24.07.2018

Нові публікації співробітників Держархіву: стаття О.О.Феденко на сторінках наукового збірнику «Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ століття».

     6 липня 2018 року вийшла друком стаття головного наукового співробітника відділу науково-довідкового апарату Держархіву Олени Олексіївни Феденко у фаховому виданні: Інформаційний потенціал консульських документів державних архівів Турина та Неаполя для дослідження історії та діяльності італійської громади Одеси // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: зб. наук. пр. – Київ, 2017. – Вип. 27. – С.181-192.

     У статті вперше в українській історіографії проаналізовано інформаційні можливості документів серії «Консульство в Одесі: 1816–1859 рр.» фонду «Політичні матеріали звітів з-за кордону» Державного архіву Турина та серії «Консульство в Одесі» фонду «Міністерство закордонних справ» Державного архіву Неаполя. Ці комплекси документів зберігають подані до міністерств іноземних справ Сардинського королівства та Королівства Обох Сицилій звіти генеральних консулів цих держав в Одесі, що доповідали про хід торгівлі, факти з життя італійської громади, діяльність консульства та його осередків в південноукраїнських містах.

     Дослідження було проведене О.Феденко під час стажування в університетах Фоджі (Італія) і Острави (Чехія) у 2016 р. і 2017 р. відповідно в рамках стипендіальної програми Європейського Союзу «Еразмус+».

     «Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.» є збірником наукових праць, присвячених історії українських земель протягом «довгого» ХІХ ст. У виданні висвітлюється широке коло проблем економічного, суспільно-політичного, культурного та духовного життя цієї історичної доби. Збірник видається відділом історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту історії України за участі провідних фахівців інших наукових установ України та закордону.