19.07.2019

Звіт про виконання плану розвитку архівної справи в районі за І півріччя 2019 року архівним відділом Ширяївської РДА

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

 

до звіту про виконання плану розвитку архівної справи

 в районі за  І півріччя 2019 року архівним відділом

Ширяївської райдержадміністрації (ф. - 1)

 

  

ІІ. Розвиток архівної справи

2012.1.                 Протягом І півріччя 2019 року прийнято на державне зберігання управлінської документації  –  453 од. зб. За описами 3 фондів :

 

               Назва фондів

       Роки

Одиниць збереження

Катерино-Платонівська сільська рада

2012-2014

12

Жовтнева сільська рада

2012-2014

42

Малігонівська сільська рада

2012-2014

37

Миколаївська сільська рада

2012-2015

56

Новоандріївська сільська рада

2012-2015

50

Армашівська сільська рада

2012-2014

21

Преображенська (Червонокутська) сільська рада

2012-2014

37

ОВК з виборів Президента України ТВО № 138

2019

198

Всього

 

453

Протягом 2018 року прийнято на державне зберігання управлінської документації – 587 од.зб.

1.3. Комісії з проведення експертизи цінності документів не працювали.

           1.3.2. Протягом І півріччя  2019 року було впорядковано документи управлінської документації та схвалено описи  на ЕПК, всього – 689  од. зб.:

 

Назва фондів

Роки

№1

№2

Петровірівська сільська рада

 2015-2018

71

23

Катерино-Платонівська сільська рада

2015-2018

24

 

Малігонівська сільська рада

2015-2018

53

8

Ширяївська селищна рада

2018

102

 

Преображенська сільська рада

2015-2018

57

10

Бранкованівська сільська рада

2017-2018

26

 

Миколаївська сільська рада

2012-2018

99

18

ОВК з виборів Президента України ТВО № 138

2019

 

198

Всього

 

432

257

Протягом  2018 року було впорядковано документи управлінської документації та схвалено описи  на ЕПК, всього – 834  од. зб.

 Протягом І півріччя    2019 року було погоджено з ЕПК описів з особового складу –  197 од. зб.:

Назва фондів

Роки

Одиниць зберігання

Петровірівська сільська рада

2015-2018

4

Катерино-Платонівська сільська рада

2015-2018

4

ПСК «Ольга»

2007-2009

2

СТ  «Престиж і К»

2006-2012

3

Ширяївська селищна рада

2018

2

Малігонівська сільська рада

2015-2018

8

Преображенська сільська рада

2015-2018

10

Бранкованівська сільська рада

2017-2018

2

Миколаївська сільська рада

2012-2018

13

ОВК з виборів Президента України ТВО № 138

2019

109

Всього

 

197

 

Протягом    2018 року було погоджено з ЕПК описів з особового складу –  1473 од. зб.

Погоджено з ЕПК: номенклатури справ – 7

Петровірівська сільська рада

Катерино-Платонівська сільська рада

Управління Державної казначейської служби України у Ширяївському районі Одеської області

ОВК з виборів Президента України ТВО № 138

Преображенська сільська рада

Бранкованівська сільська рада

Миколаївська сільська рада

           Протягом    2018 року було погоджено з ЕПК номенклатури справ - 10

Погоджено з ЕПК положення про архівний підрозділ – 5

Петровірівська сільська рада

Катерино-Платонівська сільська рада

Преображенська сільська рада

Бранкованівська сільська рада

Миколаївська сільська рада

Протягом    2018 року було погоджено з ЕПК положення про архівний підрозділ - 2

Погоджено з ЕПК положення про експертну комісію – 5

Петровірівська сільська рада

Катерино-Платонівська сільська рада

Преображенська сільська рада

Бранкованівська сільська рада

Миколаївська сільська рада

Протягом    2018 року було погоджено з ЕПК положення про експертну комісію - 3

1.4. Експертиза цінності документів, що зберігаються в архівній установі, не проводилась.

1.7. Проводились перевірки (всього – 5) стану діловодства та архівної справи в юридичних особах – джерелах формування НАФ:

Петровірівська сільська рада (тематична – 1, 29.01.2019 р.).

Катерино-Платонівська сільська рада (тематична – 1, 26.02.2019 р.).

Преображенська сільська рада (тематична – 1, 12.03.2019 р.)

Бранкованівська сільська рада (тематична – 1, 15.05.2019 р.)

Миколаївська сільська рада (тематична – 1, 04.06.2019 р.)

Протягом    2018 року було проведено перевірки стану діловодства та архівної справи в юридичних особах – джерелах формування НАФ – 5.

            1.7.2. Заходи з підвищення кваліфікації працівників служб діловодства та членів експертних комісій юридичних осіб не проводились. Надаються консультації, методична допомога у веденні, в упорядкуванні та оформленні документів, складанні номенклатури справ, інструкцій з діловодства, положень про архівні підрозділи, положень про експертну комісію, описів справ та ін..

 

2.3. Оправлення та підшивка документів з паперовою основою архівним відділом проводились по фондам:

Колгосп «Родина, КСП «Колос» – 5 справи

Радгосп «Красный партизан», КСП «Красный партизан» - 2 справи

Колгосп ім..Леніна, КСП «Хлібороб» - 4 справи

Колгосп ім..Чкалова, КСП ім..Чкалова – 3 справи

Колгосп «Авангард», КСП «Авангард» - 7 справ

Всього –  21 справа

Оправлення та підшивка документів з паперовою основою в 2018 році – 42 справи.

2.6. Картонування документів в архіві  проводилося, закартоновано справи:  

Жовтнева сільська рада – 42 справи

Катерино-Платонівська сільська рада – 12 справ

Малігонівська сільська рада – 37 справ

Миколаївська сільська рада – 56 справ

Новоандріївська сільська рада – 50 справ

Армашівська сільська рада – 21 справа

Преображенська сільська рада – 37 справ

ОВК з виборів Президента України ТВО № 138 – 198 справ

Всього – 453 справи

В 2018 року  закартоновано документів – 402 справи

2.8. Проведена перевірка наявності та стану документів з паперовою основою по фондам:

Колгосп ім..Леніна, КСП «Хлібороб» - 1966-2000 рр. –   113 справ

Новосвітівська сільська рада – 1971-2011 рр. – 286 справ

Колгосп ім..Фрунзе, КСП «Малігонівське» - 1971-2000 рр. – 88 справ

Районний комітет народного контролю – 1972-1990 рр. – 113 справ

Колгосп ім..Кірова, КСП ім..Кірова – 1969-2000 рр. – 130 справ

Колгосп «Зоря», КСП «Зоря» - 1962-2000 рр. – 102 справи

 Всього  перевірено  832  справи. 

В 2018 року проведено перевірок наявності та стану документів по фондах – 1481 справа

3.1.1. Протягом  І півріччя 2019 року запитів  надійшло та виконано -

170 запитів, з позитивним результатом – 157:

майнових запитів – 37, з позитивним результатом – 37

           соціально-правового характеру – 133, з позитивним результатом – 120.

Протягом 2018 року запитів  надійшло та виконано - 277 запитів.

 

Протягом  І півріччя 2019 року на особистому прийомі звернулися  2 громадян.

Протягом 2018 року на особистому прийомі прийнято громадян – 0.

3.2. В районній газеті «Промінь» архівний відділ статтю протягом

 І кварталу не друкував (стан реорганізації).

3.3. Читальний зал в архівному відділі відсутній, але відведено місце для роботи з архівними документами. Користувачів, які працювали з документами – 2 громадян.

Протягом  І кварталу 2018 року користувачів, які працювали з документами в архівному відділі – 0.

4.. Зміцнення матеріальної бази архіву – не проводилось.

 

 

 

 

 

Начальник  архівного відділу                                             С. Косс

 

 

25.06.2019 р.

          

Звіт

 про роботу архівної установи

та виконання плану розвитку архівної справи

за  І півріччя 2019 року

 

I. Організаційна та правова робота

 

 

Індекси

Основні напрями роботи

Одиниця ви міру

Усього по області (Україні)

Центральні державні архіви

Державні архіви областей,
м. Києва

Архівні

відділи

райдерж-адміністрацій

Архівні

відділи міських рад

 

 

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

 

 

звітний рік минулий рік

звітний рік

минулий рік

звітний рік

минулий рік

І квартал 2019 р.

І квартал 2018 р.

звітний рік

минулий рік

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

1.

Проведено перевірок архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад

 

 

 

х

х

 

 

х

х

х

х

 

 

 

комплексних

перевірка

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

тематичних

перевірка

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

контрольних

перевірка

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

2.

Кількість проведених конференцій, засідань «круглих столів» тощо

захід

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

3.

Кількість судових позовів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пред’явлених архівною установою до юридичних та фізичних осіб

позов

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

 

 

 

пред’явлених до архівної установи

позов

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

 

 

4.

Кількість протоколів, складених за порушення законодавства про НАФ та архівні установи

протокол

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

 
 

II. Розвиток архівної справи

 

Індекси

 

Основні напрями роботи

 

Одиниця виміру

Показники

Усього по області

(Україні)

Центральні державні архіви

Державні архіви областей, м. Києва

Архівні відділи райдерж-адміністрацій

Архівні відділи міських рад

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

звітний рік  поперед-ній рік

звітний рік

поперед-ній рік

звітний рік

поперед-ній рік

звітний рік

поперед-ній рік

звітний

рік

поперед-ній рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

1.1.

Приймання від юридичних та фізичних осіб на зберігання документів НАФ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управлінської документації

од. зб.

 

 

 

 

 

 

50

453

587

 

 

 

документів особового походження

од. зб

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

науково-технічної документації

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

кінодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

документ

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

фотодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

документ

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

фонодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

документ

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

відеодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

документ

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

архівних електронних документів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

із кадрових питань (особового складу)

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

документів особового походження в електронній формі

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

електронних інформаційних ресурсів  (ЦДЕА України)

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

1.2.

Приймання від архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад на постійне зберігання:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управлінської документації

од. зб.

 

 

х

х

 

 

х

х

х

х

 

документів особового походження

од. зб.

 

 

х

х

 

 

х

х

х

х

 

науково-технічної документації

од. зб.

 

 

х

х

 

 

х

х

х

х

 

кінодокументів

од. обл.

 

 

х

х

 

 

х

х

х

х

 

фотодокументів

од. обл.

 

 

х

х

 

 

х

х

х

х

 

фонодокументів

од. обл.

 

 

х

х

 

 

х

х

х

х

 

відеодокументів

од. обл.

 

 

х

х

 

 

х

х

х

х

 

архівних електронних документів

од. зб.

 

 

х

х

 

 

х

х

х

х

 

документів особового походження в електронній формі

од. зб.

 

 

х

х

 

 

х

х

х

х

 

1.3.

Робота комісій з проведення експертизи цінності документів

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

1.3.1.

Схвалення ЕПК описів на:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управлінську документацію

од. зб.

 

 

 

 

 

 

70

689

834

х

х

 

документи особового походження

од. зб.

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

 

науково-технічну документацію

од. зб.

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

 

кінодокументи

од. обл.

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

 

фотодокументи

од. обл.

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

 

фонодокументи

од. обл.

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

 

відеодокументи

од. обл.

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

 

документи особового походження в електронній формі

од. зб.

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

 

електронні інформаційні ресурси (ЦДЕА України)

од. зб.

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

1.3.2.

Погодження ЕПК (схвалення ЕК архівного відділу):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

описів справ з кадрових питань (особового складу)

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

50

197

1473

 

 

 

номенклатур справ

номенкла-тура

 

 

 

 

 

 

 

3

5

10

 

 

 

інструкцій з діловодства

інструк-ція

 

 

 

 

 

 

1

0

2

 

 

 

положень про служби діловодства

положен-ня

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

положень про ЕК

положен-ня

 

 

 

 

 

 

3

5

3

 

 

 

положень про архівні підрозділи

положен-ня

 

 

 

 

 

 

3

5

2

 

 

1.4.

Експертиза цінності документів, що зберігаються в архівній установі:

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

управлінської документації

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

документів особового походження

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

науково-технічної документації

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

кінодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

фотодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

фонодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

відеодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

архівних електронних документів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

документів особового походження в електронній формі

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

електронних інформаційних ресурсів (ЦДЕА України)

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

1.5.

Проведення грошової оцінки документів НАФ:

документ

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

у т.ч. унікальних

документ

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

1.6.

Науково-технічне опрацювання документів на договірних засадах:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управлінської документації постійного зберігання

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

управлінської документації тимчасового зберігання

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

документів із кадрових питань (особового складу)

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

науково-технічної документації

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

1.7.

Здійснення контролю за станом діловодства та архівної справи в юридичних особах-джерелах формування НАФ

 

 

 

 

 

 

 

4

5

5

 

 

1.7.1.

Проведено перевірок:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комплексних

перевірка

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

тематичних

перевірка

 

 

 

 

 

 

4

5

5

 

 

 

контрольних

перевірка

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

1.7.2.

Кількість проведених оглядів забезпечення збереженості документів НАФ та стану діловодства в юридичних особах-джерелах формування НАФ

огляд

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

1.7.3.

Заходи з підвищення кваліфікації працівників служб діловодства, архівних підрозділів та членів експертних комісій юридичних осіб:

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

кількість семінарів, організованих архівною установою

семінар

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

кількість проведених семінарів/курсів, до яких залучалися працівники архівної установи

семінар/

курси

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

2.

Забезпечення збереженості документів НАФ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Реставрація документів:

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

з паперовою основою

арк.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

великоформатних документів (карт, креслеників тощо)

арк.

кв. м

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

кінодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

фотодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

фонодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

відеодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

2.2.

Ремонт документів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з паперовою основою

арк.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

великоформатних документів (карт, креслеників тощо)

арк.

кв. м

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

2.3.

Оправлення та підшивка документів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

15

21

42

 

 

2.4.

Консерваційно-профілактичне оброблення:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

страхового фонду

од. зб.

(рулон)

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

кінодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

фотодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

фонодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

відеодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

2.5.

Створення страхового фонду на:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

документи з паперовою основою

од. зб.

кадр

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

кінодокументи

од. обл.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

фотодокументи

од. обл.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

фонодокументи

од. обл.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

відеодокументи

од. обл.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

архівні електронні документи

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

документи особового походження в електронній формі

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

електронні інформаційні ресурси (ЦДЕА України)

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

2.6.

Картонування документів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

50

453

402

 

 

2.7.

Перекартонування документів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

2.8.

Перевіряння наявності документів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з паперовою основою

од. зб.

 

 

 

 

 

 

832

832

1481

 

 

 

кінодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

фотодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

фонодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

відеодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

архівних електронних документів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

документів особового походження в електронній формі

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

електронних інформаційних ресурсів (ЦДЕА України)

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

2.9.

Перевіряння наявності страхового фонду

од. зб.

(рулон)

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

2.10.

Виявлення унікальних документів (перегляд документів):

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

управлінської документації

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

документів особового походження

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

науково-технічної документації

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

кінодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

фотодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

фонодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

відеодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

2.11.

Страхування унікальних документів

документ

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

2.12.

Створення фонду користування на:

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

документи з паперовою основою:

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

мікрофіши

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

мікрофільми

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

цифрові копії

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

кінодокументи:

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

плівкові копії

од. обл.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

цифрові копії

од. обл.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

фонодокументи:

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

плівкові копії

од. обл.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

цифрові копії

од. обл.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

фотодокументи:

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

плівкові копії

од. обл.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

цифрові копії

од. обл.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

відеодокументи:

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

плівкові копії

од. обл.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

цифрові копії

од. обл.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

архівні електронні документи

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

документи особового походження в електронній формі

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

електронні інформаційні ресурси (ЦДЕА України)

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

3.

Використання інформації документів НАФ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Робота із запитами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.

Надійшло всього,

запит

 

 

 

 

 

 

70

170

277

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прийнятих на особистому прийомі

запит

 

 

 

 

 

 

-

2

2

 

 

3.1.2.

Виконання запитів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тематичних, всього

запит

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

з позитивним результатом

запит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

біографічних, всього

запит

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

з позитивним результатом

запит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

генеалогічних, всього

запит

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

з позитивним результатом

запит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

майнових, всього

запит

 

 

 

 

 

 

-

37

27

 

 

 

з позитивним результатом

запит

 

 

 

 

 

 

-

31

19

 

 

 

соціально-правового характеру, всього

запит

 

 

 

 

 

 

70

133

250

 

 

 

з позитивним результатом

запит

 

 

 

 

 

 

 

126

234

 

 

 

3.1.3.

Кількість виконаних запитів із рекомендацією звернутися за можливим місцем зберігання документів

запит

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

3.2.

Підготовка:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виставок документів

виставка

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

радіопередач

радіо-передача

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

телепередач

теле-передача

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

публікацій у пресі

публіка-ція

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

онлайн-виставок

виставка/ кількість докумен-тів

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

3.3.

Організація роботи користувачів у читальному залі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зареєстровано користувачів

користу-вач

 

 

 

 

 

 

-

2

0

 

 

 

у т.ч. іноземних громадян

користу-вач

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

кількість відвідувань

відвіду-вання

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

кількість виданих од. зб.

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

3.4.

Кількість користувачів, які працювали у читальних залах архіву за генеалогічною тематикою

користу-вач

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

4.

Зміцнення матеріально-технічної бази архівів

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

4.1.

Приміщення:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заміна приміщень

будівля

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

кв. м.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

отримання додаткових приміщень

будівля

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

кв. м.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

4.2.

Ремонт приміщень

будівля

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

кв. м.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

4.3.

Збільшення протяжності стелажного обладнання (стелажних полиць)

будівля

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

пог. м.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

4.4.

Встановлення сигналізації:

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

пожежної

будівля

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

охоронної

будівля

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

4.5.

Ремонт сигналізації:

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

пожежної

будівля

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

охоронної

будівля

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

4.6.

Встановлення/ремонт автоматичних систем пожежогасіння

встанов-лення

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

ремонт

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

4.7

Встановлення/ремонт системи кондиціювання та вентиляції повітря

встанов-лення

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

ремонт

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

4.8.

Оброблення дерев’яних конструкцій вогнезахисним розчином

будівля

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

пог. м.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

4.9.

Встановлення/ремонт системи внутрішнього відеоспостереження

встанов-лення

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

ремонт

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

4.10.

Встановлення/ремонт системи зовнішнього відеоспостереження

встанов-лення

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

ремонт

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Начальник архівного відділу

(найменування посади укладача)


 

 

 

___________________________

(підпис)

 

 

 

_________С. Косс_____

 (ініціали (ініціал імені), прізвище)