07.05.2019

Порядок і термін виконання запитів/

 

     З питань соціально-правового характеру архівний відділ Ширяївської райдержадміністрації (далі – архівний відділ) здійснює особистий прийом громадян у встановлені та доведені до відома населення дні і години.

     Громадяни, які особисто звернулися до архіву, заповнюють анкету встановленої форми.

     Строк виконання запиту не може перевищувати 30 днів з моменту його реєстрації. З огляду на загальну кількість запитів строк виконання може бути подовжено з обов'язковим повідомленням про це заявника.

     Пересилання непрофільних запитів за належністю, а також інформування про це заявника здійснюється протягом 15 днів з часу реєстрації запиту.

     Прийом та реєстрація звернень проводиться начальником архівного відділу у вівторок та четвер з 8.00 год. до 12.00 год. Бланк анкети-заяви про наведення архівної довідки та перелік документів, що додаються до цієї заяви, на вимогу одержувача надаються у паперовій та/або в електронній формах.

     Фізична особа, яка потребує видачі архівної довідки соціально-правового характеру, особисто або через уповноважену особу звертається до архівного відділу з письмовою заявою довільної форми, в якій детально викладає суть запиту.

     Якщо письмове звернення містить не всі дані, необхідні для наведення архівної довідки, то на адресу заявника направляється лист з проханням повідомити додаткові відомості. Заяви, які містять запити, що стосуються підприємств, установ та організацій, документи яких не надходили на зберігання до архівного відділу, надсилаються за належністю з одночасним повідомленням про це заявника.

     Відповідно до ст.20 Закону України «Про звернення громадян» заяви або письмові звернення розглядаються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження. У разі, якщо для наведення архівної довідки необхідно провести додаткові пошукові дії, термін розгляду може бути збільшений, але не більше ніж до сорока п'яти днів. Заяви громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

     Архівним відділом не розглядаються повторні звернення від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

     Відповідно до наказу Державного комітету архівів України від 16.03.2001 р. №16 «Про затвердження Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій» із змінами архівна довідка складається за встановленою формою на бланках для листів архівного відділу на підставі оригіналів та засвідчених копій документів, які зберігаються в архівному відділі, із зазначенням пошукових даних документів. Архівна довідка підписується начальником архівного відділу, засвідчується гербовою печаткою відділу, має дату видачі та реєстраційний номер.

     Згідно з ст. 35 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» надання архівних довідок, необхідних для забезпечення соціального захисту громадян, здійснюється безоплатно.