20.07.2018

Повідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування громадської ради при Ширяївській районній державній адміністрації.

     До уваги інститутів громадянського суспільства! Установчі збори громадської ради при Ширяївській районній державній адміністрації відбудуться 06 вересня 2018 року в залі засідань Ширяївської районної державної адміністрації за адресою: вул. Грушевського, 104, смт Ширяєве. Початок зборів о 10:00, початок реєстрації о 9:30 (при собі мати документ, що засвідчує особу).

     Запрошуємо представників громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України, для подачі заявок для участі в установчих зборах з формування Громадської ради при райдержадміністрації. До складу громадської ради може бути обрано не більше, ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства. До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади. Членство в громадській раді є індивідуальним.

     Громадська рада при райдержадміністрації як постійно діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган утворюється на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики. 

     Для участі в установчих зборах, ініціативній групі з підготовки та проведення установчих зборів подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. 

До заяви додаються:

рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими 
документами інституту громадянського суспільства, про делегування
для  участі в установчих зборах представника, який одночасно є
кандидатом на обрання до складу громадської ради;
     біографічна довідка делегованого представника інституту
громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по
батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського
суспільства, контактної інформації;
     копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та 
організацій та витяг із статуту (положення) інституту
громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності,
засвідчені в установленому порядку;
     інформація про отримання інститутом громадянського 
суспільства як володільцем бази персональних даних його членів
згоди делегованого ним представника на обробку його персональних
даних;
     інформація про результати діяльності інституту громадянського 
суспільства  (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти,
виконані програми, друковані видання, подання інститутом
громадянського суспільства відповідному органу письмових
обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та
реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування
про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у
разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року,
- за період діяльності);
     відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти 
інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

     Строк повноважень нового складу громадської ради при райдержадміністрації складає 2 роки.

     Склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при райдержадміністрації (згідно розпорядження голови РДА від 06.07.2018 року № 264/А – 2018) та оприлюднено на офіційному веб – сайті Ширяївської районної державної адміністрації.

     Документи приймаються ініціативною групою наручно або поштою до 06 серпня 2018 року ( крім вихідних та святкових днів)   з 08.00  до 17.00 за адресою: 66800, Одеська область, Ширяївський район, смт. Ширяєве, вул. Грушевського, 104, Ширяївська райдержадміністрація.

     Уповноважена особа: Яковченко Вікторія Віталіївна -  головний спеціаліст відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації, секретар ініціативної групи.

     УВАГА! Місце та час проведення установчих зборів може бути змінено. Слідкуйте за інформацією на офіційному веб – сайті райдержадміністрації.

     Зразки документів для подання на розгляд ініціативної групи додаються.