02.05.2018

Соціальний захист малозабезпечних сімей.

     Українське законодавство гарантує державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям. Проте отримати цю поміч зможе не кожна родина. При визначенні права сім’ї вважатися малозабезпеченою враховується не лише фінансовий та майновий стан родини, а зайнятість її членів та інші фактори.

     Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям призначається та виплачується згідно Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» та Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року №250 із змінами (далі – Порядок).

     Відповідно до ст. 4 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» та п.6 Порядку державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям призначається згідно заяви, наданої уповноваженим представником сім’ї. До заяви додається документ, що посвідчує особу, довідка про склад сім'ї, декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї), довідка про наявність та розмір земельної частки (паю). Призначення допомоги здійснюється органом соціального захисту населення за місцем реєстрації уповноваженого представника малозабезпеченої сім’ї. Допомога також може бути призначена за місцем фактичного проживання уповноваженого представника сім’ї. В цьому випадку потрібно надати довідку про неотримання такої допомоги в органах соціального захисту населення за місцем реєстрації.

     Допомога малозабезпеченим сім’ям призначається терміном на шість місяців, після закінчення терміну збирається новий пакет документів.

     Відповідно до ст. 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» та п.10 Порядку державна соціальна допомога не призначається у випадках, коли працездатні члени малозабезпеченої сім’ї не працюють, не служать, не навчаються протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги (крім осіб, які в установленому порядку визнанні безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість  щодо сприяння своєму працевлаштуванню; осіб, які доглядають за дітьми  до досягнення ними трирічного віку або за дітьми , які потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько–консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; осіб, які доглядають за інвалідами 1 групи або дітьми – інвалідами віком до 18 років).

     За наявності обставин, передбачених у ст. 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» та п.10 Порядку, державна соціальна допомога може бути призначена органом соціального захисту населення на підставі рішень районних комісій у разі, коли:

  • у складі сім’ї є інвалід;
  • у малозабезпеченій багатодітній сім’ї виховується троє або більше дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах І-ІV рівня акредитації, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);
  • неможливість отримання будь-яких джерел для існування пов’язана з тривалою хворобою одного або кількох членів сім’ї.

     Протягом І кварталу  2018 року до управління охорони здоров’я, материнства та соціального захисту Ширяївської райдержадміністрації надійшло 371 звернення щодо призначення державної соціальної допомоги, з них на засіданні комісії по попередньому вивченню матеріалів щодо надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення було розглянуто 180 заяв, за результатами розгляду прийняті рішення:

  • призначити державну соціальну допомогу в повному обсязі по 24 зверненням;
  • зменшити обсяг державної соціальної допомоги на 20 % по 28 зверненням;
  • зменшити обсяг державної соціальної допомоги на 40 % по 13 зверненням;
  • зменшити обсяг державної соціальної допомоги на 50 % по 59 зверненням;
  • відмовлено у призначені державної соціальної допомоги по 56 зверненням відповідно до п.10 Порядку.

     Станом на 1 квітня 2018 року на обліку в управлінні охорони здоров’я, материнства та соціального захисту Ширяївської райдержадміністрації перебуває 426 малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу. Розмір фінансування за зазначеним видом допомоги за І квартал 2018 року складає 4603114,68 грн. Заборгованість по виплаті за І квартал 2018 року відсутня.