27.03.2019

Звіт про роботу архівної установи та виконання плану розвитку архівної справи за І квартал 2019 року.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Укрдержархіву

13.12.2018  №  85

 

 

              Форма № 1

 

 

 

Найменування

архівної установи

 

 

_________  № _______

Архівний відділ Ширяївської районної державної адміністрації

(місце складення)

 

 

 

Звіт

 про роботу архівної установи

та виконання плану розвитку архівної справи

за  І квартал 2019 року

 

 

 

I. Організаційна та правова робота

 

Індекси

Основні напрями роботи

Одиниця ви міру

Усього по області (Україні)

Центральні державні архіви

Державні архіви областей,
м. Києва

Архівні

відділи

райдерж-адміністрацій

Архівні

відділи міських рад

 

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

 

звітний рік минулий рік

звітний рік

минулий рік

звітний рік

минулий рік

І квартал 2019 р.

І квартал 2018 р.

звітний рік

минулий рік

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

1.

Проведено перевірок архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад

 

 

 

х

х

 

 

х

х

х

х

 

 

комплексних

перевірка

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

тематичних

перевірка

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

контрольних

перевірка

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

2.

Кількість проведених конференцій, засідань «круглих столів» тощо

захід

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

3.

Кількість судових позовів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пред’явлених архівною установою до юридичних та фізичних осіб

позов

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

 

 

пред’явлених до архівної установи

позов

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

 

4.

Кількість протоколів, складених за порушення законодавства про НАФ та архівні установи

протокол

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

                               

 

II. Розвиток архівної справи

 

Індекси

 

Основні напрями роботи

 

Одиниця виміру

Показники

Усього по області

(Україні)

Центральні державні архіви

Державні архіви областей, м. Києва

Архівні відділи райдерж-адміністрацій

Архівні відділи міських рад

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

звітний рік  поперед-ній рік

звітний рік

поперед-ній рік

звітний рік

поперед-ній рік

звітний рік

поперед-ній рік

звітний 

рік

поперед-ній рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

1.1.

Приймання від юридичних та фізичних осіб на зберігання документів НАФ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управлінської документації

од. зб.

 

 

 

 

 

 

   30

91

38

 

 

 

документів особового походження

од. зб

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

науково-технічної документації

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

кінодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

документ

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

фотодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

документ

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

фонодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

документ

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

відеодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

документ

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

архівних електронних документів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

із кадрових питань (особового складу)

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

документів особового походження в електронній формі

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

електронних інформаційних ресурсів  (ЦДЕА України)

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

1.2.

Приймання від архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад на постійне зберігання:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управлінської документації

од. зб.

 

 

х

х

 

 

х

х

х

х

 

документів особового походження

од. зб.

 

 

х

х

 

 

х

х

х

х

 

науково-технічної документації

од. зб.

 

 

х

х

 

 

х

х

х

х

 

кінодокументів

од. обл.

 

 

х

х

 

 

х

х

х

х

 

фотодокументів

од. обл.

 

 

х

х

 

 

х

х

х

х

 

фонодокументів

од. обл.

 

 

х

х

 

 

х

х

х

х

 

відеодокументів

од. обл.

 

 

х

х

 

 

х

х

х

х

 

архівних електронних документів

од. зб.

 

 

х

х

 

 

х

х

х

х

 

документів особового походження в електронній формі

од. зб.

 

 

х

х

 

 

х

х

х

х

 

1.3.

Робота комісій з проведення експертизи цінності документів

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

1.3.1.

Схвалення ЕПК описів на:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управлінську документацію

од. зб.

 

 

 

 

 

 

50

118

187

х

х

 

документи особового походження

од. зб.

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

 

науково-технічну документацію

од. зб.

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

 

кінодокументи

од. обл.

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

 

фотодокументи

од. обл.

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

 

фонодокументи

од. обл.

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

 

відеодокументи

од. обл.

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

 

документи особового походження в електронній формі

од. зб.

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

 

електронні інформаційні ресурси (ЦДЕА України)

од. зб.

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

1.3.2.

Погодження ЕПК (схвалення ЕК архівного відділу):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

описів справ з кадрових питань (особового складу)

од. зб.

 

 

 

 

 

 

 

10

36

46

 

 

 

номенклатур справ

номенкла-тура

 

 

 

 

 

 

 

1

3

0

 

 

 

інструкцій з діловодства

інструк-ція

 

 

 

 

 

 

1

2

0

 

 

 

положень про служби діловодства

положен-ня

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

положень про ЕК

положен-ня

 

 

 

 

 

 

1

2

0

 

 

 

положень про архівні підрозділи

положен-ня

 

 

 

 

 

 

1

2

0

 

 

1.4.

Експертиза цінності документів, що зберігаються в архівній установі:

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

управлінської документації

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

документів особового походження

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

науково-технічної документації

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

кінодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

фотодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

фонодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

відеодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

архівних електронних документів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

документів особового походження в електронній формі

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

електронних інформаційних ресурсів (ЦДЕА України)

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

1.5.

Проведення грошової оцінки документів НАФ:

документ

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

у т.ч. унікальних

документ

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

1.6.

Науково-технічне опрацювання документів на договірних засадах:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управлінської документації постійного зберігання

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

управлінської документації тимчасового зберігання

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

документів із кадрових питань (особового складу)

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

науково-технічної документації

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

1.7.

Здійснення контролю за станом діловодства та архівної справи в юридичних особах-джерелах формування НАФ

 

 

 

 

 

 

 

2

2

1

 

 

1.7.1.

Проведено перевірок:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комплексних

перевірка

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

тематичних

перевірка

 

 

 

 

 

 

2

2

1

 

 

 

контрольних

перевірка

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

1.7.2.

Кількість проведених оглядів забезпечення збереженості документів НАФ та стану діловодства в юридичних особах-джерелах формування НАФ

огляд

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

1.7.3.

Заходи з підвищення кваліфікації працівників служб діловодства, архівних підрозділів та членів експертних комісій юридичних осіб:

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

кількість семінарів, організованих архівною установою

семінар

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

кількість проведених семінарів/курсів, до яких залучалися працівники архівної установи

семінар/

курси

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

2.

Забезпечення збереженості документів НАФ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Реставрація документів:

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

з паперовою основою

арк.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

великоформатних документів (карт, креслеників тощо)

арк.

кв. м

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

кінодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

фотодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

фонодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

відеодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

2.2.

Ремонт документів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з паперовою основою

арк.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

великоформатних документів (карт, креслеників тощо)

арк.

кв. м

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

2.3.

Оправлення та підшивка документів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

5

7

7

 

 

2.4.

Консерваційно-профілактичне оброблення:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

страхового фонду

од. зб.

(рулон)

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

кінодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

фотодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

фонодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

відеодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

2.5.

Створення страхового фонду на:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

документи з паперовою основою

од. зб.

кадр

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

кінодокументи

од. обл.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

фотодокументи

од. обл.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

фонодокументи

од. обл.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

відеодокументи

од. обл.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

архівні електронні документи

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

документи особового походження в електронній формі

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

електронні інформаційні ресурси (ЦДЕА України)

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

2.6.

Картонування документів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

20

91

38

 

 

2.7.

Перекартонування документів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

2.8.

Перевіряння наявності документів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з паперовою основою

од. зб.

 

 

 

 

 

 

487

487

242

 

 

 

кінодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

фотодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

фонодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

відеодокументів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

архівних електронних документів

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

документів особового походження в електронній формі

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

електронних інформаційних ресурсів (ЦДЕА України)

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

2.9.

Перевіряння наявності страхового фонду

од. зб.

(рулон)

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

2.10.

Виявлення унікальних документів (перегляд документів):

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

управлінської документації

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

документів особового походження

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

науково-технічної документації

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

кінодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

фотодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

фонодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

відеодокументів

од. обл.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

2.11.

Страхування унікальних документів

документ

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

2.12.

Створення фонду користування на:

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

документи з паперовою основою:

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

мікрофіши

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

мікрофільми

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

цифрові копії

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

кінодокументи:

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

плівкові копії

од. обл.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

цифрові копії

од. обл.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

фонодокументи:

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

плівкові копії

од. обл.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

цифрові копії

од. обл.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

фотодокументи:

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

плівкові копії

од. обл.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

цифрові копії

од. обл.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

відеодокументи:

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

плівкові копії

од. обл.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

цифрові копії

од. обл.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

архівні електронні документи

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

документи особового походження в електронній формі

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

електронні інформаційні ресурси (ЦДЕА України)

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

3.

Використання інформації документів НАФ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Робота із запитами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.

Надійшло всього,

запит

 

 

 

 

 

 

30

105

50

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прийнятих на особистому прийомі

запит

 

 

 

 

 

 

-

2

2

 

 

3.1.2.

Виконання запитів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тематичних, всього

запит

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

з позитивним результатом

запит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

біографічних, всього

запит

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

з позитивним результатом

запит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

генеалогічних, всього

запит

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

з позитивним результатом

запит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

майнових, всього

запит

 

 

 

 

 

 

-

27

27

 

 

 

з позитивним результатом

запит

 

 

 

 

 

 

-

25

19

 

 

 

соціально-правового характеру, всього

запит

 

 

 

 

 

 

30

68

23

 

 

 

з позитивним результатом

запит

 

 

 

 

 

 

 

63

17

 

 

 

3.1.3.

Кількість виконаних запитів із рекомендацією звернутися за можливим місцем зберігання документів

запит

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

3.2.

Підготовка:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виставок документів

виставка

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

радіопередач

радіо-передача

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

телепередач

теле-передача

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

публікацій у пресі

публіка-ція

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

онлайн-виставок

виставка/ кількість докумен-тів

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

3.3.

Організація роботи користувачів у читальному залі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зареєстровано користувачів

користу-вач

 

 

 

 

 

 

-

2

0

 

 

 

у т.ч. іноземних громадян

користу-вач

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

кількість відвідувань

відвіду-вання

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

кількість виданих од. зб.

од. зб.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

3.4.

Кількість користувачів, які працювали у читальних залах архіву за генеалогічною тематикою

користу-вач

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

4.

Зміцнення матеріально-технічної бази архівів

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

4.1.

Приміщення:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заміна приміщень

будівля

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

кв. м.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

отримання додаткових приміщень

будівля

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

кв. м.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

4.2.

Ремонт приміщень

будівля

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

кв. м.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

4.3.

Збільшення протяжності стелажного обладнання (стелажних полиць)

будівля

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

пог. м.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

4.4.

Встановлення сигналізації:

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

пожежної

будівля

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

охоронної

будівля

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

4.5.

Ремонт сигналізації:

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

пожежної

будівля

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

охоронної

будівля

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

4.6.

Встановлення/ремонт автоматичних систем пожежогасіння

встанов-лення

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

ремонт

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

4.7

Встановлення/ремонт системи кондиціювання та вентиляції повітря

встанов-лення

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

ремонт

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

4.8.

Оброблення дерев’яних конструкцій вогнезахисним розчином

будівля

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

пог. м.

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

4.9.

Встановлення/ремонт системи внутрішнього відеоспостереження

встанов-лення

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

ремонт

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

4.10.

Встановлення/ремонт системи зовнішнього відеоспостереження

встанов-лення

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

ремонт

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

Начальник архівного відділу

(найменування посади укладача)

 

 

 

___________________________

(підпис)

 

 

 

_________С. Косс_____

 (ініціали (ініціал імені), прізвище) 

 

 

 

 

 

ІІ. Розвиток архівної справи

1.1. Протягом І кварталу 2019 року прийнято на державне зберігання управлінської документації  –  91 од. зб. за описами 3 фондів :

 

               Назва фондів

       Роки

Одиниць збереження

Катерино-Платонівська сільська рада

2012-2014

12

Жовтнева сільська рада

2012-2014

42

Малігонівська сільська рада

2012-2014

37

Всього

 

91

Протягом І кварталу 2018 року прийнято на державне зберігання управлінської документації – 38 од.зб.

1.3. Комісії з проведення експертизи цінності документів не працювали.

           1.3.2. Протягом І кварталу  2019 року було впорядковано документи управлінської документації та схвалено описи  на ЕПК, всього – 118  од. зб.:

 

Назва фондів

Роки

№1

№2

Петровірівська сільська рада

 2015-2018

71

23

Катерино-Платонівська сільська рада

2015-2018

24

 

Всього

 

95

23

Протягом І кварталу  2018 року було впорядковано документи управлінської документації та схвалено описи  на ЕПК, всього – 187  од. зб.

 Протягом І кварталу    2019 року було погоджено з ЕПК описів з особового складу –  36 од. зб.:

Назва фондів

Роки

Одиниць зберігання

Петровірівська сільська рада

2015-2018

4

Катерино-Платонівська сільська рада

2015-2018

4

ПСК «Ольга»

2007-2009

2

СТ  «Престиж і К»

2006-2012

3

Відділ Держгеокадастру у Ширяївському районі

2015-2017

23

Всього

 

36

 

Протягом І кварталу    2018 року було погоджено з ЕПК описів з особового складу –  46 од. зб. 

Погоджено з ЕПК: номенклатури справ – 3

Петровірівська сільська рада

Катерино-Платонівська сільська рада

Управління Державної казначейської служби України у Ширяївському районі Одеської області

Протягом І кварталу    2018 року було погоджено з ЕПК номенклатури справ - 0

Погоджено з ЕПК інструкцій з діловодства – 2

Петровірівська сільська рада

Катерино-Платонівська сільська рада

Протягом І кварталу    2018 року було погоджено з ЕПК інструкції з діловодства - 0

Погоджено з ЕПК положення про архівний підрозділ – 2

Петровірівська сільська рада

Катерино-Платонівська сільська рада

Протягом І кварталу    2018 року було погоджено з ЕПК положення про архівний підрозділ - 0

Погоджено з ЕПК положення про експертну комісію – 2

Петровірівська сільська рада

Катерино-Платонівська сільська рада

Протягом І кварталу    2018 року було погоджено з ЕПК положення про експертну комісію - 0

1.4. Експертиза цінності документів, що зберігаються в архівній установі, не проводилась.

1.7. Проводились перевірки (всього – 2) стану діловодства та архівної справи в юридичних особах – джерелах формування НАФ:

Петровірівська сільська рада (тематична – 1, 29.01.2019 р.).

Катерино-Платонівська сільська рада (тематична – 1, 26.02.2019 р.).

Протягом І кварталу    2018 року було проведено перевірки стану діловодства та архівної справи в юридичних особах – джерелах формування НАФ – 1.

            1.7.2. Заходи з підвищення кваліфікації працівників служб діловодства та членів експертних комісій юридичних осіб не проводились. Надаються консультації, методична допомога у веденні, в упорядкуванні та оформленні документів, складанні номенклатури справ, інструкцій з діловодства, положень про архівні підрозділи, положень про експертну комісію, описів справ та ін..

 

2.3. Оправлення та підшивка документів з паперовою основою архівним відділом проводились по фондам:

Колгосп «Родина, КСП «Колос» – 5 справи

Радгосп «Красный партизан», КСП «Красный партизан» - 2 справи

Всього –  7 справ

Оправлення та підшивка документів з паперовою основою в

І кварталі 2018 року – 7 справ.

2.6. Картонування документів в архіві  проводилося, закартоновано справи:  

Жовтнева сільська рада – 42 справи

Катерино-Платонівська сільська рада – 12 справ

Малігонівська сільська рада – 37 справ

Всього – 91 справа

В І кварталі 2018 року  закартоновано документів – 38 справ

2.8. Проведена перевірка наявності та стану документів з паперовою основою по фондам:

Колгосп ім..Леніна, КСП «Хлібороб» - 1966-2000 рр. –   113 справ

Новосвітівська сільська рада – 1971-2011 рр. – 286 справ

Колгосп ім..Фрунзе, КСП «Малігонівське» - 1971-2000 рр. – 88 справ

 Всього  перевірено  487  справ. 

В І кварталі 2018 року проведено перевірок наявності та стану документів по фондах – 242 справи

3.1.1. Протягом  І кварталу 2019 року запитів  надійшло та виконано -

105 запитів, з позитивним результатом – 94:

майнових запитів – 27, з позитивним результатом – 27

соціально-правового характеру – 68, з позитивним результатом – 63.

Протягом  І кварталу 2018 року запитів  надійшло та виконано -

50 запитів.

 

Протягом  І кварталу 2019 року на особистому прийомі звернулися  2 громадян.

Протягом  І кварталу 2018 року на особистому прийомі прийнято громадян – 0.

3.2. В районній газеті «Промінь» архівний відділ статтю протягом

 І кварталу не друкував (стан реорганізації).

3.3. Читальний зал в архівному відділі відсутній, але відведено місце для роботи з архівними документами. Користувачів, які працювали з документами – 2 громадян.

Протягом  І кварталу 2018 року користувачів, які працювали з документами в архівному відділі – 0.

4.. Зміцнення матеріальної бази архіву – не проводилось.

 

Начальник  архівного відділу                                             С. Косс

 

 

25.03.2019 р.