RSS    .:::01.02.2015 :::.   

 


 

Архів і засоби масової інформації

Управління архівною справою і діловодством юридичних осіб усіх форм власності

           Архівний відділ райдержадміністрації у межах своїх повноважень здійснює нормативно-правове, науково-методичне та інформаційне забезпечення архівних підрозділів і служб діловодства юридичних осіб, що перебувають у зоні його комплектування, та контролює дотримання ними законодавства у сфері архівної справи і діловодства.
Відповідно до форми власності, на якій засновано юридичну особу, права власності фізичної особи на документи, наявності у них документів Національного архівного фонду (далі НАФ), або документів, що підлягають внесенню до НАФ, архів:
     - здійснює організаційно- методичне керівництво архівними підрозділами, службами діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій – джерел комплектування і контроль за діяльністю зазначених підрозділів і служб, перевіряє результати експертизи цінності документів;
     - сприяє діяльності архівних підрозділів, служб діловодства і ЕК, здійснює контроль за організацією документів, проведення експертизи їх цінності, обліком, забезпечення збереженості документів на підприємствах, установах і організаціях, заснованих на приватній власності, а також у релігійних організаціях і об`єднаннях громадян – джерел формування НАФ.
       Архів надає юридичним і фізичним особам організаційно-методичну допомогу, контролює якість проведення експертизи цінності під час схвалення описів справ постійного зберігання, анотованих переліків унікальних документів НАФ, індивідуальних номенклатур, описів справ з кадрових питань, актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, здійснює перевірки стану діловодства та архівної справи юридичних осіб.

             Нові надходження до архівного відділу Ширяївської райдержадміністрації

Архівний відділ Ширяївської районної державної адміністрації - це державна архівна установа, в якій зберігаються документи Національного архівного фонду. Національний архівний фонд України є складовою частиною вітчизняної і світової культурної спадщини та інформаційних ресурсів суспільства, перебуває під охороною держави і призначений для задоволення інформаційних потреб суспільства і держави, реалізації прав та законних інтересів кожної людини.

На виконання статті 5 Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" всі сільські ради району, Ширяївська селищна рада, Ширяївська районна рада, Ширяївська районна державна адміністрація через кожні 5 років після закінчення в діловодстві передають документи постійного зберігання, що належать до Національного архівного фонду, в архівний відділ Ширяївської районної державної адміністрації.

Всього в архіві зберігається 110 фондів, що налічують 12727 справ (одиниць зберігання). Хронологічні рамки документів - 1957-2012 роки. Документи, що передаються органами управління і влади на постійне зберігання, належать до категорії особливо цінних.

В 2014 році на зберігання до архіву надійшли нові документи таких сільських рад та організацій:

- Бранкованівська сільська рада, документи за 2007-2010 роки;

- Вікторівська сільська рада, документи за 2006-2010 роки;

- Макарівська сільська рада, документи за 2007-2010 роки;

- Мар янівська сільська рада, документи за 2005-2011 роки;

. Новоєлизаветівська сільська рада, документи за 2007-2010 роки;

-   Олександрівська сільська рада документи за 2007-2011 роки;

- Саханська сільська рада, документи за 2007-2010 роки;

-    Відділ статистики у Ширяївському районі, документи за 2005-2011 роки;

-   ТОВ «Інтер», документи за 2000-2003 роки;

-    ПСП «Світанок», документи за 2010-2012 роки;

-    ТОВ «Батьківщина», документи за 2008-2012 роки.

Передана управлінська документація представлена протоколами засідань сесій, виконкомів сільських рад, планами та звітами сільських рад, організацій, штатними розписами, бюджетами та звітами про виконання бюджетів.

Громадянам в архіві постійно надаються  довідки та копії архівних документів, детальні консультації щодо складу та місць зберігання документів Національного архівного фонду. За бажанням громадяни можуть особисто переглянути та попрацювати над документами в приміщенні архіву.

 

Архівний відділ райдержадміністрації проводить прийом в понеділок та четвер з 9.00 до 13.00. Але прийом громадян здійснюється не тільки за затвердженим графіком, а щодня. Звертатись за  телефоном: 2-19-23.   

 

Адреса архівного відділу: смт.Ширяєве  вул.Калініна, 82

                                                (приміщення старої школи, 2-й поверх)

 

 Начальник архівного

відділу райдержадмін істрації                                                                  С.Я.Косс

НОВИЙ ПЕРЕЛІК ТИПОВИХ ДОКУМЕНТІВ ТА СТРОКИ ЇХ ЗБЕРІГАННЯ

Наказ Мін”юсту від 12.04.2012р. №578/5 „Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів” набере чинності з 01.01.2013 року.

Мін”юст затвердив новий Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів.
Перелік включає типові документи, що створюються під час документування однотипних (загальних для всіх) управлінських функцій, виконуваних органами державної влади та місцевого самоврядування, іншими установами, підприємствами та організаціями незалежно від функціонально-цільового призначення, рівня і масштабу діяльності, форми власності а також документацію, що створюється внаслідок виробничої та науково-технічної діяльності організацій.
Крім того до Переліку включено також окремі види документів нетипового характеру.
Перелік є нормативно-правовим актом, призначеним для використання всіма організаціями при визначенні строків зберігання документів, їх відборі на постійне та тривале (понад 10 років) зберігання або для знищення.
Перелік може використовуватися також фізичними особами – СПД.
Строки зберігання документів, визначені у Переліку, є мінімальними, їх не можна скорочувати. Продовження в організаціях строків зберігання документів, передбачених Переліком, допускається у випадку, якщо ця потреба спричинена специфічними особливостями роботи конкретної організації.
З набранням чинності наказу Мін”юсту від 12.04.2012р. №578/5 втратить чинність наказ Головного управління при КМУ від 20.07.1998р. №41
„Про затвердження Переліку типових документів”.

Номенклатура справ є обов”язковим документом для кожного підприємства.

Дата вступу в силу нового Переліку співпадає з початком календарного та діловиробничого року. Отже усі установи, підприємства, організації та усі новостворені юридичні особи незалежно від функціонально-цільового призначення, рівня і масштабу діяльності, форми власності мають переглянути і уточнити, затвердити та підготувати для погодження ЕПК Державного архіву Одеської області номенклатуру справ.
Номенклатура справ – це проіндексований перелік заголовків справ, створюваних у ході діяльності, систематизований у відповідному порядку із зазначенням строків зберігання цих справ.

Розроблення номенклатури справ покладається на службу діловодства підприємства (канцелярію, загальний відділ, відділ діловодства, секретаря тощо).
Якщо на новоствореному чи діючому підприємстві вчасно не зробити номенклатуру справ, то в подальшому буде складно групувати документи у справи, не буде забезпечено належного обліку та пошуку справ і неможливим стане відбір документів для зберігання. Тому підготовка номенклатур справ є одним із найважливіших завдань кожної установи, підприємства, організації та кожної новоствореної юридичної особи незалежно від функціонально-цільового призначення, рівня і масштабу діяльності, форми власності. 

Начальник архівного відділу
райдержадміністрації
С. Косс

«Земельні питання – в архівних довідках»

Останнім часом все частіше до архіву звертаються громадяни району, міста, яким необхідні правові документи на індивідуальні присадибні земельні ділянки, домоволодіння, які розташовані на території району. Це пов»язано з проведенням комплексу заходів щодо приватизації земельних ділянок, отриманням земельних сертифікатів, актів, переоформленням земельних ділянок .
Частіше за все, звертаючись до архіву, громадяни не знають, який саме архівний документ їм потрібен для подання в установленому порядку до організацій, що займаються виготовленням технічної документації із землеустрою, складанням актів на право власності на земельні ділянки.
Тому зупинимось на цьому питанні детальніше.
Самим важливим документом є :
рішення сесії (виконавчого комітету) Ширяївської селищної ради чи сільської ради, на території якої знаходиться будинок (земельна ділянка), про відведення та закріплення земельних ділянок громадянам під індивідуальну забудову або для обслуговування будинку та для ведення особистого підсобного господарства. Саме цим правовим
актом встановлюється площа земельної ділянки, відведеної пі д забудову майбутньому забудовнику.
Якщо земельна ділянка знаходилась поза межами села, то такі розпорядження видавались Ширяївською районною державною адміністрацією.
Документи мають таку назву:

«Про виділення земельних ділянок громадянам під індивідуальне житлове будівництво»;
«Про виділення земельної ділянки для ведення особистого підсобного господарства, для садівництва»;
«Про передачу земель у приватну власність»;
«Про видачу державного акту на право приватної власності на земельну ділянку» та ін..

Якщо заявник знає номер рішення і дату його при йнятт я, то проблем з його пошу ком не виникає. У випадку, якщо такі дані невідомі заявнику чи загублені, необх ідно зібрати наступні відомості :
-
як ою сесією (викон комом) при ймалось рішення ;
-
номер рішення і дата;
-
прізвище, ім я та по батькові забудовни ка;
-
адрес а земельної ділянки (на момент відведення).
Наш
і рекомендації громадянам, які звертаються до архіву: якщо у Вас немає ніяких даних на забудову, рекомендуєм о звернутись в наступні орган ізації :
- КП «Ширяївське БТІ» (бюро технічної інвентаризації);
- відділ регіонального розвитку, будівництва і архі тектури, де є плани земельних ділянок .
Якщо у Вас
є перелічені документи, то ймовірність виявлення необх ідного архівного документа значно зр осте.
Уважно вивчіть документи, які у Вас вже є по Вашій земельн ій ділянці та забудові. Часто в старих домов их книгах, договорах на право за будови, планах земельної ділянки та ін . уже зафіксован і номер і дата необхід ного Вам рі шення. П ісля закінчення будівництва державною комісією складається Акт про приймання в експлуатаці ю закінченого будівництва і ндиві дуального житлово го будинку і в изнаєт ься право влас ності за громадянами. Даний Акт так ож затверд жуєть ся рішенням викон кому.
Для відома громадян , яким необхідно отримати архівні довідки для виготовлення державних актів на землю, право власності на будівництво, підтвердження кількості земельної ділянки .
На зберіганні в архівному відділі документи селищної та сільських рад, районної ради, районної державної адміністрації з 1968 по 2006 роки. Документи з 2007 року по теперішній час на зберіганні у вказаних установах.

На допомогу заявникам на водимо приклад відомостей про фонди в архі вному відділі Ширяївської райдержадмі ністрац ії, з вказівкою хронологіч них рамок документів, що в них знаходяться:
-
Ширяївська селищна рада та її виконком - 1969-2007рр.;
-
Миколаївська сільська рада та її виконком – 1972-2007рр;
- Жовтнева сільська рада та її виконком – 1972-2007рр.;
- Олександрівська сільська рада та її виконком – 1971-2006рр.
Архівний відділ райдержадміністрації проводить прийом в понеділок та четвер з 9.00 до 13.00.
Якщо виникають додаткові питання, будь ласка, звертайтесь за телефоном: 2-19-23.
Адреса архівного відділу: смт.Ширяєве вул.Калініна, 82 (приміщення старої школи, 2-й поверх) .
 

 Начальник архі вного
відділу райдержадміністрації С.Я.Косс

Зберігаємо архівну спадщину

 

Кожна людина протягом свого життя хоч раз звертається до архівів з різних питань.

Архівний відділ Ширяївської районної державної адміністрації створений для зберігання документів, закінчених у діловодстві, користування ними із службовою, виробничою, науковою та іншою метою, а також для захисту законних прав і інтересів громадян. Відділ забезпечує збереженість та державний облік документів Національного архівного фонду. Документами архіву користуються структурні підрозділи установи-фондоутворювача, інші установи, громадські організації для вирішення питань політичного, економічного, соціально-культурного розвитку, а також громадяни з метою забезпечення захисту своїх прав і законних інтересів.Архівний відділ виконує запити юридичних осіб та заяви громадян, видає їм архівні довідки, копії, витяги соціально- правового характеру, необхідні для задоволення їх прав і законних інтересів.

В архівному відділі зберігаються документи 118 фондів, з них 22 фонди періоду незалежності, це складає близько 11376 справ Національного архівного фонду. Це документи з основної діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій району.

Архівним відділом проводиться робота з поновлення та збереження документів архівно-культурної спадщини району, перевіряється додержання та виконання Закону України «Про національний архівний фонд та архівні установи» в організаціях, установах та підприємствах району.

Ми живемо в такий час, коли змінюються форми власності, реорганізовуються сільськогосподарські підприємства, проводиться ліквідація і самоліквідація підприємств. Керівникам підприємств необхідно думати не лише про поділ майна, а й про збереження документів. Адже за ними стоять долі людей. Треба захистити права громадян на одержання довідок соціально-правового характеру, підтвердження трудового, пільгового стажу роботи.

При ліквідації підприємств, організацій документи з особового складу повинні бути описані та упорядковані, а потім передані на зберігання до трудового архіву. Термін зберігання цих документів – 75років.

Тільки документально можна підтвердити стаж роботи, взявши довідку про заробітну плату або витяг з протоколу про роботу певної особи в установі, організації, на підприємстві. Тому звертаюсь до керівників підприємств, які припинили свою діяльність: обов язково здавайте документи до архіву, за цими документами вирішуються долі Ваших людей.

 

С.Я.Косс

Начальник архівного відділу

райдержадміністрації

 

- перелік публікацій в періодиці та оцифровані версії(або тексти)статей

Стаття опублікована в газеті «Промінь» за 22 грудня 2010року під назвою «Архіви є носіями культурної і історичної спадщини».

Дата оновлення : 26.09.2014

 
 

 23.01.15 Соборний народ - сильна країна! ...

21.01.15 Затверджено бюджет ...

21.01.15 ПОВІДОМЛЕННЯ ...

20.01.15 З нагоди відзначення Дня Соборності України 22 січня о 11:00 на центральній площі смт. Ширяєве відбудеться покладання квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченку, після чого, в районному будинку культури буде проведено урочисту концертну програму з нагоди свята ...

19.01.15 Всі православні християни 19 січня святкують Хрещення Господа ...

16.01.15 Мобілізація на 2015 рік ...

16.01.15 Не підкорені віками, не переможені сьогодні!!! ...

16.01.15 Крещение Господне ...

14.01.15 Нарада з головами селищної та сільських рад ...

14.01.15 Напередодні Новоріччя розпочалася феєрія депутатських ялинок ...

14.01.15 З Маланкою будьте здорові!!! ...

31.12.14 ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ РАЙОНУ! ...

26.12.14 Казахстан підтримує територіальну цілісність України. ...

20.12.14 Ми унітарні, бо єдині ...

17.12.14 Поліпшення шляхів співпраці з роботодавцями ...


 Розробка, дизайн та розміщення: КП "Обласний інформаційно-аналітичний центр" © | телефон (0482) 429820 | 2011 р.