03.01.2019

Як переселенцю не втратити соціальні виплати.

Внутрішньо переміщеною особою (переселенцем) визнається громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка покинула своє місце проживання унаслідок або для уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства та порушень прав людини.

Особа набуває правового статусу внутрішньо переміщеної особи через поставлення на облік в структурному підрозділі з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад за місцем фактичного проживання в Україні, про що видається довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (в народі – «довідка переселенця»).

Соціальні виплати переселенцям

Взята на облік внутрішньо переміщена особа має право на низку соціальних виплат.

1. Щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг.

Підстава виплати адресної допомоги

Адресна допомога оформляється і виплачується в порядку та на умовах, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг».

Кому виплачується адресна допомога

Адресна допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які переїхали:

 • з тимчасово окупованої території України;
 • з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження;
 • з населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення;
 • з контрольованої території України, житло яких зруйноване або стало непридатним для проживання унаслідок проведення антитерористичної операції.

Період виплати адресної допомоги

Допомога нараховується і виплачується з дня звернення за її призначенням на термін шість місяців. Для призначення допомоги на наступний шестимісячний термін представник сім'ї подає заяву, в якій повідомляє про брак змін, що впливають на призначення грошової допомоги, а також пред'являє довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб всіх членів сім'ї.

Розмір адресної допомоги

Допомога призначається для сім'ї та виплачується одному з її членів у таких розмірах:

для осіб з інвалідністю I групи та дітей-інвалідів – 130% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

для осіб з інвалідністю II групи – 115% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

для осіб з інвалідністю III групи – прожитковий мінімум для непрацездатних осіб;

для працездатних осіб – 442 гривні на одну людину.

17 січня 2018 року Кабінет Міністрів України затвердив підвищення розміру адресної допомоги для непрацездатних осіб (пенсіонери та діти), який тепер становитиме 1000 гривень на місяць.

Також для всіх без винятку сімей вимушених переселенців збільшується граничний розмір загальної суми грошової допомоги – 3000 гривень на місяць, і 5000 гривень – для багатодітних сімей.

Умови виплати адресної допомоги

Для оформлення і подальшого отримання адресної допомоги внутрішньо переміщеними особами мають дотримуватися такі умови:

1. Поставлення на облік як внутрішньо переміщеної особи в структурних підрозділах з питань соціального захисту та дія довідки переселенця упродовж усього періоду отримання допомоги.

2. Благополучне проходження перевірок, встановлених для внутрішньо переміщених осіб.

3. Брак у членів сім'ї права власності на житлове приміщення або частину житлового приміщення, розташованого на контрольованій території України, крім житлових приміщень, непридатних для проживання, що підтверджується відповідним актом технічного стану.

Водночас відповідно до Сімейного кодексу України, сім'ю становлять особи, які спільно проживають і пов'язані спільним побутом. Подружжя вважається сім'єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв'язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно. Дитина (особа до 18 років) належить до сім'ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає.

4. Брак у членів сім'ї депозиту в сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (зараз це 44 050 грн).

5. Для осіб працездатного віку – перебування в трудових відносинах з роботодавцем на контрольованій території України (крім громадян, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку; громадян, які доглядають за дітьми, що потребують догляду впродовж часу, вказаного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більш ніж до досягнення ними шестирічного віку; громадян, які мають трьох і більше дітей віком до 16 років і доглядають за ними; громадян, які доглядають за особами з інвалідністю I групи, або за дітьми з інвалідністю віком до 18 років, або за особами з інвалідністю I або II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку, а також фізичних осіб, які надають соціальні послуги, студентів денної форми навчання).

Особам, що не працевлаштувалися або перебувають у трудових відносинах з роботодавцями на неконтрольованій території, впродовж двох місяців з дня призначення виплати грошової допомоги її розмір на наступні два місяці зменшується на 50%, а на наступний період припиняється.

У яких ситуаціях можна втратити адресну допомогу

Виплата грошової допомоги припиняється з наступного місяця в разі:

 • встановлення факту, що працездатні члени сім'ї впродовж двох місяців не працевлаштувалися або перебувають у трудових відносинах з роботодавцями на неконтрольованій території;
 • виявлення уповноваженим органом факту надання неправдивої інформації або неповідомлення про зміну обставин, що впливають на призначення допомоги;
 • Скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на встановлених законодавством підставах;
 • Непроходження встановлених законодавством перевірок переселенців.

2. Пенсія

Підстава виплати

Відповідно до статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» для взятої на облік внутрішньо переміщеної особи реалізація права на пенсійне забезпечення здійснюється на загальних підставах відповідно до чинного законодавства України.

Кому виплачується пенсія

За умови наявності довідки переселенця Пенсійний фонд України:

 • призначає пенсії вперше внутрішньо переміщеним особам, які досягли пенсійного віку після переміщення;
 • продовжує виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам, які отримували пенсію до моменту внутрішнього переміщення.

Період виплати пенсії

Внутрішньо переміщеним особам пенсія виплачується тільки в період дії довідки переселенця. У разі скасування дії довідки виплата пенсії припиняється.

Умови призначення та виплати пенсії

Внутрішньо переміщеним особам призначається, відновлюється і виплачується пенсія тільки за умови дотримання пенсіонерами таких умов:

1. Поставлення на облік внутрішньо переміщеної особи та наявність чинної довідки про взяття на облік упродовж всього часу виплати пенсії.

2. Благополучне проходження перевірок, встановлених для внутрішньо переміщених осіб.

3. Вчасне проходження фізичної ідентифікації в ПАТ «Ощадбанк».

Для ідентифікації одержувачів пенсій, які є внутрішньо переміщеними особами, та забезпечення виплати пенсій таким особам проводиться емісія платіжних карток, які одночасно є пенсійними посвідченнями. Дія платіжних карток встановлюється на термін до трьох років за умови проходження фізичної ідентифікації клієнта в установах ПАТ «Ощадбанк України» (перші два рази – що шість місяців, далі – що 12 місяців). Для отримання платіжної картки, яка одночасно є пенсійним посвідченням, пенсіонеру необхідно звернутися з відповідною заявою до управління пенсійного фонду, де він перебуває на обліку.

Пенсіонери, які не отримали поки платіжну картку, яка одночасно є пенсійним посвідченням, зобов'язані проходити фізичну ідентифікацію що три місяці з дня відкриття рахунку або з дня попередньої ідентифікації.

У разі непроходження фізичної ідентифікації в установлені терміни, АТ «Ощадбанк України» зупиняє операції на поточному рахунку (блокує електронне пенсійне посвідчення) та не пізніше наступного робочого дня інформує про таке рішення Пенсійний фонд України та Міністерство фінансів.

У яких ситуаціях можна втратити пенсію

Пенсійний Фонд України на підставі рішення Комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам може припинити виплату пенсії на таких підставах:

 • відсутність внутрішньо переміщеної особи за фактичним місцем проживання за підсумками перевірки фактичного місця проживання Управлінням праці та соцзахисту населення (далі – Соцзабез);
 • рекомендації Мінфіну за фактами надання неправдивих даних, виявлених під час верифікації соціальних виплат;
 • скасування дії довідки внутрішньо переміщеної особи;
 • непроходження вчасно фізичної ідентифікації в ПАТ «Ощадбанк».

Види перевірок переселенців

Законодавством встановлені різні види перевірок переселенців, за результатами яких виплата адресної допомоги та пенсії може бути припинена.

1. Перевірка Соцзабезом фактичного місця проживання за адресою, вказаною переселенцем під час отримання довідки.

2. Верифікація Міністерством фінансів України (перевірка правдивості даних, наданих про себе переселенцем для нарахування соціальної виплати).

3. Перевірка, що стосується перебування на непідконтрольній території понад 60 днів.

4. Перевірка Служби безпеки України (так звані Списки СБУ).

5. Фізична ідентифікація в ПАТ «Ощадбанк» (для одержувачів пенсії).

Періодичність проведення перевірки Соцзабезом

Соцзабез проводить чергові та позачергові перевірки переселенців.

Чергова перевірка відбувається один раз на 6 місяців.

Водночас якщо переселенець до моменту проведення чергової перевірки пройшов процедуру фізичної ідентифікації в Ощадбанку, то чергова перевірка у відповідному періоді не проводиться.

Додаткова перевірка може проводитися у разі:

1) надходження інформації про можливу зміну внутрішньо переміщеною особою фактичного місця проживання (відповідно до закону переселенці зобов'язані в десятиденний термін повідомляти Соцзабез про зміну адреси проживання);

2) надходження інформації про повернення внутрішньо переміщеної особи на тимчасово непідконтрольну територію України (у разі перебування особи на непідконтрольній території понад 60 днів Прикордонна служба України передає про це дані в Соцзабез) або її виїзду за кордон;

3) надходження інформації від ПАТ «Ощадбанк України» про непроходження в установлений термін фізичної ідентифікації внутрішньо переміщеною особою;

4) отримання рекомендацій Мінфіну за результатами проведення верифікації соціальних виплат із зазначенням конкретних причин для припинення відповідних виплат.

За результатами проведення перевірки, в разі, якщо переселенець був відсутній за фактичним місцем проживання і не з'явився у Соцзабез упродовж шести робочих днів після проведення перевірки, Соцзабез, за наявності підстав, ухвалює рішення про скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та вносить на розгляд Комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам подання про припинення соціальної виплати такій особі.

Підстави скасування дії довідки переселенця

Рішення про скасування дії довідки ухвалюється керівником структурного підрозділу з питань соціального захисту населення на таких підставах:

1) внутрішньо переміщена особа самостійно подала заяву про відмову від довідки;

2) внутрішньо переміщена особа вчинила злочин, спрямований на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади; посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; терористичний акт; втягнення у вчинення терористичного акту; публічні заклики до вчинення терористичного акту; створення терористичної групи чи терористичної організації; сприяння вчиненню терористичного акту; фінансування тероризму; вчинення геноциду, злочину проти людства або воєнного злочину;

3) внутрішньо переміщена особа повернулася до покинутого місця постійного проживання (вважається, що особа повернулася до покинутого місця проживання, якщо особа відсутня більш ніж 60 днів за місцем проживання).

Як не втратити соціальні виплати

Для того, щоб не втратити соціальні виплати, переселенцям необхідно дотримуватись зазначених вище умов призначення і виплати адресної допомоги та пенсії, а також виконувати обов'язки, встановлені законодавством для внутрішньо переміщених осіб.

Переселенці зобов'язані

1. Повідомляти про зміну місця проживання структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад за новим місцем проживання упродовж 10 днів з дня прибуття на нове місце проживання.

2. Повідомляти про повернення на покинуте місце проживання структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад не пізніш як за три дні до дня від'їзду.

За наявності у внутрішньо переміщеної особи обґрунтованих причин для продовження терміну її відсутності за місцем проживання більш ніж 60 днів, така особа може звернутися з відповідною письмовою заявою до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення. У такому разі термін відсутності внутрішньо переміщеної особи за місцем проживання може бути збільшений до 90 днів.

3. Надавати правдиві відомості для отримання довідки про взяття на облік і під час оформлення соціальних виплат.

4. Для пенсіонерів – вчасно проходити фізичну ідентифікацію в Ощадбанку (для власників електронних пенсійних посвідчень перші два рази що шість місяців, надалі – що 12 місяців; для власників звичайних платіжних карток банку – що три місяці з дня відкриття рахунку).