02.05.2018

Проведено засідання Експертно-перевірної комісії Державного архіву Одеської області.

26 квітня 2018 року проведено засідання Експертно-перевірної комісії (ЕПК) Державного архіву Одеської області.

            На засіданні розглядалися такі питання:

 1. Про ведення діловодства, стан зберігання, упорядкування документів та роботи експертної комісії Комунального некомерційного підприємства «Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я» Одеської обласної ради (доповідала головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства Капиджиоглу В.О.). Доповідач акцентувала увагу на питанні впорядкування документів та правильному оформленні наказів центру.

2. Про приймання фонду особового походження Кувлакової Ірини Борисівни – Заслуженого вчителя України, письменниці (доповідала начальник відділу формування НАФ та діловодства Успенська Г.Б.). Доповідач представила багато рукописів, фотографій та інших цікавих документів, що надходять у складі фонду.

3. Про складання науково-довідкового апарату до фондів, що передаються районними відділами ДРАЦС на державне зберігання: вимоги Держархіву, наявність алфавітів, покажчиків, описів фондів та  їх електронних варіантів; якість укладання НДА (доповідала головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства Бабко О.М.). Доповідач звернула увагу на неналежним чином сформовані метричні книги, що надходять від деяких відділів ДРАЦСів.

4. Про складання науково-довідкового апарату до фонду Одеського міського відділу ДРАЦС Головного управління юстиції в Одеській області: дотримання вимог Держархіву при прийманні на державне зберігання (доповідала головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства Бабко О.М.). Було зазначено, що має бути складена історична довідка, що повністю відобразить діяльність відділів ДРАЦС в окупаційні роки.

5. Про внесення змін до назв фондів: стан роботи (доповідала начальник відділу зберігання, обліку та фізичної схоронності документів НАФ Виногловська С.В.) Доповідач представила одинадцять фондів дорадянського періоду, в назви яких були внесені зміни.

     Також на засіданні ЕПК були погоджені і схвалені номенклатури, положення про експертні комісії, описи справ постійного зберігання та з особового складу, акти про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ.