Для забезпечення надійного функціонування АІТС Реєстру зараз здійснюються додаткові заходи з підвищення безпеки, спрямовані на оновлення наявних та запровадження нових методів і технологій, сучасних програмних та апаратних засобів захисту інформації, а також оновлення системної інфраструктури в цілому.

     Впровадження сучасних технічних засобів захисту інформації забезпечує організацію захищеного середовища для надійного функціонування Реєстру в умовах високого рівня кіберзагроз.

     Реалізація заходів щодо розвитку системи захисту інформації ресурсів Державного реєстру виборців передбачається за рахунок коштів Державного бюджету України, технічної допомоги міжнародних організацій, фондів, тощо.

     На сьогодні Комісією спільно з Координатором проектів ОБСЄ в Україні реалізується проект міжнародної технічної допомоги "Посилення кібербезпеки і прозорості виборчих процесів в Україні".

     Вживаються заходи, спрямовані на надання технічної допомоги для посилення кіберзахисту інформаційних систем, зокрема, автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" та єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" в рамках спільного проекту з Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES) в Україні.

* * * * *

     Окрім того, за даними Державного реєстру виборців підготовлено Відомості про кількість територіальних виборчих округів, виборчих дільниць та виборців на територіях, де планується організація і проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року: дивіться Додаток № 2. Дана інформація є актуальною станом на 14 лютого 2019 року.

     За словами керівника Служби розпорядника Державного реєстру виборців Олександра Стельмаха, на сьогодні ДРВ має найточніші дані про громадян України, які мають право брати участь у виборах. При цьому електронна база даних виборців поновлюється щомісяця. "Відтак, більш точного реєстру в нашій державі немає. Тому йому можна і необхідно довіряти", – наголосив він.

     Голова Комісії Тетяна Сліпачук також наголосила: "Центральна виборча комісія та Служба розпорядника Державного реєстру виборців повністю відкриті для спілкування, і це вони демонструють на ділі. Як Голова ЦВК я несу відповідальність перед законом. Будь-яке неправомірне діяння щодо виборчого процесу з боку осіб, які мають його забезпечувати, безумовно, є злочином. Політикам це може подобатися чи ні, але ніякого втручання в роботу ЦВК та ДРВ ми не допустимо".

    Додаток 1

    Додаток № 2

     Відомості про кількість територіальних виборчих округів, виборчих дільниць, виборців на територіях, де планується
організація та проведення виборів Президента України 31 березня 2019 за даними Державного реєстру виборців станом на 14 лютого 2019 року*


Регіон України/ЗВО

Кількість територіальних виборчих округів та ЗВО

Кількість виборчих дільниць, утворених на постійній основі, на яких організовуються вибори

Кількість виборців, які потенційно будуть включені до списків виборців

Вінницька область

8

1649

1226501

Волинська область

5

1126

760501

Дніпропетровська область

17

1768

2485631

Донецька область

12

1144

1397898

Житомирська область

6

1449

955342

Закарпатська область

6

810

941109

Запорізька область

9

1122

1355769

Івано-Франківська область

7

1035

1049888

Київська область

9

1422

1458688

Кіровоградська область

5

914

732080

Луганська область

6

521

521747

Львівська область

12

2135

1911813

Миколаївська область

6

925

873094

Одеська область

11

1441

1747936

Полтавська область

8

1260

1114391

Рівненська область

5

1006

850759

Сумська область

6

999

865954

Тернопільська область

5

1182

808072

Харківська область

14

1681

2039262

Херсонська область

5

769

814769

Хмельницька область

7

1535

995804

Черкаська область

7

1096

972680

Чернівецька область

4

564

686976

Чернігівська область

6

1090

810221

м.Київ

13

1103

2111894

ЗВО

1

102

408769

Всього 

200 

29848 

29897548 

*Примітка. Дані наведені без врахування спеціальних виборчих дільниць (на суднах, які перебувають у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України та інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування, в тому числі у винятковому випадку на території військових частин), які, відповідно до частини десятої статті 20 Закону України "Про вибори Президента України", утворюються не пізніш як за тридцять днів до дня виборів.

Відділ взаємодії із засобами масової інформації
Секретаріату Центральної виборчої комісії